Ajanmukaiset valaistusratkaisut parantavat tilojen viihtyisyyttä ja mukautuvat joustavasti olosuhteiden vaihteluihin. Aro Systemsistä saat kaikki valaistuksen nykyaikaistamiseen liittyvät palvelut ja tuotteet.

Vallitseva suuntaus edustaa luontevaa jatkumoa energiatehokkaan LED-teknologian laajamittaiselle esiin marssille. Kehittyneet järjestelmät perustuvat valaisinten entistä tarkempaan ohjattavuuteen ja tasokkaampaan valon laatuun.

”Human Centric Lighting eli ihmislähtöinen valaistus on alalla kasvava trendi. Sen ajatuksena on luonnonvaloa mukaileva rytmitys, mikä vaikuttaa positiivisesti ihmisten vireyteen ja hyvinvointiin”, kertoo Fagerhult Oy:n myyntipäällikkö Ville Räsänen.

HCL pohjautuu keinovalaistuksen sopeuttamiseen luonnonvalon värilämpötilojen ja määrien muutoksiin. Valaistustekniikan kehityksen myötä vuorokauden ja vuoden aikojen vaihtelut pystytään huomioimaan entistä paremmin.

”Luonnonvalo on ihmisen kannalta paras vaihtoehto, mutta keinovalolla kyetään jo saavuttamaan samoja suotuisia ominaisuuksia ja hyödyntämään niitä erilaisten sisätilojen valaistuksessa”, sanoo Glamox Oy:n segmenttipäällikkö Eero Latvajärvi.

Räsäsen mukaan lähemmäs luonnollisia valaistusolosuhteita päästään, kun hajautettua viileää ja suunnattua lämmintä valoa yhdistetään optimaalisesti toisiinsa. Tällöin varjot, kontrastit ja värit erottuvat selkeinä yksityiskohdista sekä tilojen pinnoista. Ympäristön hahmottuminen kolmiulotteisena ja sävyrikkaana lisää viihtyisyyttä, mikä heijastuu edelleen tilojen käyttäjien kokemuksiin ja jaksamiseen tehtävissään. Työpaikoilla ja oppilaitoksissa tämä ilmenee tuottavuutena, aktiivisuutena sekä vähäisinä sairauspoissaoloina.

HCL:n avulla voidaan sekä kompensoida puuttuvaa luonnonvaloa että luoda ihmisen luontaista vuorokausirytmitystä tukevia valaistusolosuhteita.

OHJAUKSEN ULOTTUVUUDET

Useimmat LED-liitäntälaitteet sopivat yhteen standardisoidun DALI-valonohjausprotokollan kanssa. Digitaalisen valonohjauksen vankka asema selittyy kaksisuuntaisella kommunikaatiolla, jossa signaali liikkuu yhden keskuksen sijasta kaikkien yksiköiden välillä. Tämä tekee siitä varsin luotettavan ja vaivattomasti hyödynnettävän.

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) mahdollistaa muun muassa ohjauskäskyjen ja vikatietojen välittämisen laitteelta toiselle. Tämä sallii valaistuksen monipuolisen hallinnan jopa valopistekohtaisesti. Käytännössä valaisimet kuuluvat kuitenkin yhteen tai yhtäaikaisesti useampaan ryhmään, joita ohjataan ja seurataan kokonaisuuksina.

Avoimeen DALI-protokallaan pohjautuvista ohjausjärjestelmistä on olemassa erilaisia versioita. Niiden toimintoja, kuten ajastuksia ja läsnäolotunnistuksia voidaan yleisesti muokata ohjelmoimalla. Tärkeänä ominaisuutena on reaaliaikainen valvonta ja tiedonkeruu esimerkiksi energiankulutuksesta tai tilojen käyttöasteesta.

Fagerhultin langattomassa Organic Response -järjestelmässä valaisimet välittävät toisilleen tietoa ihmisten läsnäolosta ja päivänvalon määristä. Toiminto perustuu valaisimiin integroituihin tunnistimiin, jotka käynnistyvät välittömästi, kun valaisimet liitetään sähköverkkoon.

Organic Response on käyttövalmis oletusasetuksilla, mutta tarvittaessa optimoitavissa älypuhelinsovelluksella. Nettipohjaisen portaalin kautta voidaan valaistuksesta kerätä tietoja ja liittää se kiinteistöautomaation osa-alueeksi. Valaistus toimii automaattisesti ja mukautuu ilman toimenpiteitä tilamuutoksiin. Laaja-alaisen ja vaivattoman säädettävyyden merkitys korostuu kohteissa, joiden käyttötarkoitukset vaihtelevat toistuvasti.

” Esimerkiksi uusissa koulurakennuksissa on perinteisten luokkakäytävien sijasta paljon yhteisiä tiloja, jotka on suunniteltu taipumaan moneen sekä koulupäivien aikana että niiden jälkeen”, Ville Räsänen toteaa.

Glamoxin lanseeraamaa Ethernet2DALI -ohjausta voidaan hallita joko perinteisillä painikkeilla tai langattomasti selainpohjaisilla käyttöliittymillä. Pilvipalveluun liitettynä sitä pystytään valvomaan etänä millä tahansa internet-yhteydellä.

”E2D on skaalautuvana erinomainen vaihtoehto muuntojoustavuuden kannalta tai jos valaistusta tarvitsee laajentaa tulevaisuudessa”, Eero Latvajärvi vinkkaa.

Järjestelmän DALI2-pohjaisen Vertex ApC-ohjaimen kolme DALI-kanavaa sisältävät yhteensä 192 osoitetta ja siihen voidaan liittää tavanomaisten valaistuskomponenttien lisäksi esimerkiksi DALI-turvavalaistustuotteita. Kokonaisuutta voidaan kasvattaa yhdistämällä tarvittava määrä ohjaimia lähiverkossa toisiinsa Ethernet-porttien kautta.

RAKENNUKSEN ARVOA NOSTAVAA

Älykkäästi ohjautuvan valaistuksen rooli on huomioitu laajalti kansainvälisissä kiinteistöjen sertifiointijärjestelmissä. Näistä LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) suuntautuu erityisesti olemassa oleville ja hankevaiheen isoille toimistorakennuksille. Sen arviointiperusteissa painotetaan valaistukseen olennaisesti liittyviä tekijöitä, kuten energiankäyttöä, sisätiloja ja innovatiivisuutta.

BREAAM (BRE Environmental Assessment Method) tarkastelee ympäristövaatimusten täyttymistä ja puntaroi niitä luokitusperusteissaan. Valaistus on asetettu yhdeksi osa-alueeksi auditoinneissa, joissa kiinteistölle voidaan myöntää ympäristötehokkuudesta 1-6 tähteä.

WELL-sertifioinnissa arvioidaan rakennuksia käyttäjien terveyden, viihtyvyyden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Kokonaisvaltaisen katsannon keskiössä ovat sisäolosuhteet, mukaan lukien valaistuksen vaikutus niihin.

ENTISTÄKIN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPÄÄ

Valaistukselle asetetut kestävän kehityksen tavoitteet ulottuvat energiatehokkaasta teknologiasta tuotteiden valmistusmateriaaleihin.

Merkittävänä päänavauksena Fagerhult on tuonut markkinoille selluloosakartongista tehtyjä valaisimia. Suomen ensimmäiset kattoon upotettavat mallit ovat jo asennettu käyttökohteeseensa.

Innovatiiviselle raaka-aineelle tuo lisäarvoa pakkausmuovimäärien huomattava pieneneminen. Kierrätettävän ja ympäristöä vähän kuormittavan selluloosakartongin käytön mahdollistaa led-valonlähteiden lähes olematon lämmöntuotto.

Aro Systemsin tilauskanta on vahvistunut useilla uusilla tilauksilla Helsingissä ja Tampereella.

Kulma21, Helsinki

Kuva: NCC

Vanha Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan talo Pohjoisella Rautatiekadulla Helsingin ydinkeskustassa kantaa jatkossa nimeä Kulma21, kun talo uudistetaan monipuoliseksi toimitilaksi. Rakennus toteutetaan BREEAM-ympäristöluokituksen uusimpien kriteerien mukaiselle Excellent-tasolle ensimmäisenä korjausrakennushankkeena Suomessa. Pääurakoitsijana toimii NCC Suomi ja Aro Systems vastaa kohteen sähköurakoinnista.

Boost C5, Helsinki

Visualisoitu kuva: Tengbom Oy / Pembroke

Boost C5 on uusi toimistorakennus, joka sijoittuu Aleksis Kiven kadulle Helsinkiin. Hankkeen tilaaja on globaali kiinteistökehittäjä Pembroke ja rakentajana toimii NCC Suomi. Vanhaksi jäänyt toimistorakennus korvataan kestävän kehityksen mukaisella ja energiatehokkaalla 21 000 m2:n uudisrakennuksella, joka suunnitellaan korkeimman tason LEED Platinum -ympäristöstandardin mukaisesti. Aro Systems vastaa toimistorakennuksen sähköurakoinnista.

Kivistön palvelukeskittymä, Vantaa

Kivistön palvelukeskittymä rakennetaan loistavien julkisen- ja kevyenliikenteen yhteyksien solmukohtaan. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan palveluita tarjoava liikekeskus. Aro Systems vastaa tässä Lehto Groupin hankkeessa koko LVIS-urakoinnista.

Tammelan stadion, Tampere

Kuva: Pohjola Rakennus 

Pohjola Rakennus rakentaa Tampereen uuden Tammelan jalkapallostadionin ja Aro Systems vastaa hankkeen sähköurakoinnista. Uusi stadion korvaa Tammelan jalkapallokentän, ja valmistuttuaan vastaa jalkapallon harrastajamäärien ja yleisösuosion kasvuun sekä parantaa lajin toimintaedellytyksiä sekä paikallisesti että kansallisesti. Stadion täyttää 8000 hengen katsomoineen UEFA:n korkeimman eli neloskategorian vaatimukset, mikä mahdollistaa korkean tason kansainväliset ottelut.

 

 

Lisätietoja:

Isto Hietanen
liiketoimintajohtaja, Talotekniikkaurakointi, Etelä -Suomi
isto.hietanen(at)arosystems.fi
puh. 050 469 5495

Harri Lindström
liiketoimintajohtaja, Keski-Suomi
harri.lindstrom(at)arosystems.fi
puh. 050 598 1460

Helsingissä toimitiloja tarjoava Duetto Park asennutti Aro Systemsillä 55 sähköauton latausasemaa vuokralaistensa käyttöön. ”Komponenttipula viivästytti laitetoimituksia, mutta Aron kaverit tekivät yötä päivää töitä, jotta asennus saatiin valmiiksi aikataulussa”, sanoo kiinteistöä hallinnoivan Trevian Asset Managementin asset manager Outi Kymäläinen.

Duetto Park kuunteli vuokralaistensa toiveita ja asennutti Aro Systemsillä sähköautojen latauspaikat rakennuksen autohalliin ja autokannelle. Duetto Parkissa toimii nyt 12 asiakasyritystä.

Latausasemia Duetto Parkin autohallissa Helsingin Käpylässä.

”Toive latauspaikoista tuli vuokralaisilta. Yhä useampi yritysten työntekijä ja asiakas ajaa ladattavalla hybridillä tai täyssähköautolla” sanoo Outi Kymäläinen.

”Latausasemia asennettiin nyt 55, mutta suunnittelu tehtiin niin, että määrää voidaan helposti lisätä tarvittaessa. Autopaikkoja on kaikkiaan noin 300.”

Latausasemista 15 on nopeampia 11 kilowatin asemia ja loput ovat 3,6 kw:n tehoisia. Yksi tehoasemista on talon vieraiden käytössä.

”Hitaammatkin asemat riittävät käytännössä hyvin, sillä käyttäjällähän on yleensä koko työpäivä aikaa lataukseen”, sanoo Kymäläinen.

Aro Systemsin työnjohtaja Teemu Nieminen kertoo, että Aro Systems ehdotti asennusten aikana kohteeseen useita toimivammaksi havaitsemiaan ratkaisuja verrattuna alkuperäisiin suunnitelmiin.

”Pysäköintihallissa haasteena oli, että seinäpintaa oli käytettävissä vain vähän. Ratkaisimme tämän käyttämällä latausasemia, joissa on kaksi pistoketta.”

”Lisäksi asennus oli suunniteltu tehtäväksi virtakiskoilla. Ehdotimme perinteistä kaapelihyllyä ja sähkökaapelia. Näin saimme vähintään yhtä toimintavarman, mutta huomattavasti edullisemman ratkaisun”, uskoo Nieminen.

Tiimi toimi hyvin

Outi Kymäläinen kiittelee kaikkia projektiin osallistuneita.

”Maailmanlaajuinen komponenttipula uhkasi aiheuttaa viivästyksiä, ja meillä oli selkeä deadline. Parkkipaikat piti sopimuksen mukaan luovuttaa vuokralaisille tiettyyn päivään mennessä.”

”Laitteiden saapuminen jäi viime metreille, mutta Aro Systemsin asentajat kuroivat viiveen kiinni työskentelemällä yötä päivä todella ahkerasti. Myös kaikki muut toimittajat tekivät hienosti yhteistyötä, että olimme jatkuvasti jonon kärjessä”, Outi Kymäläinen sanoo.

Myös Aro Systemsin Teemu Nieminen hehkuttaa osapuolten hyvää yhteispeliä.

”Erityiset kiitokset Trevianille ja suunnittelutoimisto Nosteelle sekä laitteiden ja järjestelmien toimittajille selkeästä ja avoimesta yhteistyöstä, joka mahdollisti tämän onnistumisen!”

Dueton latauspisteillä on korkea kotimaisuusaste. Latausjärjestelmien valmistaja on Harju Elekter Ulvilasta, taustajärjestelmien kehittäjä on IGL Technologies Tampereelta, sähkökeskukset toimitti helsinkiläinen Y-Keskus ja toteutuksesta vastasi niin ikään helsinkiläinen Aro Systems.

Latausasemia asennettiin myös Duetto Parkin ulkona sijaitsevalle parkkialueelle.

Kiinteistön arvo nousee

Kymäläisen mukaan projektin kustannukset olivat noin 100 000 euroa. Mitään tukia ei valtiovallalta tullut, sillä niitä myönnetään vain taloyhtiöille.

Vuokralaiset ovat tietysti tyytyväisiä, mutta investoinnista on muutakin hyötyä.

”Duetto Parkilla on ’Very Good’ -tasoinen BREEAM-ympäristösertifikaatti. Sähköautojen latauspisteiden jälkeen uskon meidän saavan melko pienillä lisäaskelilla ’Excellent’-luokan sertifikaatin. Hyvä ympäristöluokitus on yhä tärkeämpi kiinteistöalalla – voisi jopa sanoa välttämättömyys”, Outi Kymäläinen sanoo.

Duetto Park koostuu kahdesta seitsemänkerroksisesta toisiinsa yhdistetystä talosta, joissa on 15 000 m² toimistotilaa.

Mitoita oikein, suunnittele ajoissa

”Dueton kaltaisessa projektissa yli 50 latausaseman asentaminen vie noin kuukauden”, kertoo Aro Systemsin työnjohtaja Teemu Nieminen.

Aro Systemsillä on pitkä kokemus sähköautojen latauspisteiden asentamisesta sekä julkisen että yksityisen puolen asiakkaille. Aro Systems on myös alan standardointijärjestön SESKOn jäsen.

Työnjohtaja Teemu Nieminen neuvookin suunnittelemaan asiaa huolellisesti.

”Ylimitoittaminen on kallista nyt, ja alimitoittaminen on kallista viiden vuoden sisällä”, Nieminen sanoo.

”Useimmissa toimistoissa ja kodeissa hidas lataus riittää aivan hyvin. Suomalainen ajaa keskimäärin 50 kilometriä päivässä. Jos toimistossa saadaan ladattua 100 kilometrin ajomatka työpäivän kahdeksassa tunnissa ja kotona yön yli 12 tunnissa, se riittää.”

”Teholatausta tarvitaan tien päällä, siellä missä nykyisin on bensa-asemia. Siellä pitää voida nopeasti ladata paljon kilometrejä.”

Niemisen mukaan työ kannattaa tilata ja suunnittelu aloittaa hyvissä ajoin, sillä parhailla suunnittelijoilla on nyt kysyntää ja maailmanlaajuinen komponenttipula voi aiheuttaa viivästyksiä.

”Kannattaa varautua siihen, että hyvää suunnittelutyötä ei saa kovin nopeasti. Itse asennustyö ei sitten vie kovin kauaa. Esimerkiksi Dueton kaltaisessa projektissa yli 50 latausaseman asentaminen vie noin kuukauden – jos tavaraa saadaan suunnitellusti.”

Aro Systems toivottaa kaikille asiakkailleen, työntekijöilleen ja yhteistyökumppaneilleen rauhallista joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta 2022.

Tänä jouluna olemme tukemassa Lastenklinikoiden Kummien arvokasta työtä lastensairaaloiden pikkupotilaiden hyväksi.

Aro Systems on allekirjoittanut sopimuksen LVIA-töistä Oulun kaupungintalon peruskorjauksessa.

1880-luvulla valmistuneen Oulun kaupungintalon perusparannus on parhaillaan käynnistymässä. Kaupungintalon korjaukset toteutetaan yhteistoiminnallisena suunnittele ja rakenna -urakkana. Hankkeen toteutuksesta vastaa KTC Group Oy. Remontti valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeen toteutusvaiheen aikaiset kustannukset ovat noin 17,5 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät korjaustoimet kohdistuvat rakennuksen vesikattoon, ylä-, väli- ja alapohjarakenteisiin. Korjauslaajuuden vuoksi myös talotekniikka joudutaan uusimaan. Korjauksilla pyritään varmistamaan rakennuksen turvallisuus ja terveellisyys ja samalla päivitetään rakennuksen toiminnallisuutta. Pohjakerroksen tiloja avataan jatkossa kaupunkilaisille.

 

 

Lisätietoja:

Tapani Keränen
Liiketoimintajohtaja, Talotekniikkaurakointi, Pohjois-Suomi
tapani.keranen(at)arosystems.fi