Kilpailuvirasto on hyväksynyt CapMan Special Situationin sijoituksen Aro Systemsiin

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt CapMan Special Situationin sijoituksen Aro Systemsiin ja kaupan toimeenpano on saatettu päätökseen.

Sijoituksen toimeenpanon yhteydessä Aro Systemsille on aikaisemmin kerrotun mukaisesti nimitetty uusi hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Panu Routila. Muut hallituksen jäsenet ovat Antti Uusitalo ,Tuomas RinnePaavo Aro ja Olli-Heikki Kyllönen.