AroStartti tuo tekijät tutuiksi ja nostaa tärkeät asiat esiin

Urakan toteutuksen voi käynnistää uudella tavalla, johon ei alalla ole vielä totuttu. Se tähtää yhteiseen onnistumiseen, josta hyötyvät niin tilaaja ja urakoitsija kuin loppukäyttäjäkin.  

AroStartti on urakan toteutusvaiheen käynnistävä palaveri yhdessä asiakkaan kanssa, jossa varmistetaan kaikkien yhteinen käsitys lopputuloksesta.

       

”Varmistamme tekevämme sitä, mitä oikeasti tarvitaan, ja että kaikilla on yhteinen käsitys lopputuloksesta. Suunnitelmat kertovat mitä tehdään, mutta mitkä asiat ovat tilaajalle tärkeimpiä? Voimmeko hyödyntää niissä osaamistamme ja kokemustamme asiakkaan eduksi?” Näin kiteyttää Aro Systemsin varatoimitusjohtaja Jarmo Töyräs AroStartin perusajatuksen.

Kyse on urakan toteutusvaiheen käynnistävästä palaverista, jossa tilaajan ja urakoitsijan avainhenkilöt käyvät läpi onnistumisen kannalta kriittiset asiat. Niitä koskevat päätökset kirjataan osaksi hankeen laatusuunnitelmaa. Tavoitteena on rakentaa luottamusta, luoda myönteistä ilmapiiriä sekä sujuvoittaa urakan kulkua ennakoimalla tulevaa.

”Vuoden käytössä ollut toimintamalli on osa panostustamme asiakaslähtöiseen toimintamalliimme, toteutuksen suunnitteluun ja laatuun. Heti alussa henkilöt tutustuvat toisiinsa ja luovat yhteisen näkemyksen työn etenemisestä ja lopputuloksesta. Sen jälkeen on helppo puhua asioista asioina ja puhaltaa yhteiseen hiileen”, hän sanoo.

Ensi kertaa aloite urakoitsijalta

Tampereen Kannen Topaasin ja Kruunun AroStartti järjestettiin yhdessä asiakkaan ja Aro Systemsin avainhenkilöiden kesken. Kuvassa vasemmalta Jussi Viljakainen (Aro Systems), Markus Kauppi (SRV Rakennus), Teemu Salminen (SRV Rakennus), Jani Aro (Aro Systems) ja Harri Lindström (Aro Systems).

AroStartti-aloituspalaverin järjestää urakoitsija, mikä poikkeaa alan totutusta tavasta. Se sisältää aina tietyt projektiin liittyvät osa-alueet, joihin kuuluvat muun muassa vastuuhenkilöt, yhteistyömalli, työturvallisuus, viestintä, talous ja palautteen keruu.

Työmaapäällikkö Teemu Salminen SRV Rakennuksesta vastaa Tampereen Kannen Topaasista ja Kruunusta, jotka sisältävät sekä asuntoja että toimistotiloja. Ison mittakaavan hankkeessa sähköurakkaa koskeva AroStartti pidettiin marraskuussa.

”En ole aiemmin ollut urakoitsijan järjestämässä aloituspalaverissa. Pidin siitä, että paikalla oli projektipäällikön lisäksi myös johtoa, mikä kertoo sitoutumisesta. Koin tapaamisen hyödylliseksi, se antoi kuvan ammattimaisesta ja suunnitelmallisesta toiminnasta lisäten yhtiön uskottavuutta entisestään”, Salminen kertoo.

”Arolaiset kertoivat toimintatavastaan ja löysin siitä paljon samakaltaisuutta oman ajattelumme kanssa. Esimerkiksi työturvallisuusasioissa oli kiinnostavaa kuulla työturvallisuusvarteista, joita toteutetaan työmaalla säännöllisesti.”

Toteutus läpi avoimena keskusteluna

Kokouksen koollekutsuja, projektinhoitaja Jussi Viljakainen Aro Systemsiltä, on tyytyväinen innostuneeseen vastaanottoon, jonka ajatus uuden tyyppisestä käynnistyksestä sai.

”Vaikka AroStartissa on selkeä sisältö ja työjärjestys, kokouksen tunnelma oli välitön ja rento. Kysymys- ja vastauslinjan sijaan käytiin avointa keskustelua.”

”Asiakkaamme arvosti tapaamme suhtautua vakavasti edessä olevaan urakkaan ja tinkimätöntä haluamme onnistua siinä. Omalta osaltani sain yhden kokouksen aikana monta tärkeää asiaa selväksi, mikä säästää kaikkien aikaa urakan toteutuksen aikana”, Viljakainen sanoo.