Aro Systems vastaa Oulun pääkirjaston talotekniikan perusparannuksesta. Kirjasto on Oulun kulttuurin keskus ja tavoittelee miljoonaa kävijää vuodessa perusparannuksen jälkeen. Hankkeessa laajennetaan asiakastiloja ja avataan neljäs kerros yleisölle. Rakennus on 7060 bruttoneliön laajuinen ja valmistuu kesällä 2025.

Urakka on jaettu kahteen vaiheeseen: kehitys- ja toteutusvaiheeseen. Kehitysvaihe päättyy vuoden 2023 lopussa, minkä jälkeen alkaa toteutus. Parhaillaan käynnissä ovat purkutyöt ja suunnittelun ohjaus. Aro Systems Oy toteuttaa kohteen LVIAS- työt kokonaisuudessaan.

Länsimetro on rakennuttanut metrovarikon Sammalvuoreen. Sammalvuoren varikkotoiminnoilla on maan alla kaksi hallia – toiseen tulevat junien yösäilytystilat 20 junayksikölle ja toiseen huoltotoiminnot. Huoltohallin pituus on noin 300 metriä ja sen leveys on mitoutettu kolmen junan mukaan. Työskentelytiloineen leveys on noin 25 m. Huoltohallin pohjoispäätyyn sijoitetaan lisäksi teknisiä tiloja. Junien säilytystilan pituus on noin 400 m ja sen leveys noin 26 m. Varikko valmistui vuonna 2020. Metrovarikko on metrojunien säilytys- ja huoltopaikka. HKL aloitti Länsimetron rataosuudelle sijoittuvan varikon varustamisen vuonna 2021. Metroliikenteen arvioidaan jatkuvan Matinkylästä pääteasemalle Kivenlahteen vuonna 2023.

Oamk Linnanmaa kokoaa pääosan Oulun ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja kehitystoiminnoista yhteen rakennukseen Linnanmaan kampukselle. Vaiheistetussa hankkeessa peruskorjatut uudet, modernit ja monikäyttöiset tilat mahdollistavat tehokkaan yhteistyön Oulun yliopiston kanssa, niin tilojen kuin toiminnankin osalta.

Oulun Ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston muodostamasta yhteiskampus on yksi Euroopan suurimmista sisäkampuksista. Yhteiskampuksella on noin 24 000 opiskelijaa saman katon alla.

Aro Systems vastasi kohteen peruskorjauksen yhteydessä koko talotekniikan toteuttamisesta (LVISA). Kohde valmistui kesällä 2020.

Aro Systems toteuttaa Oulun tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelmassa ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvan A-rakennuksen talotekniikan. Urakan laajuus on noin 58 560 brm2 ja kokonaiskustannukset ovat noin 208 MEUR, josta Aro Systemsin talotekniikan osuus noin 58 MEUR.

Ensimmäisen vaiheen uudistiloja ovat päivystys, lasten ja naistensairauksien hoitoon tarvittavat tilat, teho-osastot sekä suurin osa uusista leikkaussaleista ja vuodeosastoista. Uudisrakennus valmistuu käyttöön vaiheittain niin, että päivystys, synnytys-, teho- ja leikkaustoiminnot, sekä näitä tukevat kuvantamisen ja vuodeosastojen tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä. Loppuosa, pääosin vuodeosastoja sisältävät tilat otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kun nyt sovittu ensimmäinen vaihe ja jatkovaiheet valmistuvat, on lopputuloksena älykäs tulevaisuuden sairaala eri tiloineen. Se tarjoaa edellytykset huippuluokan tuloksiin niin hoidollisesti kuin tuottavuudenkin näkökulmasta.
Tähän ei kuitenkaan päästä ilman kokemuksen kautta syntynyttä erikoisosaamista suunnittelussa ja toteutuksessa. Sairaalarakentamisen talotekniikka asettaa urakoitsijalle poikkeuksellisia vaatimuksia niin osaamisen kuin projektinhallinnan suhteen.

Projektiallianssiin kuuluvat Aro Systems Oy, NCC Suomi Oy ja Siemens Oy (urakoitsijat), A-Insinöörit Suunnittelu Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, Granlund Kuopio Oy, Granlund Tampere Oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Uki Arkkitehdit Oy (suunnittelijat ja konsultit).
Yleistyvä suurhankkeiden urakkamuoto allianssi tarkoittaa yhteisvastuullista projektitoteutusta, jossa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen organisaation. Sen periaatteita ovat läpinäkyvyys, luottamus, yhteinen päätöksenteko sekä mahdollisuuksien ja riskien keskinäinen jakaminen.

”Toteutusmuodoksi valitusta yhteistoimintamallista eli allianssista olemme saaneet erittäin hyvää käytännön kokemusta ja erityisesti näyttöä siitä, että malli sopii erinomaisesti suuriin ja kompleksisiin hankkeisiin, joissa voi tapahtua suuriakin muutoksia – kuten meillä nyt vajaan vuoden aikana on tapahtunut”, toteaa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio.

Kyseessä erittäin nopealla aikataululla toteutettava Nokian entisen pääkonttorin tilojen päivitys vastaamaan tämän päivän monitoimitilojen vaatimuksia. Aro Systems vastasi kohteen taloteknisten järjestelmien (LVISA) muutoksista ja päivityksestä.