Rakennusautomaatio ohjaa talotekniikkaa älykkäästi

Taloteknisten järjestelmien automatisointi parantaa kiinteistöjen käytettävyyttä ja energiatehokkuutta. Toimintojen keskitetyllä ohjauksella voidaan hallita yhtäaikaisesti sekä yksittäisiä laitteita että laajoja kokonaisuuksia. Rakennusautomaation keskeisimpänä etuna on talotekniikan reaaliaikainen mukautuminen vallitseviin olosuhteisiin. Ilmanvaihdon, lämmityksen, valaistuksen ja muiden vastaavien toimintojen älykäs ohjaaminen pienentää kiinteistöjen käyttökustannuksia 10-40 prosenttia vuositasolla.

Nykyaikaiseen rakennusautomaatioon voidaan integroida lähes rajattomasti erilaisia taloteknisiä laitteita ja järjestelmiä. Ominaisuus mahdollistaa tilojen olosuhteiden hallintaa, turvallisuutta ja viihtyisyyttä edistävän teknologian kokonaisvaltaisen hyödyntämisen.

Järjestelmän ja ala-asemien välinen kaksisuuntainen tiedonsiirto on toteutettavissa sekä IOT- että väyläpohjaisena tai niiden yhdistelmillä. Antureiden, kameroiden ja muiden toimilaitteiden sijoitteluissa pystytään huomioimaan kiinteistökohtaiset erityispiirteet, kuten kulunvalvonta ja tilojen vaihtuvat käyttöasteet.

Älykäs rakennusautomaatio optimoi talotekniikkaa energiatehokkaasti ja yksilöidyt käyttäjän asettamat sisäilmaolosuhteet huomioiden synkronoimalla jatkuvasti ohjaukseensa kuuluvien laitteiden toimintoja.

HYÖDYLLISTÄ DATAA

Rakennusautomaatio tuottaa ympärivuorokautisesti tarkkaa tietoa kiinteistöstä ja sen toiminnasta. Kertyvää dataa vertailemalla saadaan arvokasta informaatiota erilaisten muuttujien, kuten vuorokaudenaikojen sekä säätilojen vaikutuksista energian ja veden kulutukseen.

Tiedostojen tarkasteluoikeudet – ja laajuudet ovat porrastettavissa yksittäisen tilan käyttäjästä isännöintiin ja kiinteistöhuollon henkilöstöön. Pääsy huoneistokohtaisiin tietoihin antaa asukkaille kuvan omien tottumusten vaikutuksesta esimerkiksi asumiskuluihin.

Kaikkien mitattavien suureiden valvonta voidaan ulkoistaa ja määritellä keiden älypuhelimiin lähtee ilmoitus poikkeavista tilanteista. Ajantasaisen seurannan vahvuutena on ongelmien paljastuminen jo alkuvaiheessa ennen kuin ne ehtivät suurentua.

KAIKKIIN KIINTEISTÖIHIN

Älykäs rakennusautomaatio on jo vakiinnuttanut asemansa osana rakentamisen uudistuotantoa. Käytössä olevia järjestelmiä voidaan laajentaa tarpeen mukaan ja asentaa eri-ikäisiin kohteisiin ilman merkittäviä rajoitteita.

Muun IT-teknologian tavoin rakennusautomaation käyttösovellukset monipuolistuvat ja kehittyvät koko ajan. Tunnetut järjestelmät ovat pitkälti avoimia ja siten yhteensopivia eri laitevalmistajien tuotteiden kanssa. Laajat liityntärajapinnat mahdollistavat vastaavasti kolmansien osapuolten mittavienkin järjestelmäkokonaisuuksien yhdistämisen yhteisen ohjauksen ja seurannan alaisuuteen.

Asianmukainen ja laadukkaasti toteutettu rakennusautomaatiojärjestelmä säästää kustannuksia ja palvelee käyttäjäänsä pitkälle tulevaisuuteen.

 

Lisätietoja:
Lassi Viitanen
Projektipäällikkö, rakennusautomaatio
050 5281 064
lassi.viitanen(at)arosystems.fi