Aro Systems tulee tulevina vuosina vahvasti panostamaan huolto- ja palveluliiketoimintansa kehittämiseen ja kasvun rakentamiseen. Erilaiset energiatehokkuusratkaisut tulevat olemaan yhtiön painopisteenä ja tämän kasvumatkan tueksi olemme vahvistaneet organisaatiotamme, ja yhtiön valtakunnallisena talotekniikkahuollon palveluliiketoimintajohtajana on aloittanut 1.1.2024 alkaen Tutu Wegelius-Lehtonen.

Tutu Wegelius-Lehtonen

Tutu on toiminut aiemmin muun muassa YIT:n ja Caverionin hankintajohtajan, Hartwallin ja Enston tuotanto- ja logistiikkajohtajan, Rexelin markkinointi ja -kehitysjohtajan sekä L&T:n kiinteistöpalveluiden toimialajohtajan sekä viimeisimpänä Tapiolan Lämpö-konsernin isännöinnin liiketoimintajohtajan tehtävissä.

 

 

 

 

 

Huollon asiakaspalvelu palvelee teitä: asiakaspalvelu@arosystems.fi, puh. 010 8356 203.

Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Mika Huovinen, p. 040 842 4411, mika.huovinen@arosystems.fi

liiketoimintajohtaja Tutu Wegelius-Lehtonen, p 040 705 1286,
tutu.wegelius-lehtonen@arosystems.fi

Aro Systems on mukana rakentamassa ammattiin ja oppimiseen tukevaa kampusta Helsingin Roihupeltoon. Nykyaikaiset tilat valmistuvat noin 4 500 opiskelijalle, joista noin 3 000 on lähiopetuksessa. 44 000 bruttoneliön suuruinen rakennus on Helsingin suurimpia talonrakennushankkeita ja korvaa kuudessa eri toimipisteessä olevat oppimistilat.

Rakennuksesta tehdään energiatehokas, jossa minimoidaan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Rakennukseen asennetaan muun muassa 1000 kW maalämpötehoa ja aurinkosähköpaneeleilla tuotetaan 800 kW sähköenergiaa.

Tilat valmistuvat joulukuussa 2025 siten, että kampus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2026 alussa.

 

Lisätietoja:

Isto Hietanen, Liiketoimintajohtaja
Talotekniikkaurakointi, Etelä-Suomi
isto.hietanen@arosystems.fi

Okmetic rakennuttaa uuden tehdasrakennuksen Vantaan Koivuhakaan. Okmetic on maailman markkinajohtaja vaativien piikiekkojen toimittajana. Aro Systems vastaa kohteen sähkö- ja teleurakasta sisältäen kaikki tehdasrakennuksen kiinteistösan sähköistykset.

Piikiekkoja käytetään elektronisten komponenttien, kuten MEMS-antureiden, radiotaajuussovellusten ja tehopuolijohteiden valmistukseen.

Uudisrakennus on laajuudeltaan 42 500 bruttoneliömetriä ja se rakennetaan nykyisen tehtaan viereen, jolloin synergia tehtaiden välillä saadaan maksimoitua. Tehdastilat otetaan tuotantokäyttöön 2025.

Urakka vahvistaa Aro Systemsin asemaa luotettavana ja asiantuntevana talotekniikkapalveluita tarjoavana yhtiönä, sekä tulee työllistämään merkittävän määrän sähköasentajia vuonna 2024.

Lisätietoja:

Isto Hietanen, Liiketoimintajohtaja
Talotekniikkaurakointi, Etelä-Suomi
isto.hietanen@arosystems.fi

Jani Aro, Yksikönjohtaja, sähköurakointi
Talotekniikkaurakointi, Etelä-Suomi
jani.aro@arosystems.fi

Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Oulun Ruskonselkään uuden pääpoliisiaseman ja vankilan.  Kyseessä on ensimmäinen Suomessa samalle tontille rakennettava poliisin ja vankilan yhteishanke. Pääpoliisiasemaan sijoitetaan poliisilaitoksen johto ja hallintoa, valvonta- ja hälytystoiminta, rikostutkinta ja poliisivankila. Lisäksi uudisrakennukseen sijoittuu Keskusrikospoliisin Oulun yksikkö.

Hankkeen kokonaislaajuus on noin 32 000 bruttoneliötä, josta poliisitalon osuus on 21 000 bruttoneliötä. Hanke toteutetaan Senaatin kärkihankeallianssimallilla. Aro Systems vastaa pääpoliisiaseman LVIS- urakasta.

Lisätietoja:

Tapani Keränen, Liiketoimintajohtaja
Talotekniikkaurakointi, Pohjois-Suomi

tapani.keranen@arosystems.fi

Aro Systems vastaa Oulun pääkirjaston talotekniikan perusparannuksesta. Kirjasto on Oulun kulttuurin keskus ja tavoittelee miljoonaa kävijää vuodessa perusparannuksen jälkeen. Hankkeessa laajennetaan asiakastiloja ja avataan neljäs kerros yleisölle. Rakennus on 7060 bruttoneliön laajuinen ja valmistuu kesällä 2025.

Urakka on jaettu kahteen vaiheeseen: kehitys- ja toteutusvaiheeseen. Kehitysvaihe päättyy vuoden 2023 lopussa, minkä jälkeen alkaa toteutus. Parhaillaan käynnissä ovat purkutyöt ja suunnittelun ohjaus. Aro Systems Oy toteuttaa kohteen LVIAS- työt kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:

Tapani Keränen, Liiketoimintajohtaja
Talotekniikkaurakointi, Pohjois-Suomi

tapani.keranen@arosystems.fi