Työturvallisuus tuo myös tehokkuutta

Saneerattava toimisto- ja liiketilakiinteistö on valmistunut 1977 ja sen on suunnitellut arkkitehti Einari Teräsvirta. Kiinteistö sijaitsee loistavalla paikalla Kampintorin laidalla, keskellä Helsingin vilkkainta liikealuetta.

Kierros Helsingin kenties parhaalla paikalla sijaitsevalla Arkadiankadun työmaalla osoitti, mitä työturvallisuus on käytännössä. Arolaiset näkevät asian laajasti ja kiinnittävät huomiota myös muiden toimintaan. Tuloksena saavutetaan hyvinvointia ja tehokkuutta.

Astuessaan sisälle urakoitsijoiden yhteiseen kuudennen kerroksen työmaatoimistoon voi luoda katseen kaupunkiin yli Narinkkatorin ja Kampin kauppakeskuksen ihmisvirran. Näköala on vailla vertaa, mutta niin on kohdekin. Peruskorjattavaa alaa on 30 000 neliötä, johon sisältyy toimiva yrityksiä kuten kesällä korjausvuoroon tuleva yökerho. Aro Systems vastaa tämän toimisto- ja liiketiloja sisältävän rakennuksen koko talotekniikan uusimisesta.

Aro Systemsin LV-töiden työnjohtaja Jaanus Perandi ja IV-töistä vastaava projekti-insinööri Ossi Viik pitävät lankoja käsissään. He tuntevat niin työmaan kuin sen tekijät.

Aro Systemsin Ossi Viik (vasemmalla) ja Jaanus Perandi pitävät työmaan lankoja käsissään. He tuntevat niin työmaan kuin sen tekijät.

Ison osan heidän ajastaan vie suunnittelu ja mitoitus, jota laajassa peruskorjauskohteessa riittää. Ratkaisut on tehtävä paikan päällä kohteessa, sillä suunnitelmia selaamalla ei päästä riittävään tarkkuuteen. Heidät tunnetaan myös työturvallisuuden puolestapuhujina, jotka toteuttavat puheensa käytännössä omassa työssään.

Arolaisten muodostama noin kolmenkymmenen hengen LVIS-tiimi katoaa aamulla töihin eri puolille kohdetta ja kokoontuu jälleen yhteen aamupäivän tauolle. Työtä tehdään aina pareittain ja turvallisuus huomioidaan muutoinkin kaikessa tekemisessä.

Keskustelu toimii käskytystä paremmin

”Oleellista on asenne, jolla työturvallisuuteen suhtaudutaan. Meillä se on tinkimätön ja asiaa pidetään jatkuvasti esillä”, Ossi Viik kertoo.

”Jokainen työntekijämme ymmärtää olevansa vastuussa työturvallisuudesta, havainnoi ympäristöään ja ilmoittaa epäkohdista. Tämä toimii meillä hyvin ja vaaroista uskalletaan rohkeasti sanoa, vaikka ne liittyisivät pääurakoitsijan tai alihankkijan toimintaan.”

”Tapamme on tutustua asentajiin henkilökohtaisesti ja keskustella työturvallisuudesta samalla varmistaen, että sen merkitys ja ilmoittamisen toimintamalli tulevat ymmärretyiksi. Jos työmaalla havaitaan puutteita, ei tyyliimme kuulu karjaista Lasit päähän! ja jatkaa töitä entiseen malliin. Sen sijaan keskustelu on tässäkin oikea keino. Olemme huomanneet myös, että viesti menee parhaiten perille puhumalla isommalla porukalla osoittelematta henkilöitä.”

Oikeat työmenetelmät ovat tärkeitä paitsi turvallisuudelle myös lopputulokselle. Kun työ tehdään oikein, näkyy se korkeana laatuna. Tähän liittyy osaltaan kohtuullisuus työpäivien pituudessa. ”Pyrimme pitämään huolta, että kaikki saavat riittävästi lepoa ja vapaa aikaa. Jos uupumista ilmenee, avaamme siitä henkilön kanssa keskustelun”, Viik toteaa.

Aro Systemsissä nähdään työturvallisuus ykkösasiana, jossa tavoite voi olla vain ja ainoastaan nolla tapaturmaa. Laadukkaat työkalut, vaatteet ja suojavarusteet estävät osaltaan vahinkoja. Lisäksi tarvitaan säännöllistä koulutusta kuten parhaillaan meneillään oleva kattotyöskentelyn koulutus. Yritystason työturvallisuuskäytännöt ovat parhaillaan kokonaisvaltaisen arvioinnin kohteena. Ulkopuolinen yhteistyökumppani käy sitä läpi ja tunnistaen kehityskohteita.

Kiire voi olla työturvallisuusriski

Jaanus Perandi tietää, että liian tiukka aikataulu voi luoda painetta oikaista työturvallisuusasioissa. Perjantaisin pidetään kärkimiespalaveri, joissa ratkotaan myös aikataulukysymyksiä. Lisäksi kerran kuukaudessa tuo palaveri käsittelee nimenomaan työturvallisuutta.

”Projektin pysyminen aikataulussa tulee arvioida säännöllisesti. Siinä on oltava rehellinen ja ilmoitettava heti ylöspäin, jos tiedossa on poikkeamaa”, hän sanoo. ”Myös hyvä suunnittelu ja mitoitusten tarkistus on tämän kaltaisessa peruskorjauskohteessa keino helpottaa aikataulupainetta. Kun asiat tehdään kerralla oikein ei korjailua tai purkua ja uudelleen tekemistä tarvita. Näin säästyy sekä aikaa että rahaa.”

”Tässä kohteessa erityinen etu on, että toteutamme koko talotekniikan yhtenä arolaisten tiiminä. Kärkimiehemme tekevät arvokasta työtä pitämällä yllä hyvää yhteishenkeä. Se on osa jokaisen hyvinvointia”, Perandi kiittelee. ”Tieto kulkee omassa piirissä hyvin ja työmaalla ratkaisut suunnitellaan yhdessä. Tämäkin omalta osaltaan edistää työturvallisuutta.