Aro Systems aloittaa merkittävät rekrytoinnit Oulussa. Aro Systems palkkaa tämän vuoden kuluessa riveihinsä kymmeniä uusia talotekniikka-alan ammattilaisia. Rekrytoinneilla vahvistetaan kaikkia talotekniikkaurakoinnin osa-alueita. Avoimia työpaikkoja on projektinjohdossa ja sähkö- ja lvi-asentajien ryhmissä. Kaikkien tehtäväalueiden osalta puhutaan kaksinumeroisista rekrytointitarpeista.

”Yrityksemme tilauskanta on kehittynyt Oulun seudulla merkittävästi viime vuosina ja panostamme vahvasti Oulun toimintaamme, josta yhtenä esimerkkinä nyt aloitettavat mittavat rekrytoinnit”, sanoo Aro Systemsin toimitusjohtaja Mika Huovinen.

Aro Systems allekirjoitti vuoden alussa historiansa suurimman allianssiurakkasopimuksen Oulussa. OYS 2030 -uudistamisohjelman A-rakennuksen koko talotekniikkaurakan suuruus on noin 58 miljoona euroa ja rakennus valmistuu vuoden 2023 lopussa. Lisäksi Aro Systemsillä on menossa myös muita merkittäviä hankkeita Oulun alueella. Aro Systems työllistää tällä hetkellä Oulussa noin 80 talotekniikka-alan ammattilaista ja valtakunnallisesti yli 300.

Katso lista avoimista paikoista täältä.

Aro Systemsin projektitiimi ja lähes sata sähkö- ja lvi-alan ammattilaista saavat tehtäväkseen rakentaa tulevaisuuden sairaalan ensimmäisen vaiheen koko talotekniikan. Yrityksen historian suurin projekti on muodoltaan allianssi, jossa muina urakoitsijoina ovat rakennusyhtiö NCC ja Siemens. Allianssiin kuuluu myös suunnitteluryhmittymä ”Tierna”, joka kostuu kolmesta arkkitehtitoimistosta, kahdesta talotekniikkatoimistosta sekä yhdestä rakennesuunnittelu ja rakennuttamisen insinööritoimistosta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suurhanke Oulussa sai lähtöluvan, päivitetty toteutusvaiheen sopimus on allekirjoitettu ja tarvittavat rakennusten purkutyöt viedään loppuun kevättalvella. Rakennustyöt käynnistyvät maaliskuussa ja talotekniikasta vastaavan Aro Systemsin ammattilaiset pääsevät töihin täydessä vahvuudessaan tämän vuoden loppupuolella.

”Nyt käynnistämme projektin käytännön suunnittelun ja aloitamme työt loppusyksyllä 2019. Nostamme talvea kohti asentajien määrän työmaalla asteittain noin sataan”, kertoo Aro Systemsin projektinjohtaja Esa Lähteenmäki. Lähteenmäki tuntee hankkeen tarpeet, sillä hän on ollut mukana jo kehitysvaiheen alusta lähtien.

Niin sanotut kuumat tilat leikkaussaleineen valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä ja vuotta myöhemmin otetaan käyttöön viisi kerrosta vuodeosastoja niiden yläpuolella. Bruttoneliöitä syntyy nyt 58 560, ja suunnitelmissa ovat jo seuraavat kaksi massiivista rakennusvaihetta.

Kun nyt sovittu ensimmäinen vaihe ja jatkovaiheet valmistuvat, on lopputuloksena älykäs tulevaisuuden sairaala eri tiloineen.

Kokemusta vaativista hankkeista

Kun nyt sovittu ensimmäinen vaihe ja jatkovaiheet valmistuvat, on lopputuloksena älykäs tulevaisuuden sairaala eri tiloineen. Se tarjoaa edellytykset huippuluokan tuloksiin niin hoidollisesti kuin tuottavuudenkin näkökulmasta.

Tähän ei kuitenkaan päästä ilman kokemuksen kautta syntynyttä erikoisosaamista suunnittelussa ja toteutuksessa. Sairaalarakentamisen talotekniikka asettaa urakoitsijalle poikkeuksellisia vaatimuksia niin osaamisen kuin projektinhallinnan suhteen.

Aro Systemsin kokemus on peräisin vaativista projekteissa, joista tuorein esimerkki on Tampereen yliopistollisen sairaalan kaikkien aikojen suurin rakennushanke, Etupiha. Rakenteilla on kolme rakennusta ja maanalainen pysäköintihalli, joiden kokonaispinta-ala on yhteensä noin 90 000 neliömetriä. Niiden talotekniikkaurakat ovat työllistäneet Aro Systemsillä parhaimmillaan noin 30 ammattilaista.

Tampereen Sydänsairaala

Ensimmäinen rakennuksista, uusi sydänsairaala, otettiin käyttöön toukokuussa. Varustuksen tasosta kertoo, että rakennuksella on oma UPS- ja varavoimajärjestelmä ja leikkaussaleissa on lisäksi katkeamaton sähkönsyöttö toimenpidevalaistukselle. Aro Systems on vastannut myös mm. lasten ja nuorten sairaalan sähkötöistä.

Toinen esimerkki sairaalarakentamisesta on Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen yhteyteen rakennettu Dentopolis. Sitä käyttävät alan hoidon, tutkimuksen ja koulutuksen ammattilaiset sekä tulevat hammaslääkärit ja suuhygienistit. Aro Systems toteutti teknisesti vaativan kohteen lvi-työt sisältäen muun muassa hammashoidon lääkintätilat.

Allianssi on yhdessä tekemistä

Yleistyvä suurhankkeiden urakkamuoto allianssi tarkoittaa yhteisvastuullista projektitoteutusta, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen organisaation. Sen periaatteita ovat läpinäkyvyys, luottamus, yhteinen päätöksenteko sekä mahdollisuuksien ja riskien keskinäinen jakaminen.

Näin toimimalla halutaan parantaa rakentamisen tuottavuutta ja laatua sekä nopeuttaa valmistumista. Yhdessä tehden myös toimijoiden osaaminen ja innovatiivisuus kehittyvät.

Esa Lähteenmäki näkee allianssin tuovan uutta erityisesti projektin johtamiseen, joka tapahtuu yhteisessä, tilaajan perustamassa projektitoimistossa. Toimijat voivat tuoda helpommin omat vahvuutensa ja kokemuksensa esiin jo kehitysvaiheessa. Käytännön talotekniikkatyöt tehdään samaan tapaan kuin ennenkin, mutta yhteisen suunnittelun ja projektinhallinnan sujuvoittamana.

”Yhteistoimintaa voi sanoa allianssin sydämeksi, johon ovat sitoutuneet niin palveluntuottajat kuin tilaajakin. Allianssisopimus ei ratkaise onnistumista, vaan keskinäinen luottamus”, toimialajohtaja Frej Weurlander NCC:ltä sanoo.

”Alkuperäisen hankkeen kasvettua kolminkertaiseksi, on se poikkeuksellisen suuri myös meille. Siksi olen erityisen tyytyväinen siitä, että keskustelumme Aro Systemsin kanssa hankeen koon synnyttämistä haasteista on avointa ja rehellistä. Jaettu yhteinen käsitys auttaa välttämään ongelmat ja tarjoaa pohjan osapuolten keskinäiselle avulle.”

Haastetta tarjolla ammattilaisille

Tämän kokoluokan hanke edellyttää riittäviä resursseja varsinkin nyt, kun aikataulua on nopeutettu. Tehollinen talotekniikkakokonaisuuden (LVIS) rakennusaika on hieman yli kolme vuotta ja arvioitu työmäärä 300 henkilötyövuotta.

Yleisesti talotekniikan ammattilaisilla on juuri nyt paljon töitä vilkkaan rakentamisen ansiosta ja urakoitsijoiden katseet kohdistuvat lähinnä meneillään oleviin projekteihin. Oulun hanke ansaitsee kuitenkin huomion, sillä se on erinomainen mahdollisuus päästä mukaan vaativaan sairaalaprojektiin. Lisäksi se ajoittuu suhdanteisiin nähden osuvasti vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin. Esa Lähteenmäki uskookin sekä itse hankkeen että Aro Systemsin yhtiönä herättävän kiinnostusta.

”Etumme on pitkä kokemus isojen kokonaisuuksien toteutuksesta. Yhtiön vakaus, toiminnan laajuus sekä tunnettuus alan osaajana lisäävät halua liittyä mukaan sekä asentajien että aliurakoitsijoiden piirissä. Kykenemme tarjoamaan haastavia töitä näyttävissä kohteissa”, hän sanoo.

”Tällä hankkeella on iso työllistävä vaikutus Oulu talousalueella. Tulemme rekrytoimaan henkilöitä projektinhallinnan tiimiin keväästä alkaen. Syksyllä alamme laajentaa joukkoamme asentajilla ja aliurakoitsijoilla valmistautuen suurimpaan ammattilaisten tarpeeseen, joka ajoittuu vuoden 2020 alkuun ja siitä eteenpäin.”