Aro Systems toteuttaa Oulun uuden yliopistollisen sairaalan talotekniikan – ilmanvaihto keskeisessä roolissa

Ilmanvaihtoteknologian toimivuus on suoraan kytköksissä potilasturvallisuuteen

Ouluun rakennettavasta uudesta yliopistollisesta sairaalasta pyritään rakentamaan maailman älykkäin sairaala. Osana OYS 2030 -uudistamisohjelmaa rakennettavat uudet tilat on suunniteltu vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon tarpeisiin.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asettama kunnianhimoinen tavoite vaatii paljon uusien rakennusten talotekniikalta. Aro Systems on vastuussa työn alla olevan ensimmäisen vaiheen ensimmäisen rakennuksen talotekniikasta.

”Uuden yliopistollisen sairaalan A-rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on suurin yksittäinen talotekniikkahankinta, mitä sairaalan uudistamisohjelmassa tehdään. Rakennuksen koko on 60 000 bruttoneliötä. Se on myös Aro Systemsin suurin yksittäinen projekti koskaan”, sanoo Aro Systemsin projektinjohtaja Esa Lähteenmäki.

Aro Systemsin projektipäällikkö Veli-Pekka Kotikumpu (vas.) ja projektinjohtaja Esa Lähteenmäki.

Ilmanvaihto on sairaaloissa keskeisessä roolissa

Sairaalamaailmassa yksi keskeisiä potilasturvallisuuteen liittyviä tekijöitä on ilmanvaihtotekniikka, jonka ominaisuuksia ovat muun muassa haluttu ilmamäärä, painetaso, puhtaus, lämpötila, lämmön talteenotto ja laitteista lähtevä ääni. Aro Systems luottaa Oulun uudessa yliopistollisessa sairaalassa suomalaisen Kojan valmistamaan ilmanvaihtotekniikkaan.

”Osa sairaaloiden tiloista asettaa ilmanvaihdolle erityisvaatimuksia. Esimerkiksi leikkaussalit vaativat juuri oikean lämpötilan ja ilmankosteuden sekä muut ilmanvaihdolla säädettävät ominaisuudet. Käyttövarmuus on erittäin tärkeä tekijä. Kun on kysymys elämästä ja kuolemasta, niin siinä ei sallita poikkeamia”, sanoo Kojan myyntipäällikkö Matti Riskumäki.

”Sairaalaolosuhteiden yksi vaatimus on ilmanvaihdon virheetön toiminta keskeytyksettä. Esimerkiksi epidemiatilanteissa ilmanvaihdon kautta ei saa tapahtua viruksen leviämistä. Oulun uuden sairaalan ilmanvaihtojärjestelmä on varmennettu sähkön osalta kolminkertaisesti varavoiman ja UPS-laitteiden avulla”, Lähteenmäki täydentää.

Sairaaloissa ilmanvaihdon ja puhtauden laatu varmistetaan ilmastoinnin paremmalla suodatuksella ja kanaviston tiiveydellä. Ilmanvaihdossa käytetään useasti korkealla erotusasteella varustettuja suodattimia infektioiden ja bakteerien ehkäisyyn. Lisäturvaa antaa nestekiertoinen lämmöntalteenottojärjestelmä, jossa tulo- ja poistoilmat eivät sekoitu keskenään.

”Sairaaloissa tulo- ja poistoilmat ovat täysin erillään toisistaan, jotta niillä ei ole mitään mahdollisuutta sekoittua keskenään. Sisältä poistetaan kaikki ilma ulos, ja ulkoa puhdasta, käsiteltyä ilmaa tuodaan hallitusti sisään”, Riskumäki kertoo.

Turvallinen ja energiatehokas

Kojan valmistamia ilmanvaihtokoneita toimitetaan Oulun sairaalaan kaikkiaan noin 80 kappaletta. Ensimmäiset koneet toimitettiin sairaalan rakennustyömaalle heinäkuun puolivälissä, ja siitä eteenpäin niitä toimitetaan kolmen laitteen viikkovauhdilla. Viimeiset laitteet toimitetaan ensi vuoden puolella.

Ilmanvaihtotekniikan rakennetta ja ominaisuuksia ohjataan kansainvälisillä standardeilla. Sairaaloissa käytettävät laitteet ovat tiettyjen hygieniastandardien mukaisia. Sairaalamaailman lisäksi vastaavia hygieniakoneita käytetään esimerkiksi elintarvike- ja elektroniikkateollisuudessa.

”Olemme miettineet tarkkaan myös elinkaarikustannuksia. Kojan valmistama energianhallintaratkaisu, Koja Netto+, varmistaa rakennuksen elinkaaren mittaiset energiasäästöt. Elinkaarilaskelmat sekä tuotekehitys- ja kenttämittausten tulokset antavat lupauksen huomattavasta energiansäästöstä”, Riskumäki pohtii.

Huolellinen suunnittelu ja testaus nopeuttaa käyttöönottoa

Ennen kuin Kojan tehtaalla on päästy valmistamaan vaadittavia laitteita, on kaikki yksityiskohdat sovittu erittäin tarkasti. Laitteiden tulee täyttää sairaalan ja suunnittelijan tarkat vaatimukset. Esimerkiksi tilantarve tulee laskea tarkkaan, koska ylimääräisiä neliöitä ei rakenneta. Myös laitteiden huolto ja ylläpito vaatii riittävät tilat konehuoneissa.

Kojan Ouluun tuottamat ilmanvaihtokoneet ovat moduulikoneita. Kun kone eli ilmanvaihtotarve mitoitetaan, niin valikoituu kone ensisijaisesti ilmamäärän mukaan. Mukaan laitetaan tarvittava määrä komponentteja, kuten suodatus, talteenotto, lämmitys tai kuivaus.

Kojan valmistamat ilmanvaihtolaitteet kasataan ja varustellaan jo tehtaalla valmiiksi. Laitteet myös testataan ennen toimitusta asiakkaalle.

”Yhtenä vaatimuksena oli se, että laitevalmistaja suorittaa niin sanotun FAT-testin tilaajan määrittelemällä laitteella. Toisin sanoen tilaaja valitsi yhden ilmanvaihtokoneen, jolle teimme tuotekehitysyksikössämme tarkat testit ja koeajot. Tällaisen testin avulla todennetaan loppukäyttäjälle laitteen toimivuus”, Riskumäki jatkaa.

”Yhteistyö eri osapuolten kanssa on sujunut todella mallikkaasti jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Dialogi on ollut sujuvaa. Oulu saa viimeisen päälle laitteet kotimaiselta toimittajalta”, Riskumäki päättää.