Tulevaisuuden sairaala OYS 2030

Aro Systems toteuttaa Oulun tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelmassa ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvan A-rakennuksen talotekniikan. Urakan laajuus on noin 58 560 brm2 ja kokonaiskustannukset ovat noin 208 MEUR, josta Aro Systemsin talotekniikan osuus noin 58 MEUR.

Ensimmäisen vaiheen uudistiloja ovat päivystys, lasten ja naistensairauksien hoitoon tarvittavat tilat, teho-osastot sekä suurin osa uusista leikkaussaleista ja vuodeosastoista. Uudisrakennus valmistuu käyttöön vaiheittain niin, että päivystys, synnytys-, teho- ja leikkaustoiminnot, sekä näitä tukevat kuvantamisen ja vuodeosastojen tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä. Loppuosa, pääosin vuodeosastoja sisältävät tilat otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kun nyt sovittu ensimmäinen vaihe ja jatkovaiheet valmistuvat, on lopputuloksena älykäs tulevaisuuden sairaala eri tiloineen. Se tarjoaa edellytykset huippuluokan tuloksiin niin hoidollisesti kuin tuottavuudenkin näkökulmasta.
Tähän ei kuitenkaan päästä ilman kokemuksen kautta syntynyttä erikoisosaamista suunnittelussa ja toteutuksessa. Sairaalarakentamisen talotekniikka asettaa urakoitsijalle poikkeuksellisia vaatimuksia niin osaamisen kuin projektinhallinnan suhteen.

Projektiallianssiin kuuluvat Aro Systems Oy, NCC Suomi Oy ja Siemens Oy (urakoitsijat), A-Insinöörit Suunnittelu Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, Granlund Kuopio Oy, Granlund Tampere Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Uki Arkkitehdit Oy (suunnittelijat ja konsultit).
Yleistyvä suurhankkeiden urakkamuoto allianssi tarkoittaa yhteisvastuullista projektitoteutusta, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen organisaation. Sen periaatteita ovat läpinäkyvyys, luottamus, yhteinen päätöksenteko sekä mahdollisuuksien ja riskien keskinäinen jakaminen.

”Toteutusmuodoksi valitusta yhteistoimintamallista eli allianssista olemme saaneet erittäin hyvää käytännön kokemusta ja erityisesti näyttöä siitä, että malli sopii erinomaisesti suuriin ja kompleksisiin hankkeisiin, joissa voi tapahtua suuriakin muutoksia – kuten meillä nyt vajaan vuoden aikana on tapahtunut”, toteaa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio.

Oletko kiinnostunut osallistumaan kanssamme hankkeeseen?

Etsimme uusia alihankkijoita kumppaneiksemme. Jätä yhteystietosi tästä

Lue lisää koko hankkeesta Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 uudistamisohjelman omilta sivuilta

Projektinjohtaja

Esa Lähteenmäki
esa.lahteenmaki@arosystems.fi
p. 040 569 1675