Einari Teräsvirran suunnittelema ja vuonna 1977 valmistunut Arkadia n:o 6 on kaupunkikuvallisesti merkittävä rakennus. Tummat julkisivut on verhoiltu pronssikaseteilla, ja julkisivuja elävöittävät pysty- ja vaakaosien profiloinnit.

Poikkeuksellisen tästä 1970-luvun lopulla valmistuneesta toimisto- ja liikerakennuksesta tekee sijainnin lisäksi sen mittakaava. Eri tyyppisisiä tiloja on 30 000 neliötä kuudessa kerroksessa.

Aro Systems vastasi tämän toimisto-ja liiketiloja sisältävän rakennuksen koko talotekniikan uusimisesta.

Annankatu 28 on komea kaupunkitalo, jonka historia ulottuu lähes 200 vuoden
taakse. Sen katon alta on löytynyt työpajoja, asuntoja, liiketiloja, ravintoloita ja toimistoja – aikoinaan jopa elokuvateatteri. Nyt rakennus astuu tähän päivään perusteellisen korjauksen ja sisäpihan laajennuksen myötä. Tiloihin toteutetaan moderni työympäristö talon historiaa ja suojeluarvoja kunnioittaen. Kohteen uniikki arkkitehtuuri syntyy ajallisista kerrostumista, uuden ja vanhan vuoropuhelusta.

Kohdetta myös laajennetaan nykyisen sisäpihan osalle, joka katetaan ja sinne tehdään 4 lisäkerrosta sekä valopiha. Kohteen vaativuuteen vaikuttavat mm. kohteen sijainti ja sen tuomat logistiset haasteet. Kohteessa on kerrosalaa 4391 krs-m2, kokonaisalaa 5598 brm2 ja tilavuutta 18 540 m3. Korjausrakennustyöt alkavat tammikuussa 2021 ja hanke valmistuu maaliskuussa 2022.

Kelan Pitäjänmäen toimitalon peruskorjaus. Peruskorjattavat tilat koostuvat rakennuksen lohkoista B ja C, jotka muodostavat Kelan kiinteistön. Kiinteistössä on kaksi kellarikerrosta, kuusi maanpäällistä kerrosta sekä seitsemäs tekninen kerros. Peruskorjaus sisältää linjasaneerauksen, jossa vanha talotekniikka uusitaan sekä toimistotilojen muutokset nykyaikaisiksi monitilatoimistoiksi. Aro Systems vastaa kohteen koko talotekniikkaurakoinnista.

Aro Systems vastasi tämän uuden 12-kerroksisen rakennuksen sähkö- ja lvi-töistä.

Merimieseläkekassalle rakennettu kiinteistö tulee olemaan kiinteä osa Tapiolan keskustaa ja liiketilojen osalta rakennus liittyy viereiseen Ainoan kauppakeskukseen. Kiinteistöön rakennettiin nykyaikaiset, energiataloudelliset ja vähän ympäristöä kuormittavat talotekniikkaratkaisut. Asunnot varusteltiin muun muassa huoneistokohtaisella lämmöntalteenotolla varustetulla ilmanvaihdolla, tehokkaalla viilennyksellä ja helppokäyttöisillä ohjausjärjestelmillä.

Rakennuksen liiketilaosioille haetaan LEED-sertifiointi, joka tarkoittaa esimerkiksi valaistusratkaisujen osalta LEED-vaatimusten huomioimista. LEED-sertifiointi on rakennuksille ja kiinteistöille tarkoitettu kansainvälinen ympäristösertifiointijärjestelmä. Se myönnetään rakennuksille, jotka ovat täyttäneet vaaditut kiinteistön käyttöön ja ylläpitoon liittyvät ympäristöasiat.

Kivistön palvelukeskittymä rakennetaan loistavien julkisen- ja kevyenliikenteen yhteyksien solmukohtaan. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan palveluita tarjoava liikekeskus. Aro Systems vastaa tässä Lehto Groupin hankkeessa koko LVIS-urakoinnista.