Pidä huolta kiinteistösi talotekniikasta

Talotekniikka vaatii huoltoa siinä missä rakenteetkin. Säännöllinen huolto takaa puutteiden havainnoimisen ajoissa – ja näin vältytään kalliilta lisäkustannuksilta ja hankalilta korjaustöiltä.

Onpa kyse sitten asuinkiinteistöstä tai logistiikka- tai tuotantotiloista, talotekniikan toimivuus vaikuttaa olennaisesti viihtyvyyteen ja työtehoon. Rakennuksen erityispiirteet on otettava huomioon huoltotoimenpiteitä tehtäessä.

Moderni rakennuskanta on yhä koneellisempaa ja järjestelmät saattavat sisältää lukuisia pieniä osajärjestelmiä. Jopa pientaloissa on tätä nykyä laajoja ja mutkikkaita ratkaisuja, joiden hallinta edellyttää ammattiosaamista. Enää ei riitä, että ollaan perehtyneitä johonkin osa-alueeseen, vaan on hallittava kokonaisuus. Talotekniikan huolto kannattaakin antaa asiansa osaavalle ammattilaiselle.

Ei sisäilmaongelmille

Kun talotekniikkaan tehdään muutoksia, pitää ymmärtää, miten se vaikuttaa kokonaisuuteen. Kiinteistön talotekniikalla on myös oma tärkeä roolinsa, jolla suora yhteys rakennuksen asuin- ja työskentelyviihtyvyyteen. Esimerkiksi voisi nostaa energiansäästön, joka on tänä päivänä vahva trendi. Energiansäästöä ei pitäisi kuitenkaan tehdä olosuhteiden kustannuksella.

Jari-Hagstrom-asiakaspalautteen-keraaminen
Aro Systemsin Talotekniikkahuollon liiketoimintajohtaja Jari Hagström.

– Valitettavan useassa kiinteistössä, jossa on ilmennyt sisäilmaongelmia, juurisyyksi on todettu puutteellinen ilmanvaihto, Aro Systems Oy:n Jari Hagström varoittaa.

Keihäänkärkenä kaikessa yhtiön toiminnassa on asiakaslähtöisyys ja kiinteistökeskeiset, oikeat ratkaisut. Talotekniikan huolto ja ylläpito hoidetaan siten, että tilat olisivat mahdollisimman viihtyisät ja optimaalisesti käytössä.

– Räätälöimme palvelut asiakkaan tarpeiden pohjalta ilman turhia toimenpiteitä. Säästyneitä varoja voidaan sitten käyttää vaikkapa viihtyvyyden parantamiseen, hän summaa.

Ammattilaisen työn jälki näkyy dokumentointina

Asuin- tai työskentelyviihtyvyyden ohella talotekniikasta huolehtimisessa on kyse myös varallisuudenhoidosta. Laiminlyönnit voivat kostautua huonontuneena sisäilmana ja pahimmillaan rakenteiden vaurioitumisena, josta seuraa kiinteistön arvon romahtaminen.

– Ehdotamme rohkeasti erilaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja nykytilanteeseen. Tilaaja ei itse välttämättä osaa puntaroida tai edes tiedä kaikkia eri vaihtoehtoja, ja tässä kohden voimme ammattilaisina olla avuksi, Hagström valottaa.

Aro Systems pitää yllä työntekijöiden ammattitaitoa jatkokouluttamalla jatkuvasti yhtiön henkilökuntaa vastaamaan tämän päivän uusiin haasteisiin ja muuttuviin tarpeisiin.

– Ammattilaisen hoitaessa talotekniikan huollon, myös dokumentointi on kunnossa. Käymme lopuksi vielä tilaajan tai tilankäyttäjän kanssa selkokielisesti läpi, mitä kaikkea kiinteistössä on tehty, varmistaaksemme asiakastyytyväisyyden, hän summaa.

Näin asiakas voi olla varma, että kiinteistön kunnosta on huolehdittu oikein. Dokumentoinnin hyödyt korostuvat ennen kaikkea kiinteistöä realisoitaessa.