Säästöä ja työtehoa

Miksi valaista tyhjää tilaa? Onko valaistus optimaalinen työtehtävää ajatellen? Pystyisimmekö säästämään valaistuksesta menettämättä työtehoa? Mikä se led oikein on; sopiiko se toimistoihin? Nykyaikaiset energiatehokkaat valaistusratkaisut parantavat tilojen viihtyisyyttä, mukautuvat joustavasti olosuhteiden vaihteluihin ja säästävät energiaa. Aro Systemsistä saat kaikki nykyaikaiseen valaistukseen liittyvät palvelut ja tuotteet.

Valaistukseen kannattaa kiinnittää huomiota muutenkin kuin silloin, kun valaistuksen puute haittaa työtehtäviä. Otetaanko valaistuksessa esimerkiksi huomioon uusimmat tekniset, energiaa säästävät valonlähteet ja automaatioratkaisut? Valaistus on paitsi työergonomia-, myös kustannuskysymys.

Oikeanlainen valaistus on älykäs ratkaisu

Valoa vain sinne ja silloin, kun tiloja käytetään – ja tällöinkin energiatehokkailla valonlähteillä. Tämän toteutamme valaistuksen automaatioratkaisuilla. Ne mahdollistavat myös monipuolisen raportoinnin.
Nykyinen suuntaus edustaa luontevaa jatkumoa energiatehokkaaseen LED-teknologiaan siirtymiselle. Nykyaikaiset valaistusjärjestelmät perustuvat valaistuksen ja jopa yksittäisten valaisinten entistä tarkempaan ohjattavuuteen ja tasokkaampaan valon laatuun.

Nykyaikainen valaistus nostaa kiinteistön ja ympäristöystävällisyyttä

Älykkäästi ohjautuvan valaistuksen rooli on huomioitu laajalti kansainvälisissä kiinteistöjen sertifiointijärjestelmissä. Näistä esimerkiksi LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) suuntautuu erityisesti olemassa oleville ja hankevaiheen isoille toimistorakennuksille. Sen arviointiperusteissa painotetaan valaistukseen olennaisesti liittyviä tekijöitä, kuten energiankäyttöä, sisätiloja ja innovatiivisuutta.

BREAAM (BRE Environmental Assessment Method) puolestaan tarkastelee ympäristövaatimusten täyttymistä ja puntaroi niitä luokitusperusteissaan. Valaistus on asetettu yhdeksi osa-alueeksi auditoinneissa, joissa kiinteistölle voidaan myöntää ympäristötehokkuudesta 1-6 tähteä.
WELL-sertifioinnissa arvioidaan rakennuksia käyttäjien terveyden, viihtyvyyden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Kokonaisvaltaisen katsannon keskiössä ovat sisäolosuhteet, mukaan lukien valaistuksen vaikutus niihin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Lähetä yhteydenottopyyntö