Raitinkartanon kauppakeskus nousee Tapiolaan tehokkaasti tahtituotannolla

Tapiolan keskustaan rakennettava Raitinkartanon kauppakeskus- ja asuinrakennus valmistuu poikkeuksellisen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tehokkuuden salaisuus on digitaalisesti johdettu tahtituotanto, jolla Fira ohjaa Merimieseläkekassan kiinteistön valmistumista.

Raitinkartano on vaikuttava projekti: hankkeen kokonaisuus käsittää yhteensä noin 18500 neliötä, joista kauppakeskukseen tulee yli 6800 neliötä liiketiloja, ja 93 asunnon neliöt ovat yhteensä noin 7 500. Rakennuksen on määrä valmistua kesällä 2021.

”Fira käyttää tahtituotantoa lähes joka työmaalla, mutta asuntojen ja kauppakeskuksen rakentaminen on kovin erilaista. Asunnot ovat yleensä moduuleja, mutta liiketiloissa pitää ottaa huomioon niiden käyttäjän hyvinkin erilaiset vaatimukset. Raitinkartano on tiettävästi ensimmäinen kauppakeskuskohde, jossa digitaalisesti johdettua tahtituotantoa sovelletaan”, kertoo Firan tuotantojohtaja Jyrki Sivén.

Sivénin mukaan tahtituotannolla voidaan parhaimmillaan säästää 20-30 prosenttia aikataulussa. Euroissa tämä tarkoittaa useita satoja tuhansia, parhaimmillaan miljoonia.

Viiden päivän tahti

”Käytännössä työmaa on jaettu kerroksiin, alueisiin ja lohkoihin. Työmaalla on viiden päivän tahti, eli viiden päivän välein liikahtaa jokin ”työvaihejuna” liikenteeseen”, kuvaa Jyrki Sivén.

Digitaalisuus merkitsee sitä, että kaikki tieto työmaalta saadaan ajantasaisesti samaan näkymään. Töiden etenemisestä raportoidaan jatkuvasti kännyköiden ja läppäreiden avulla.

”Urakoitsijat kuittaavat itse työvaiheita ja laatutarkastuksia. Jos työmaalla ilmenee jokin este, siitä ilmoitetaan heti, ettei kohteeseen tule tyhjäkäyntiä”, Sivén sanoo.

Aro Systems vastaa talotekniikasta

Aro Systemsillä ja Firalla on Raitinkartanossa tuotantoallianssi. Aro Systemsillä on LVIS-urakka, jossa työskentelee enimmillään 40 asentajaa.

”Tässä projektissa on hienoa, että olemme päässeet mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Olemme voineet ohjata suunnittelua ratkaisuihin, joilla säästetään kustannuksia”, sanoo Aro Systemsin projektinjohtaja Olli-Pekka Kahlos.

”Teemme hankintoja koko ajan, joten meillä on usein parempi tietämys kustannuksista kuin suunnittelijoilla” Kahlos huomauttaa.

”Digitaalinen tahtituotanto on meille suhteellisen uutta, joten olemme kouluttaneet porukkaamme siihen. Tahtituotannon edut ovat selkeät. Tavallisessa rakentamisessa muuhun kuin tuottavaan työhön kuluva aika vaihtelee 30-70 prosentin välillä”, Kahlos arvio.

”Nyt jokaiselle tekijälle on aikaikkuna. Kun putkityöt ovat valmiit, tulee sähköasentaja, ja niin edelleen. Tavarat tulevat oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Hukka-aika saadaan minimoitua.”

Kahlos korostaa, että tilaajalle onkin merkittävää hyötyä siitä, että sama urakoitsija tekee sekä sähkö- että putkityöt.

”Prosessi toimii selkeästi sujuvammin, kun tekijät ovat samalta toimijalta ja työt tehdään selkeällä työnjaolla.”

 

Merimieseläkekassa (MEK) on merenkulkijoiden lakisääteinen työeläkelaitos, joka myöntää ja maksaa merenkulkijoille ansiotyöhön perustuvia MEL-eläkkeitä. Eläkkeet MEK turvaa pitkäjänteisellä sijoitustoiminnallaan. Sijoitusomaisuudesta noin kolmannes muodostuu kiinteistöomistuksista. Lisätietoa: www.merimieselakekassa.fi.

Kuvat: Merimieseläkekassa