Koronavirus leviää ja varmistaaksemme henkilöstömme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme terveyden ja turvallisuuden, olemme ryhtyneet toimiin vähentääksemme viruksen leviämisriskiä.

  • Toimihenkilömme työskentelevät etänä työtehtävien sallimissa rajoissa.
  • Asiakasrajapinnassa toimiva henkilökuntamme lähtee suoraan kodeistaan asiakkaille.
  • Ainoastaan työmaiden etenemisten kannalta välttämättömät työmaavierailut sallitaan, koskee lähinnä projektijohtoa.
  • Koko henkilöstömme on saanut tarkennetut suulliset ja kirjalliset hygieniaohjeet, sekä toimintaohjeet mahdollisissa tartuntaepäilyissä.

Seuraamme aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä ja noudatamme viranomaisohjeistuksia. Teemme parhaamme turvataksemme kaikkien kohteidemme keskeytyksettömän etenemisen. Toistaiseksi ei ole havaittavissa vaikutuksia palveluidemme keskeytymiseen ja taloteknisten tuotteiden saatavuus on lähellä normaalia. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme tarpeen mukaan projektikohtaisesti tilanteen muuttuessa.

Aro Systemsin uusi liiketoimintajohtaja Isto Hietanen aikoo siivittää Aron kasvuun laadun avulla: jatkossa digitaalisuus näkyy yhä enemmän urakoinnissa, yritys panostaa LVI-puolen vahvistamiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Yli 25 vuotta johtotehtävissä toiminut Isto Hietanen aloitti Aro Systemsillä Etelä-Suomen talotekniikkaurakoinnin uutena liiketoimintajohtajana alkuvuodesta. Hietanen siirtyy Aro Systemsille LVI-liiton toiminnanjohtajan paikalta.

Hietasella on pitkä kokemus LVISA-urakoinnin parissa, ja hän on työskennellyt muun muassa energiatehokkuuden parissa Assemblinilla ja Siemensillä sekä pitkään konsulttina. Hietanen on toiminut myös Helsingin seudun LVI-yhdistyksen puheenjohtajana.

Aro Systemsille Hietasen toi kiinnostava yrityksen murrosvaihe, jossa hän ajatteli pääsevänsä hyödyntämään aiempaa kokemustaan liiketoiminnan johtamisesta.

”Liiketoiminnan kehittäminen ja ratkaisukeskeinen ajattelu ovat valttejani. Prosessien kehittäminen siten, että muutokset tuovat liiketoiminta-arvoa, on ydinosaamistani. Katson tulevaisuuteen ja mietin uusia tuulia – uskon, että voin kokemuksellani antaa Aro Systemsille mahdollisuuden kasvaa murrosvaiheen läpi kokonaisvaltaiseksi talotekniikkaurakoinnin edelläkävijäksi”, Hietanen kuvailee osaamistaan.

Hän aikoo ottaa talossa roolia valmentavana johtajana.

”Näen itseni coachina, joka mahdollistaa työntekijöille tehtävien toteuttamisen parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstö on yrityksen voimavara, ja jos hoidamme henkilöstöä hyvin, pääsemme mihin tahansa”, Hietanen sanoo.

Mihin suuntaan aiot viedä Aro Systemsiä?

  1. Digi osaksi urakointia

”Digitalisaatio tulee kovaa vauhtia, ja meidän on oltava mukana kehityksessä. Digin mahdollisuudet eivät ulotu vain talouspuolelle, vaan esimerkiksi sähköasennuspuolella on mahdollista keskittyä enemmän hyödyntämään digitaalisia ja langattomia järjestelmiä. Perinteisesti sähköurakka on ollut mekaanista tekemistä, mutta tavoitteenamme on löytää enemmän digitaalisuutta myös urakoinnin tekemiseen.”

  1. LVI-puoli kasvuun

”Olemme toimineet pitkään sähköurakointiliikkeenä, ja yksi tehtävistäni on kasvattaa Aro Systemsin LVI-puolta. Se tarkoittaa erilaisten TATE-hankkeiden urakoinnin kasvattamista. Uskon, että Aro Systems kasvaa jatkossa nimenomaan kokonaistalotekniikan avulla, jossa on paljon potentiaalia. Me olemme TATE urakoitsija.”

  1. Asiakaskokemus keskiöön

”Meillä arolaisilla on yhteinen päämäärä palvella asiakasta. Kun panostamme laatuun, asiakastyytyväisyyskin kasvaa. Jokainen arolainen, joka on kosketuksessa asiakasrajapintaan, vaikuttaa asiakaskokemukseen. Jatkossa aiomme keskittyä yhä enemmän laadukkaaseen asiakaskokemukseen, luottamukseen ja avoimeen vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.”

Aikaisemmin Suomen LVI-liiton toiminnanjohtajana toiminut Isto Hietanen on nimitetty Aro Systemsin Etelä-Suomen talotekniikkaurakoinnista vastaavaksi liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hietanen aloittaa uudessa tehtävässään 14.1.2020.

”Aro Systems on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja erityisesti Etelä-Suomessa, jossa meillä on tälläkin hetkellä käynnissä useita mittavia kokonaistalotekniikkaurakoita. Kuluneen vuoden aikana olemme suunnitelmallisesti kehittäneet toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi, vastataksemme paremmin asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin. Tästä esimerkkinä muun muassa AroStartti-toimintamalli projektien onnistuneen aloituksen varmistamiseksi sekä projektien asiakaskokemuksen mittaaminen sen eri vaiheissa. Iston nimityksellä tulemme vahvistamaan entisestään kasvavan liiketoimintayksikkömme johtamista ja henkilöstökokemusta, jotka mahdollistavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelun kaikilla Etelä-Suomen talotekniikkaurakoinnin osa-alueilla”, sanoo Aro Systemsin toimitusjohtaja Mika Huovinen.

Isto Hietasella on pitkä työhistoria LVISA-urakoinnin parista. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa Assemblin Oy:n Energiatehokkuusliiketoiminnan johtajana ja Siemens Osakeyhtiön Energia- ja Elinkaaripalveluiden liiketoiminnan johtajana. Lisäksi Istolla on kokemusta myös LVIA-suunnittelun johtamisesta.

Lisätietoja:

Mika Huovinen
Toimitusjohtaja
p. 040 842 4411
mika.huovinen@arosystems.fi

Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakennuksen peruskivi muurattiin juhlallisin menoin lauantaina 30. marraskuuta. OYS 2030 -uudistamisohjelman merkkipaalua juhlistettiin satapäisen kutsuvierasjoukon voimin sairaala-alueella Medipoliksessa, mistä peruskivi kuljetettiin rakennustyömaalle haudattavaksi uuden sairaalan ensimmäisessä vaiheessa rakennettavien A- ja B-rakennuksien työmaalle.  Tilaisuutta juhlistivat läsnäolollaan myös valtiovallan edustajina pääministeri Antti Rinne ja oululainen eurooppaministeri Tytti Tuppurainen.

Aro Systemsin puolesta peruskiveä olivat muuraamassa toimitusjohtaja Mika Huovinen, varatoimitusjohtaja Jarmo Töyräs ja Pohjois-Suomen Talotekniikkaurakoinnin liiketoimintajohtaja Tapani Keränen. ”Onhan tämä hienoa juhlistaa upeaa hankettamme tällaisella tilaisuudella. Tämä on yrityksemme historian suurin hanke ja työllistää ison osan Oulun henkilöstöstämme seuraavien neljän vuoden aikana”, toteaa toimitusjohtaja Mika Huovinen.

OYS 2030 peruskiven muuraus
Muuraustöissä Aro Systemsin toimitusjohtaja Mika Huovinen ja liiketoimintajohtaja Tapani Keränen.

Oulun Tulevaisuuden sairaalasta on tavoitteena rakentaa maailman älykkäin sairaala. Tämä edellyttää älykkään teknologian täyspainoisen hyödyntämisen lisäksi myös sairaalatoiminnan prosessien ja toimintatapojen muuttamista eli toiminnan kokonaisvaltaista tehostamista.

Aro Systems Oy vastaa toteutusvaiheen 1.1 (A-rakennus) talotekniikan toteuttamisesta kokonaisuutena. Hankkeen arvo yhtiöllemme on reilut 60 miljoonaa euroa. ”Tämä on vaativa hanke ja vaatii niin projektinjohdoltamme kuin kaikilta tekijöiltämme sitoutumista ja erinomaista työtä. Kun haluamme luoda maailman älykkäimmän sairaalan niin myös tekemisemme on oltava ensiluokkaista.” toteaa liiketoimintajohtaja Tapani Keränen.

Tulevaisuuden talotekniikka tulee pian tutuksi ysiluokkalaisille Yrityskylä Yläkoulu Helsinki-Vantaalla, kun Aro Systems ja muut talotekniikka-alan yritykset lähtevät mukaan Yrityskylään.

Aro Systems, Granlund ja NIBE toimivat Yrityskylä Yläkoulussa kuvitteellisena SmartBuilding-yhtiönä. Digitaalisessa pelissä yhdeksäsluokkalaisista koostuva johtoryhmä suunnittelee, valmistaa, myy ja toteuttaa talotekniikka-alan paketteja kuvitteellisille asiakkaille Suomeen ja Ruotsiin.

– Yrityskylän tavoitteena on esitellä mahdollisimman monipuolisesti erilaisia aloja nuorille. Alkava yhteistyö vahvistaa entisestään tämän tavoitteen toteutumista, kommentoi Yrityskylän kumppanuuspäällikkö Tiina Solas.

Tulevaisuuden osaajia talotekniikka-alalle

Talotekniikka-ala työllistää Suomessa tuhansia ammattilaisia ja viime vuosina alalla on ollut kova pula osaavista työntekijöistä. Ala digitalisoituu, tekniikat kehittyvät ja innovaatiot valtaavat alaa.

Talotekniikkaa voi opiskella opisto- ja korkeakouluasteella ympäri Suomen. Ala kärsii kuitenkin huonosta tunnettuudesta, vaikka alalla on tarjolla erittäin monipuolisia työnkuvia aina suunnitteluhommista tietokoneen äärellä asennusvaiheeseen työmaalla. Talotekniikka kehittyy valtavasti. Älykkäiden ja energiatehokkaiden laitteiden kehitystyöhön tarvitaan jatkuvasti uusia osaajia.

Yrityskylässä mukanaolon tavoitteena on lisätä talotekniikan houkuttelevuutta nuorten silmissä ja lisätä alalle hakeutuvien opiskelijoiden määrää.

– Yrityskylät ovat erittäin vaikuttavia kokemuksia ja suomalaisena perheyrityksenä olemme innoissamme siitä, että pääsemme esittelemään talotekniikka-alaa ja edistämään nuorten intoa toimia yritteliäinä yhteiskunnan jäseninä, sanoo Aro Systemsin markkinointi- ja viestintäjohtaja Jukka Aro.

Kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden innostaa nuoria alalle, jossa on paljon mahdollisuuksia luoda kestäviä innovaatioita ja tilaa uusille osaajille.

Lisätietoja Yrityskylästä: www.yrityskyla.fi

Kuvat: Yrityskylä/Talous ja nuoret TAT