Asiakaslähtöisyys

Suhtaudumme jokaiseen asiakkaaseemme uutena mahdollisuutena ylittää itsemme. Asiakas tietää parhaiten, kuinka haluaa projektinsa etenevän. Siksi tarkastelemme asioita aina asiakkaan näkökulmasta ja näemme jokaisen työtehtävän osana kokonaisuutta. Toteutamme projektit asiakkaan ehdoilla eri projektimuotoja käyttäen. Voidaksemme ylittää asiakkaan odotukset, ne pitää ensin kartoittaa.

kunnioitus ja luottamus

Kaikki menestyksekäs yhteistyö on rakennettu molemminpuolisen kunnioituksen ja luottamuksen päälle. Kunnioitus perustuu kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Luottamus mahdollistaa avoimen keskustelun ja rakentavan kritiikin luoden pohjan parhaalle mahdolliselle lopputulokselle. Haluamme asiakkaamme tietävän mitä projektissa tapahtuu, ettei hänen tarvitse murehtia työn etenemisestä.

Tuloksellisuus

Vaikka toimintamme on yrityksen perustamisesta lähtien rakentunut sen päälle, että työn jäljestä pitää pystyä tuntemaan aitoa ylpeyttä, on myös tuloksen tekeminen yrittämisessä aina keskiössä. Tuotamme tuloksia asiakkaillemme, henkilökunnallemme ja omistajille. Oikein toteutetussa projektissa kaikki osalliset kantavat vastuuta ja ovat voittajia.

Yrittäjähenkisyys

Aro Systems on henkeen ja vereen suomalainen perheyritys. Yrittäjähenkisyys tulee meille siis luonnostaan ja on positiivisessa mielessä läsnä kaikessa toiminnassamme. Haluamme aina oppia uutta ja soveltaa sitä käytäntöön. Vain kehittymällä jatkuvasti pystymme vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Tässä tarvitaan panostamista omaan osaamiseen ja uskoa tulevaisuuteen.

 

Mielenkiintoiset projektit, laadukkaat työvälineet ja mukavat työkaverit saavat minut viihtymään Aro Systemsissä.

Ville Hopia,
Aro Systems