OYS:n ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa ensi syksynä, samanaikaisesti lasten ja naisten sairaalan uudisrakentamisen kanssa. Hankkeiden tavoitekustannus on yhteensä noin 160 miljoonaa euroa. Hankkeen ensimmäisten vaiheiden viralliset nimet ovat Ydinsairaalan ensimmäinen ja Lasten- ja Naisten sairaala, jotka ovat ensimmäiset noin 500 miljoonan Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelman hankkeista. Ydinsairaalan ykkösvaiheeseen rakentuu osa leikkaus- ja heräämötiloista, kuvantamis-, tuki- ja logistiikkapalveluita sekä vuodeosastoja. Lisäksi yhteispäivystykselle peruskorjataan syksyn 2017 aikana väliaikaiset tilat fysiatrian tiloihin sairaalan pohjoispäähän, jotta uusia toimintamalleja voidaan kehittää ja hioa ennen laajenevan päivystyksen uudistilojen valmistumista.

Ydinsairaalan suunnittelun lähtökohtana on potilaslähtöisyys ja henkilöstön joustava yhteistyö. ”Potilaslähtöisyys ilmenee muun muassa palvelun nopeutumisena sekä hoidon laadun ja turvallisuuden parantumisena, kun hajasijoitetut toimipisteet yhdistetään ja pitkistä potilaiden siirroista päästään eroon. Uusissa tiloissa henkilökunnan, laitteiden ja välineiden yhteiskäyttö mahdollistuu”, hallintoylilääkäri Juha Korpelainen toteaa.

Ydinsairaalan ensimmäisen vaiheen rakentamisen tieltä puretaan keskusleikkausosaston pohjoispää ja tilalle rakennetaan noin 19 500 bruttoneliömetrin kokoinen, viisikerroksinen uudisrakennus.

”Leikkaussalien huono kunto aiheuttaa laajan operatiivisen toiminnan keskeytymisen riskin. Päivystyksen ja teho-osastojen ahtaat ja huonokuntoiset tilat vaarantavat asianmukaista päivystys- ja tehohoitoa tilanteessa, missä alueellisten järjestelyjen vuoksi toiminta muuttuu merkittävästi. Toiminta voi tehostua täysmääräisesti vasta uusien tilojen valmistuttua”, ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio toteaa.

Toiminnan turvaamisen, riskienhallinnan ja kustannustehokkuuden takia on tärkeää, että rakentamisen kesto saadaan mahdollisimman lyhyeksi. Tavoitekustannuksen asettamisen lähtökohtana on ydinsairaalan samanaikainen toteutus yhdessä lasten ja naisten sairaalan kanssa.

Aro Systems, allianssin osapuolena, toteuttaa sekä ydinsairaalan 1. vaiheen että jo aiemmin varmistuneen Lasten ja Naisten sairaalan talotekniikkatyöt. Kokonaisuudessaan talotekniikan arvo on lähes 40 miljoonaa euroa. Talotekniikan työt ajoittuvat pääosin vuosille 2018-2021. Osaltamme hanke sitoo merkittävästi Oulun resursseja ja mahdollistaa myös henkilöstön lisärekrytoinnit hankkeen aikana. Hankkeen projektinjohtajanamme toimii Esa Lähteenmäki.

Me arolaiset olemme mukana rakentamassa maailman älykkäintä sairaalaa!