Uusia arolaisia

Kyösti Säkkinen on nimitetty sähkön projektipäälliköksi 5.9.2022 Etelä-Suomen Talotekniikkaurakointiin.

Sanni Mustonen on nimitetty projekti-insinööriksi 12.12.2022 Etelä-Suomen Talotekniikkaurakointiin.

Marko Nyholm on nimitetty sähkön projektipäälliköksi 1.3.2023 Etelä-Suomen Talotekniikkaurakointiin.

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@arosystems.fi

 

Sähkön kulutus vaikuttaa suoraan kiinteistön käyttökustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. Nykyaikaisilla laitejärjestelmillä voidaan parantaa huomattavasti rakennusten energiatehokkuutta ja pienentää ilmastokuormitusta.

Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäyssota antoi kipeän muistutuksen sähkömarkkinoiden haavoittuvuudesta. Energiatoimitusten katkeaminen itänaapurista pakotti siirtymään korvaaviin ja kalliimpiin tuotantotapoihin. Sähkönhinnan nousua vauhditti vesi- ja tuulivoiman rajallinen saatavuus yhdistettynä kysynnän kasvuun. Säästämisen ja käytön hallinnan lisäksi aurinkojärjestelmät herättivät entistä enemmän kiinnostusta.

LUOTETTAVAA TALOUDELLISUUTTA

Kiinteistöjen energiankulutuksessa valaistus on keskeisessä roolissa. Kokonaisuuden tarkastelussa sen säästöpotentiaalia korostavat pitkät käyttöjaksot erityisesti pimeinä vuoden- ja vuorokauden aikoina.

Aikaisempaan valaistustekniikkaan verrattuna nykyiset LED-lamput ja -moduulit ovat huomattavasti energiatehokkaampia. Ne kuluttavat jopa 40-60 prosenttia vähemmän sähköä perinteisiin lamppuihin verrattuna ja säilyvät kauemmin toimintakuntoisina. LED:ien kestävyyttä selittää vähäinen kuumentuminen, mikä suojaa valaisimia toistuvilta lämmönvaihteluilta. Pitkäikäisyyden ansiosta valaistuksen huoltokustannukset pysyvät alhaisina.

Yksittäisten LED-valaisinten ennenaikaiset vikaantumiset ovatkin harvinaisia. Tämä mahdollistaa lamppujen ryhmävaihdot luvattujen tuntimäärien lähestyessä. Yleisesti puhutaan 50 000 tai suotuisissa olosuhteissa jopa 100 000 tunnin elinkaarista, joiden jälkeen esimerkiksi puolet moduuleiden lampuista tuottaa vielä 80 prosenttia alkuperäisestä valovirrasta. Äkkikuoleentumisten sijasta LED:it menettävätkin tyypillisesti vähitellen tehoaan.

LED-valaistuksen ulottuvuuksiin kuuluu monipuoliset ja älykkäät ohjausjärjestelmät. Ne reagoivat valaistusolosuhteiden muutoksiin reaaliaikaisesti tunnistamalla läsnäolon tai luonnonvalon määrän kohteessa. Valaisimet voidaan ajastaa syttymään ja sammumaan tietyllä kellonlyömällä. Valon voimakkuus on nostettavissa ja laskettavissa nopeasti tai portaattomasti vähitellen.

Valaistuksen ohjattavuus todellisen käyttötarpeen mukaisesti vähentää LED:ien jo lähtökohtaisesti alhaista energiankulutusta ja antaa siitä tarkkaa tietoa kiinteistön omistajalle. Valopistekohtainen seuranta pitää huollon tilanteen tasalla, mikäli valaisin rikkoutuu ilkivallan tai muun ulkoisen syyn takia.

Vanhan valaistustekniikan päivittäminen onnistuu yksinkertaisimmillaan lamppujen vaihdolla, mikäli kannat ja kiinnikkeet sopivat yhteen tai ne ovat sujuvasti muutettavissa. Vaihtoehtoisesti entiset valaisimet korvataan nykyaikaisilla. Siirtyminen LED:ihin on jo hyvässä vauhdissa ja sitä nopeuttaa aiempien lamppumallien poistuminen markkinoilta.

YLLÄPITO TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA

Uudisrakentamisessa järjestelmien energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Olemassa olevissa kiinteistöissä tilanne ja talotekniikan ajantasaisuus vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Vanhoissa rakennuksissa on yleisesti vähintäänkin laitteiden säädöissä puutteita. Asetusten säännöllisillä tarkistuksilla laitteistoista saadaan optimaalinen hyöty ja suorituskyky täysimittaisesti käyttöön. Ennakoivan huollon yhdistäminen samaan yhteyteen pidentää järjestelmien elinkaarta ja vähentää odottamattoman remontin riskiä.

Nykyisin talotekniikan yksittäiset osa-alueet niputetaan yhteisen kiinteistöautomaation alaisuuteen. Sen etuna on kokonaisuuden reaaliaikainen hallinta ja seuranta. Perinteisten kytkinten sijasta laitteita voidaan ohjata etänä ja rajata käyttäjien oikeuksia heidän rooliensa mukaisesti.

Älykäs kiinteistöautomaatio mahdollistaa kysyntäjouston hyödyntämisen tuntihintaisissa sähkösopimuksissa. Menettelyssä kulutusta keskitetään ajankohtiin, jolloin sähkön hinta on kysynnän takia alimmillaan. Tyypillisesti lämmitys tai ajoneuvojen akkujen lataus ohjautuu päälle yön hiljaisiksi ja edullisiksi tunneiksi.

Isossa mittakaavassa kysyntäjoustot tasaavat valtakunnallisia kulutushuippuja, mikä vaikuttaa sähkön riittävyyteen ja tuotantotapoihin. Ääritilanteissa käynnistyvät varavoimalaitokset käyttävät perinteisiä energianmuotoja uusiutuvien sijasta. Tästä aiheutuu normaalia enemmän ympäristöä kuormittavia päästöjä ja painetta nostaa sähkönhintaa.

OMAVARAISTA JA PÄÄSTÖVAPAATA

Tekninen kehitys on tehnyt aurinkosähköjärjestelmistä entistä edullisempia ja tehokkaampia. Niiden mitoituksessa on kuitenkin muistettava, että paneeli-investoinnin lähtökohtana tulee ensisijaisesti olla kiinteistön oma kulutus ja vasta toisena ylimääräisen tuotannon myyminen verkkoyhtiöille. Aurinkoenergian saatavuuden vaihtelukin on syytä ottaa huomioon suunnitelmissa, sillä paneelit tuottavat vain osan kiinteistön vuotuisesta sähköntarpeesta.

Vuoden 2023 alussa voimaan astunut asetus parantaa aurinkosähkön hyödynnettävyyttä asunto-osakeyhtiöissä, sillä ylituotanto voidaan entisestä poiketen antaa kotitalouksien käyttöön. Ne voivat muodostaa kiinteistön sisäisen energiayhteisön, joka jakaa hyvityslaskennan avulla aurinkosähköjärjestelmän tuoton keskenään. Vaihtoehtoisesti osa talon asukkaista perustaa aktiivisten asiakkaiden ryhmän samaa tarkoitusta varten. Yksityisten ja julkisten rakennusten yrityksillä sekä muilla toimijoilla on vastaava mahdollisuus yhdistyä kiinteistössä tuotetun aurinkoenergian käyttäjiksi.

KOHDEKOHTAISIA RATKAISUJA

Aro Systems suorittaa kiinteistöjen valaistus- ja aurinkoenergiakartoituksia. Tarkoituksena on etsiä uusia ratkaisuja ja päivittää olemassa olevia järjestelmiä entistä energiatehokkaammiksi ja ympäristöystävällisemmiksi.

Kohteiden tarkastelu alkaa sähkön kulutuksen mittauksilla ja käyttötilanteiden todentamisilla. Laiteasennusten ohella palveluvalikoima kattaa LVIA-urakoinnin suunnittelusta toteutuksiin sekä talotekniikan hallinnan keskittämisen kiinteistöautomaatioon.

Oikeaoppisilla menetelmillä voidaan pienentää merkittävästi rakennusten energiankulutusta ja edistää sekä asuintalojen että työpaikkojen ympäristöystävällisyyttä.

Tutustu palveluihimme:

arosystems.fi/palvelut

Valaistuksen päivittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä sähkönkulutuksessa. LED-valaistukseen siirryttäessä valaistuksen sähkönkulutus laskee tapauskohtaisesti jopa 40­­­­­­­­­­–60 %. Sähkönkulutuksen vähenemisen lisäksi valaistukseen käytettävät ylläpitokulut laskevat LED-valaistuksen pidemmän käyttöiän ansiosta.

Pienoisloistelamput, loistelamput ja osa halogeenilampuista tulevat poistumaan markkinoilta vuoden 2023 kuluessa. Poistuvia tuotteita sisältävän valaistuksen päivittämiseen on kaksi tapaa. Vanhan valaisimen tilalle voidaan vaihtaa uusi nykyaikainen LED-valaisin, joka on monessa tapauksessa järkevin toimintatapa. Vaihtoehtoisesti olemassa olevaan valaisimeen voidaan vaihtaa nykyisen valonlähteen tilalle uusi LED-lamppu. Tällöin tulee kuitenkin varmistaa lampun yhteensopivuus valaisimen kanssa ja toteuttaa mahdolliset valaisimen muutostyöt.

Aro Systemsin tarjoamassa kiinteistön valaistuskartoituksessa selvitämme nykyisen valaistuksen päivittämismahdollisuudet ja tarpeet, joiden perusteella laadimme toimenpide-ehdotuksen ja tarjouksen valaistuksen nykyaikaistamisesta. Toimenpiteet perustuvat nykyisten valaisimien kuntoon ja toteutusratkaisun kustannustehokkuuteen.

Kysy lisää ja tilaa valaistuskartoitus kiinteistöösi tästä!

 

 

Uusiutuvan aurinkoenergian hyödyntäminen lisääntyy hyvää vauhtia. Ympäristöystävällisen sähköntuotannon kasvupotentiaali kohdistuu erityisesti suuriin kiinteistöihin, kuten asuinkerrostaloihin, kouluihin sekä liike- ja teollisuusrakennuksiin.

Laitteistojen alentuneet hankintakustannukset ja energianhinnan nousu ovat lisänneet kiinnostusta aurinkosähköjärjestelmiä kohtaan. Investoinnin suorana hyötynä on omavaraisesti ja paikallisesti tuotettava sähkö, jonka lisäarvona rakennuksen hiilijalanjälki pienenee.

 

Janne Nyholm

”Aurinkosähkö on järkevä investointi, sillä se vähentää tarvetta ostaa sähköä ja mahdollistaa jopa ylituotannon myymisen verkkoon ”, sanoo Aro Systems Oy:n Energiaratkaisujen työnjohtaja Janne Nyholm.

Hän toppuuttelee kuitenkin mitoittamasta järjestelmää liian suureksi, sillä ensisijainen tarkoitus on tuottaa sähköä kiinteistön omaan käyttöön. Ylimääräisen sähkön toimittamisesta on tehtävä sopimus verkkoyhtiön kanssa ja sitä myydessä saa arviolta vain kolmanneksen markkinahinnasta. Tämä selittyy myyntiin liittyvillä kuluilla sekä summasta pois jäävistä veroista ja siirtomaksuista.

Tuotannon ja käytön epäsuhta johtuu vuorokauden ja vuodenaikojen vaihteluista. Aurinkoisena kesäpäivänä sähköä riittää myyntiin, kun vastaavasti talvella sitä joudutaan ostamaan verkkoyhtiöltä. Käytännössä aurinkoenergialla voidaan kattaa vain osa vuotuisesta kulutuksesta.

Järjestelmän taloudellista kannattavuutta voidaan parantaa ohjaamalla tuotantoa mahdollisimman paljon omaan käyttöön. Tähän soveltuvasta talotekniikasta merkittävimpiä ovat lämminvesivaraajat, ilmanvaihtolaitteet ja lämpöpumput. Hellejaksojen runsasta aurinkosähköä saadaan kulumaan tilojen viilennyksessä. Entisestään yleistyvien sähkö- ja hybridiautojen latauspisteet ovat käyttökohteita, jotka tulee huomioida jo järjestelmien mitoituksessa.

Tuotantoa ja omaa käyttöä pystytään hallinnoimaan älykkäillä ohjausjärjestelmillä. Muuhun rakennusautomaatioon integroidut ratkaisut reagoivat reaaliajassa olosuhteiden muutoksiin.

TALOYHTIÖT SUOTAISAMPAAN ASEMAAN

Vuoden 2023 alusta voimaan astuva asetusmuutos edistää aurinkosähkön hyödynnettävyyttä usean asunnon kiinteistöissä. Valtioneuvoston hyväksymät toimet kohdistuvat rajoituksiin, jotka ovat estäneet ylituotannon siirtämistä asukkaiden käyttöön.

Uusi asetus mahdollistaa energiayhteisön tai aktiivisten asiakkaiden ryhmän perustamisen taloyhtiöön. Tällöin kiinteistön kulutukselle mitoitetun aurinkosähköjärjestelmän ylimääräinen energia on hyödynnettävissä esimerkiksi asunnoissa tai myytävissä edelleen.

Taloyhtiön enemmistön kannatus riittää käynnistämään aurinkosähköhankkeen. Päätöstä seuraa kaikkien osallisuus hankinnoissa ja energiayhteisössä. Mikäli enemmistö jää saavuttamatta, nousee vaihtoehdoksi kustannukset ja tuotannon jakava aktiivisten asiakkaiden ryhmä.

Suuri tarkoituksella ylimitoitettu järjestelmä vaatii kahden kolmasosan kannatuksen. Nämä osakkaat osallistuvat kustannuksiin ja muodostavat energiayhteisön. Sen jäsenyys on aina sidottu kulutuspaikkaan ja siirtyy asunnon myynnin yhteydessä uudelle omistajalle.

Energiayhteisöjen lisäksi sähkön netotuksen mahdollistaminen parantaa pientuotannon kannattavuutta. Netotuksessa lasketaan mittausjakson tuotanto ja kulutus yhteen, jolloin saadaan yksi summa laskutuksen tai hyvityksen perusteeksi.

Kauppakeskuksissa energiayhteisö on muodostettavissa yritysten kesken, silloin kun niiden liiketiloilla on omat sähkömittarinsa.  Teollisuuden ja muiden alojen tuotantolaitoksissa sähköä kuluu yleisesti niin paljon, että sitä jää harvoin myytäväksi.

Aurinkosähkön keskeisenä ulottuvuutena on ympäristöystävällisyys. Järjestelmä vähentää päästöjä, mikä nostaa kiinteistön myynti- ja vuokra-arvoa sekä yleistä imagoa. Suomessa rakennukset kuluttavat noin kolmasosa kaikesta energiasta. Aurinkosähkön lisääntyvä tuotanto edistääkin EU:n ja kansallisen ilmastolain asettamia tavoitteita hiilineutraaliudesta.

KOHDEKOHTAISILLA RATKAISUILLA

Ideaalitilanteessa aurinkosähköjärjestelmä huomioidaan jo uudisrakennuksen suunnitteluvaiheessa. Katolle asennettavien paneeleiden sijoittelu voidaan tällöin optimoida muihin rakenteisiin ja talotekniikkaan.

Jälkiasentaminen olemassa oleviin kohteisiin vaatii katon kantavuuden tarkastuttamisen, jotta se kestää paneeleiden, telineiden ja mahdollisten lisäpainojen kuorman. Selvityksen voi teettää rakennesuunnittelijalta ja sen tukena käyttää rakennuspiirustuksia.

Kiinteistöjen välillä saattaa olla mitoituseroja, jotka johtuvat ajan saatossa muuttuneista vaatimuksista. Vanhoissa kohteissa asentamisajankohta kannattaa sovittaa lähitulevaisuudessa siintävän kattoremontin yhteyteen. Samalla pystytään tarkistamaan katon kantavuus ja vahvistamaan sitä tarvittaessa.

Aurinkosähköjärjestelmien asentaminen poikkeaa monin tavoin alan tavallisista työtehtävistä. Lupa-asiat kannattaa selvittää jo ennen hankintapäätöstä kunnan rakennusvalvonnalta ja sähköverkonhaltijalta.

Verkkoon kytkeminen vaatii luvan lisäksi S2-sähköasennusoikeuksia ja tavanomaisesta poikkeavan käyttöönottotarkastuksen. Toteutuksessa ja suunnittelussa on syytä korostaa vaikutusta kiinteistön turvallisuuteen. Tähän päästään laadukkailla komponenteilla ja ammattitaitoisilla asennuksilla, joihin sisältyy asianmukaiset merkinnät sekä dokumentaatiot.

Aro Systemsin vankka LVISA-osaaminen tekee yhtiöstä vahvan ja luotettavan aurinkosähköjärjestelmien toimittajan. Talotekniikan asiantuntijana se pystyy tarjoamaan asiakkailleen kokonaisuuksia, jotka kattavat kaiken suunnittelusta huoltoon.

 

Lisätietoja:

Janne Nyholm, Työnjohtaja
050 5981 385
janne.nyholm@arosystems.fi

Jouluna 2022 tuemme Pelastakaa Lasten kotimaan työtä. Joululahjoitusten turvin ehkäistään syrjäytymistä ja autetaan kotimaan vähävaraisia perheitä.

Suomessa yli 110 00 lasta elää vähävaraisissa perheissä. Tänä jouluna heidän tilanteensa on erityisen vaikea. Koronan takia monet perheet ovat kohdanneet lomautuksia ja työttömyyttä, ja nyt hintojen nousu ajaa heitä entistä syvempään ahdinkoon.

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lasten oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmassa.

Toiminta perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lisätietoa Pelastakaa Lapset ry:n toiminnasta: pelastakaalapset.fi