Uudisrakennus nousee osoitteeseen Salomonkatu 8 ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2027. Rakennukseen tulee kulkuyhteys Kampin metroasemalle sekä liiketiloja.

Tulevassa THK-rakennuksessa on kahdeksan maanpäällistä kerrosta ja kaksi kellarikerrosta. Maanalaisiin tiloihin sijoittuvat muun muassa logistiikka-, sosiaali- ja huoltotilat.

Valmistuttuaan uusi terveys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa keskustan asukkaille monipuoliset julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut saman katon alla. Tiloihin on suunniteltu muun muassa terveysasematoimintaa, nuorten ja aikuisten sosiaalipalveluja, fysio- ja toimintaterapiapalveluja sekä psykiatriapalveluja. Keskukseen sijoittuu laskennallisesti 3–4 terveysaseman palvelut, ja se on mitoitettu noin 140 000 asukkaalle. Rakennus on noin 18400 brm2. Aro Systems toteuttaa kohteen talotekniikan.

Liikekeskus on osa laajempaa asuin-, liike- ja toimitilakokonaisuutta. Liikekeskukseen tulee 7000 neliömetrin kokoinen Citymarket sekä 6000 neliömetriä muita liiketiloja, jotka jakautuvat kolmeen kerrokseen. Lisäksi kohteeseen rakennetaan yli 300 pysäköintipaikkaa autoille sekä 500 polkupyörille. Hankkeen kokonaislaajuus on 40 000 bruttoneliömetriä. Kohteen on määrä valmistua syksyllä 2025. Aro Systems vastaa kohteen talotekniikasta.

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Oulun Ruskonselkään uuden pääpoliisiaseman ja vankilan.  Kyseessä on ensimmäinen Suomessa samalle tontille rakennettava poliisin ja vankilan yhteishanke. Pääpoliisiasemaan sijoitetaan poliisilaitoksen johto ja hallintoa, valvonta- ja hälytystoiminta, rikostutkinta ja poliisivankila. Lisäksi uudisrakennukseen sijoittuu Keskusrikospoliisin Oulun yksikkö.

Hankkeen kokonaislaajuus on noin 32 000 bruttoneliötä, josta poliisitalon osuus on 21 000 bruttoneliötä. Hanke toteutetaan Senaatin kärkihankeallianssimallilla. Aro Systems vastaa pääpoliisiaseman LVIS- urakasta.

Aro Systems on mukana rakentamassa ammattiin ja oppimiseen tukevaa kampusta Helsingin Roihupeltoon. Nykyaikaiset tilat valmistuvat noin 4 500 opiskelijalle, joista noin 3 000 on lähiopetuksessa. 44 000 bruttoneliön suuruinen rakennus on Helsingin suurimpia talonrakennushankkeita ja korvaa kuudessa eri toimipisteessä olevat oppimistilat.

Rakennuksesta tehdään energiatehokas, jossa minimoidaan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Rakennukseen asennetaan muun muassa 1000 kW maalämpötehoa ja aurinkosähköpaneeleilla tuotetaan 800 kW sähköenergiaa.

Tilat valmistuvat joulukuussa 2025 siten, että kampus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2026 alussa.

Okmetic rakennuttaa uuden tehdasrakennuksen Vantaan Koivuhakaan. Okmetic on maailman markkinajohtaja vaativien piikiekkojen toimittajana. Aro Systems vastaa kohteen sähkö- ja teleurakasta sisältäen kaikki tehdasrakennuksen kiinteistösan sähköistykset.

Piikiekkoja käytetään elektronisten komponenttien, kuten MEMS-antureiden, radiotaajuussovellusten ja tehopuolijohteiden valmistukseen.

Uudisrakennus on laajuudeltaan 42 500 bruttoneliömetriä ja se rakennetaan nykyisen tehtaan viereen, jolloin synergia tehtaiden välillä saadaan maksimoitua. Tehdastilat otetaan tuotantokäyttöön 2025.