Aro Systems toivottaa kaikille asiakkailleen, työntekijöilleen ja yhteistyökumppaneilleen rauhallista joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta 2022.

Tänä jouluna olemme tukemassa Lastenklinikoiden Kummien arvokasta työtä lastensairaaloiden pikkupotilaiden hyväksi.

Aro Systems on allekirjoittanut sopimuksen LVIA-töistä Oulun kaupungintalon peruskorjauksessa.

1880-luvulla valmistuneen Oulun kaupungintalon perusparannus on parhaillaan käynnistymässä. Kaupungintalon korjaukset toteutetaan yhteistoiminnallisena suunnittele ja rakenna -urakkana. Hankkeen toteutuksesta vastaa KTC Group Oy. Remontti valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeen toteutusvaiheen aikaiset kustannukset ovat noin 17,5 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät korjaustoimet kohdistuvat rakennuksen vesikattoon, ylä-, väli- ja alapohjarakenteisiin. Korjauslaajuuden vuoksi myös talotekniikka joudutaan uusimaan. Korjauksilla pyritään varmistamaan rakennuksen turvallisuus ja terveellisyys ja samalla päivitetään rakennuksen toiminnallisuutta. Pohjakerroksen tiloja avataan jatkossa kaupunkilaisille.

 

 

Lisätietoja:

Tapani Keränen
Liiketoimintajohtaja, Talotekniikkaurakointi, Pohjois-Suomi
tapani.keranen(at)arosystems.fi

 

Kiinteistöjen etähallinta lisääntyy huimaa vauhtia. Etähallinta vähentää ylläpitokustannuksia, säästää energiaa, nostaa kiinteistön arvoa sekä parantaa rakennuksen ilmanlaatua ja asumismukavuutta.

Useimmat uudisrakennukset tehdäänkin nykyisin etähallittaviksi ja vanhempia kiinteistöjäkin modernisoidaan kiihtyvällä vauhdilla, sillä sen kustannukset ovat yllättävän pienet hyötyihin nähden.

”Etähallintaan tarvittavat anturit ja muu teknologia ovat halventuneet huomattavasti viime vuosina”, sanoo Aro Systems Oy:n talotekniikkahuollon liiketoimintajohtaja Jari Hagström.

”Antureilla voidaan mitata ja ohjata talotekniikan laitteiden toimintaa, sähkön- ja vedenkulutusta, lämpötiloja, ilmankosteutta, huoneilman laatua ja hiilidioksidipitoisuutta ­­– ja jopa ihmisten liikkumista kiinteistössä, kuten kauppakeskuksissa.”

Vanhakin kiinteistö helposti etähallintaan

Useimmissa uudisrakennuksissa on kehittynyt rakennusautomaatio, johon on todella helppoa liittää etähallintaominaisuudet. Rakennusautomaation puute ei kuitenkaan tarkoita, etteikö vanhojakin rakennuksia saisi etähallinnan piiriin. Etähallintaan riittää se, että rakennukseen saadaan salattu internetyhteys, jolla tieto kulkee vanhaankin kiinteistöön mainiosti asentuvien antureiden ja valvomon välillä.

”Vanhoihin käsin säädettäviin laitteisiin voidaan vaihtaa sähköisiä, etäkäyttöisiä säätimiä. Jos talotekniikka on kovin vanhaa, joskus voidaan joutua uusimaan säätöventtiileitä tai muita komponentteja, mutta varsin pienin kustannuksen vanhakin kiinteistö saadaan etähallittavaksi”, sanoo Hagström.

”Lisäksi tekoäly ja analytiikka ovat kehittyneet huimaa vauhtia, joten monia toimintoja voidaan helposti automatisoida ja säätää etänä, eikä kenenkään tarvitsee käydä paikan päällä.”

Talotekniikan kumppani on hereillä 24/7

Aro Systemsin talotekniikalla valvotaan kymmeniä asuinkiinteistöjä ja liiketiloja 24/7. Päivystäjä voi tehdä tarvittavat toimet etähallinnan avulla reaaliajassa, ja vaikeissa tapauksissa päivystäjä hälyttää huoltohenkilöstön töihin.

”Kyseessä ei ole massiivinen, hätäkeskuksen tai NASAn avaruuslennonjohdon tyyppinen, jättimäisiä näyttöjä käyttävä rakennelma, vaan valvontaa tehdään tavallisilla tietokoneilla ja älylaitteilla”, kertoo Jari Hagström.

Tekoäly ja analytiikka tekevät jatkuvasti huomioita kiinteistön toiminnasta ja Aro Systems pystyy ehdottamaan kiinteistölle parannuksia, jotka säästävät energiaa tai kohentavat ilmanlaatua.

” Jos tehdään muutoksia, pitää pystyä näkemään niiden vaikutukset. Etähallinnan ansiosta mahdollisten muutosten vaikutus nähdään heti. ”, Hagström sanoo.

Aro Systems arvioi, että etähallinnalla voidaan säästää vuosittain merkittävästi työaikaa ja kustannuksia turhien käyntien jäädessä pois.

Ilmastointi korostuu korona-aika

Korona-aikana on havahduttu siihen, että riittävällä ilmanvaihdolla on vaikutusta ihmisten terveyteen. Etähallinnan avulla ilmanvaihtoa voidaan säätää automaattisesti tarpeen mukaan. Poikkeusoloissa voidaan varmistaa, että ilmanvaihto toimii suunnitellusti, ja suositusten tai määräysten muuttuessa pystytään tarvittavat toimenpiteet tekemään heti.

Kiinteistön arvo nousee

Etävalvonnan tuomalla energiansäästöllä on vaikutusta kiinteistön arvoon. Jo yli 100 kiinteistösijoittajaa ja muuta kiinteistöalan toimijaa on sitoutunut maailmanlaajuiseen Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen. Se haastaa yritykset ja kaupungit asettamaan tavoitteeksi kiinteistöjen hiilineutraalin energiankäytön vuoteen 2030 mennessä. Mukaan ovat lähteneet muun muassa Citycon, Varma, Kojamo, Granlund, Helsingin kaupunki ja Keva.

Historiallisen Kajaanin Seminaarin Kampuksen toiminta varmistetaan Aro Systemsin etähallinnalla

Aro Systems on rakentanut Kajaanissa sijaitsevan, historiallisesti arvokkaan Seminaarin Kampuksen kiinteistöihin kattavan talotekniikan etähallintajärjestelmän. Suojellulla puisto- ja lehtoalueella toimii kouluja, päiväkoteja, julkishallinnon virastoja, yrityksiä ja kerhoja. Alueen vanhimmat rakennukset ovat yli 100-vuotiaita.

Seminaarin Kampuksen päärakennus

Kiinteistöt omistaa Pohjois-Suomen Kiinteistösijoitus Oy. Yhtiöllä on kuudella paikkakunnalla noin 25 000 kerrosneliötä kiinteistöjä, joiden etähallinnasta Aro Systems vastaa.

Seminaarin Kampuksella on rakennuksia noin 12 000 kerrosneliötä ja alueella työskentelee, opiskelee tai toimii noin 1 000 henkeä päivittäin.

Alueen nimi juontaa Kajaanin opettajaseminaarista, jossa koulutettiin opettajia yli sadan vuoden ajan. Nyt Kampuksen alueesta on tullut kajaanilaisten uusi ulkoilualue ja olohuone.

Puutyöverstas

Aro Systemsin järjestelmän avulla Kampuksen kiinteistöjen talotekniikkaa, energiankulutusta, ilman laatua ja muuta toimintaa voidaan seurata jatkuvasti reaaliajassa. Alueen kiinteistöissä on tuhansia erilaisia antureita ja mittauspisteitä, joista tiedot siirtyvät valvontajärjestelmään turvallisten, eriytettyjen tiedonsiirtoverkkojen kautta.

”Meillä on etähallinnalle kaksi tavoitetta. Ensimmäinen ­­­– ja ehdottomasti tärkein – ­on käyttäjien turvallisuus ja mukavuus. Toinen on säästäminen; sekä energiansäästö että turhan työn välttäminen”, sanoo Pohjois-Suomen Kiinteistösijoituksen toimitusjohtaja Jari Kröger.

”Etähallinnan avulla voimme varmistaa kiinteistöjen hyvän elinkaaren. Voimme ennakoida talotekniikan huoltotarpeen ennen kuin vikoja muuten huomattaisiin, esimerkiksi ilmanvaihdon ongelmina”, Kröger korostaa.

”Olemme jo saaneet kiinni huomaamattomia energiasyöppöjä ja häiriötilanteita, jotka on voitu korjata hyvissä ajoin.”

Aro Systems valittiin järjestelmän toimittajaksi, koska Arolla etähallinnasta vastaa viime kädessä aina oikea, elävä ihminen.

”Halusimme myös kumppanin, joka on riittävän iso, mutta joustava. Aro Systems on suomalainen perhetaustainen yritys, joka on sitoutunut asiakkaisiinsa ja haluaa kehittää omaa toimintaansa”, Kröger perustee valintaa.

 

Lisätietoja:
Jari Hagström
Liiketoimintajohtaja, Talotekniikkahuolto
jari.hagstrom(at)arosystems.fi

Taloteknisten järjestelmien automatisointi parantaa kiinteistöjen käytettävyyttä ja energiatehokkuutta. Toimintojen keskitetyllä ohjauksella voidaan hallita yhtäaikaisesti sekä yksittäisiä laitteita että laajoja kokonaisuuksia. Rakennusautomaation keskeisimpänä etuna on talotekniikan reaaliaikainen mukautuminen vallitseviin olosuhteisiin. Ilmanvaihdon, lämmityksen, valaistuksen ja muiden vastaavien toimintojen älykäs ohjaaminen pienentää kiinteistöjen käyttökustannuksia 10-40 prosenttia vuositasolla.

Nykyaikaiseen rakennusautomaatioon voidaan integroida lähes rajattomasti erilaisia taloteknisiä laitteita ja järjestelmiä. Ominaisuus mahdollistaa tilojen olosuhteiden hallintaa, turvallisuutta ja viihtyisyyttä edistävän teknologian kokonaisvaltaisen hyödyntämisen.

Järjestelmän ja ala-asemien välinen kaksisuuntainen tiedonsiirto on toteutettavissa sekä IOT- että väyläpohjaisena tai niiden yhdistelmillä. Antureiden, kameroiden ja muiden toimilaitteiden sijoitteluissa pystytään huomioimaan kiinteistökohtaiset erityispiirteet, kuten kulunvalvonta ja tilojen vaihtuvat käyttöasteet.

Älykäs rakennusautomaatio optimoi talotekniikkaa energiatehokkaasti ja yksilöidyt käyttäjän asettamat sisäilmaolosuhteet huomioiden synkronoimalla jatkuvasti ohjaukseensa kuuluvien laitteiden toimintoja.

HYÖDYLLISTÄ DATAA

Rakennusautomaatio tuottaa ympärivuorokautisesti tarkkaa tietoa kiinteistöstä ja sen toiminnasta. Kertyvää dataa vertailemalla saadaan arvokasta informaatiota erilaisten muuttujien, kuten vuorokaudenaikojen sekä säätilojen vaikutuksista energian ja veden kulutukseen.

Tiedostojen tarkasteluoikeudet – ja laajuudet ovat porrastettavissa yksittäisen tilan käyttäjästä isännöintiin ja kiinteistöhuollon henkilöstöön. Pääsy huoneistokohtaisiin tietoihin antaa asukkaille kuvan omien tottumusten vaikutuksesta esimerkiksi asumiskuluihin.

Kaikkien mitattavien suureiden valvonta voidaan ulkoistaa ja määritellä keiden älypuhelimiin lähtee ilmoitus poikkeavista tilanteista. Ajantasaisen seurannan vahvuutena on ongelmien paljastuminen jo alkuvaiheessa ennen kuin ne ehtivät suurentua.

KAIKKIIN KIINTEISTÖIHIN

Älykäs rakennusautomaatio on jo vakiinnuttanut asemansa osana rakentamisen uudistuotantoa. Käytössä olevia järjestelmiä voidaan laajentaa tarpeen mukaan ja asentaa eri-ikäisiin kohteisiin ilman merkittäviä rajoitteita.

Muun IT-teknologian tavoin rakennusautomaation käyttösovellukset monipuolistuvat ja kehittyvät koko ajan. Tunnetut järjestelmät ovat pitkälti avoimia ja siten yhteensopivia eri laitevalmistajien tuotteiden kanssa. Laajat liityntärajapinnat mahdollistavat vastaavasti kolmansien osapuolten mittavienkin järjestelmäkokonaisuuksien yhdistämisen yhteisen ohjauksen ja seurannan alaisuuteen.

Asianmukainen ja laadukkaasti toteutettu rakennusautomaatiojärjestelmä säästää kustannuksia ja palvelee käyttäjäänsä pitkälle tulevaisuuteen.

 

Lisätietoja:
Lassi Viitanen
Projektipäällikkö, rakennusautomaatio
050 5281 064
lassi.viitanen(at)arosystems.fi

Yhdeksäsluokkalaisille suunnatussa Yrityskylässä on pelattu viime vuonna ja tänä keväänä talotekniikkapeliä. Nuorten mukaan talotekniikkaan liittyvät tehtävät olivat mielenkiintoisia sekä mielikuvitusta ja yhteistyötä vaativia. Talotekniikkapelille suunnitellaan jatkoa.

Yrityskylä
Yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylässä oppilaat jaetaan tiimeihin, jotka pääsevät pelin avulla johtamaan yritystä. Peliä pelataan tabletteihin tulevilla tehtävillä, voittajuuteen tarvitaan hyvää liiketulosta ja mainetta.

Talous ja nuoret TAT on kehittänut Yrityskylä-konseptin peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille kohentamaan nuorten yhteiskunta-,  talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitoja.  TATin toimintaa rahoittavat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton TT-säätiö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, yritykset, säätiöt, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kunnat.

Yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylässä oppilaat jaetaan tiimeihin, jotka pääsevät pelin avulla johtamaan yritystä. Peliä pelataan tabletteihin tulevilla tehtävillä, voittajuuteen tarvitaan hyvää liiketulosta ja mainetta.

Vantaan Peltolan koulun historian ja yhteiskuntaopin opettajat Petri Lassi ja Saara Kelppe ovat olleet mukana yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylässä alusta asti, viiden vuoden ajan.

– Yrityskylä roolipeleineen on hirveän kiva, se on hyvin resurssoitu. Parin viikon valmistautuminen tunneilla ja retki Yrityskylään on opetuskokonaisuuden kohokohta,  Lassi toteaa.

–  Yrityskylä on voimakas brändi, oppilaat odottavat sitä, Kelppe sanoo.

 

Myytävänä älykästä talotekniikkaa

Viime ja tänä vuonna Yrityskylässä on astuttu talotekniikkayritysten saappaisiin. Pelin tukijoina ovat olleet Aro Systems Oy, Granlund Oy, Nibe Energy Systems Oy sekä suomalaiset LVI-alan järjestöt, LVI-ala.fi.

Valmistelevilla tunneilla on tutustuttu alan yrityksiin ja kerätty pisteitä talotekniikkaan liittyvistä tehtävistä. Itse pelissä on suunniteltu, myyty ja asennettu älykästä talotekniikkaa Suomeen ja Ruotsiin.

Korona poisti kokonaisuudesta käynnin Yrityskylän pelitilassa. Petri Lassi ja Saara Kelppe toteavat, että retken poisjäänti oli pettymys nuorille, mutta pelin etäversiokin toimi.

Lassin mukaan joukkueissa keskusteltiin, mitä älytalo voisi olla, ja tehtiin leikkimielistä tuotekehitystä.

– Oppilaat lähtivät miettimään lämpöpumppuja, aurinkopaneeleja ja lämpötilojen etäohjausta. He oppivat uutta sijoittamisesta ja mainehaasteista, jotka liittyvät kiertotalouteen ja työviihtyvyyteen, Kelppe kertoo.

 

Kiva tapa oppia uutta

Petri Lassi on tyytyväinen, kun talotekniikkapeli nosti oppilaiden joukosta näkyviin yllättäviä pärjääjiä.

– Yrityskylän pelit vaativat rohkeutta heittäytyä, Lassi toteaa.

Oppilaiden pelipalautteen perusteella talotekniikka oli mielenkiintoinen aihe ja sen tuotteet edistyksellisiä. Uuden oppimisesta ja hyvästä ryhmähengestä pidettiin, samoin mahdollisuudesta käyttää mielikuvitusta.

”Oli kivaa käydä läpi asioita mitä en ennen tiennyt”, yksi pelaajista kirjoittaa.

Saara Kelppe uskoo, että talotekniikkapeli on herätellyt nuorten kiinnostusta talotekniikka-alaa kohtaan. Ainakin termit talonrakentaminen ja talotekniikka erotetaan nyt aiempaa paremmin toisistaan.