Aro Systems vastaa Oulun kaupungintalon peruskorjauksesta. Hankkeen pääurakoitsijana toimii KTC Group Oy. Työt aloitetaan rakennuksen ulkopuolisilla viemärikorjauksilla ja vesikaton uusimisella. Vuoden 2023 aikana tehtävät korjaukset kohdistuvat rakennuksen sisätiloihin.

 

Oamk Linnanmaa kokoaa pääosan Oulun ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja kehitystoiminnoista yhteen rakennukseen Linnanmaan kampukselle. Vaiheistetussa hankkeessa peruskorjatut uudet, modernit ja monikäyttöiset tilat mahdollistavat tehokkaan yhteistyön Oulun yliopiston kanssa, niin tilojen kuin toiminnankin osalta.

Oulun Ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston muodostamasta yhteiskampus on yksi Euroopan suurimmista sisäkampuksista. Yhteiskampuksella on noin 24 000 opiskelijaa saman katon alla.

Aro Systems vastasi kohteen peruskorjauksen yhteydessä koko talotekniikan toteuttamisesta (LVISA). Kohde valmistui kesällä 2020.

Elinkaarimallilla Oulun Haukiputaalle toteutettu moderni uudisrakennus koulu- ja päiväkotikäyttäjälle. Aro Systems vastasi kohteen sähkö-, tele- ja tietoverkkojen toteutuksesta.

Elinkaarimallilla Oulun Haukiputaalle toteutettu moderni uudisrakennus koulu- ja päiväkotikäyttäjälle. Aro Systems vastasi kohteen sähkö-, tele- ja tietoverkkojen toteutuksesta.

Toteutimme tämän vaativan opetus- ja asiakaskäyttöön suunnitellun uudisrakennuksen LVI- työt. Kohde oli teknisesti vaativa kohde sisältäen hammashoidon käyttöön toteutettuja lääkintätiloja.