Aro Systems työnantajana

Menestyksemme perustuu jatkuvan parantamisen malliin ja tärkein voimavaramme on osaavista huipputyypeistä muodostuva henkilöstömme, joita nimitämme arolaisiksi. Arvomme – asiakaslähtöisyys, kunnioitus ja luottamus, yrittäjähenkisyys ja tuloksellisuus – ovat meille tärkeitä. Arvoihimme perustuvat toimintamallit ja johtaminen luovat perustan kaikelle toiminnallemme, arolaisen tavan toimia. Arvoihimme sitoutunut henkilöstö on yksi menestystekijöistämme.

Aro Systems panostaa motivoivaan työympäristöön, jossa työn tekeminen koetaan mielekkääksi ja palkitsevaksi. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa johtamista ja esimiestyötä ja vahvistaa henkilöstön sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Aro Systemsissä osaamisen kehittäminen, henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen, työturvallisuus ja erinomaisen työilmapiirin rakentaminen ovat keskeisiä toiminnan kehittämisen tavoitteita.

Katso avoimet työpaikatOpiskelijoille

Arvot ohjaavat toimintaamme

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Suhtaudumme jokaiseen asiakkaaseemme uutena mahdollisuutena ylittää itsemme. Asiakas tietää parhaiten, kuinka haluaa projektinsa etenevän. Siksi tarkastelemme asioita aina asiakkaan näkökulmasta ja näemme jokaisen työtehtävän osana kokonaisuutta. Toteutamme projektit asiakkaan ehdoilla eri projektimuotoja käyttäen. Voidaksemme ylittää asiakkaan odotukset, ne pitää ensin kartoittaa.

KUNNIOITUS JA LUOTTAMUS

Kaikki menestyksekäs yhteistyö on rakennettu molemminpuolisen kunnioituksen ja luottamuksen päälle. Kunnioitus perustuu kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Luottamus mahdollistaa avoimen keskustelun ja rakentavan kritiikin luoden pohjan parhaalle mahdolliselle lopputulokselle. Haluamme asiakkaamme tietävän mitä projektissa tapahtuu, ettei hänen tarvitse murehtia työn etenemisestä.

TULOKSELLISUUS

Vaikka toimintamme on yrityksen perustamisesta lähtien rakentunut sen päälle, että työn jäljestä pitää pystyä tuntemaan aitoa ylpeyttä, on myös tuloksen tekeminen yrittämisessä aina keskiössä. Tuotamme tuloksia asiakkaillemme, henkilökunnallemme ja omistajille. Oikein toteutetussa projektissa kaikki osalliset kantavat vastuuta ja ovat voittajia.

YRITTÄJÄHENKISYYS

Aro Systems on henkeen ja vereen suomalainen perheyritys. Yrittäjähenkisyys tulee meille siis luonnostaan ja on positiivisessa mielessä läsnä kaikessa toiminnassamme. Haluamme aina oppia uutta ja soveltaa sitä käytäntöön. Vain kehittymällä jatkuvasti pystymme vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Tässä tarvitaan panostamista omaan osaamiseen ja uskoa tulevaisuuteen.