65 vuotta perheyrittäjyyttä

Yrittäjäneuvos Paavo Aro muistaa elävästi käynnit työmailla isänsä pyörän tarakalla. Tuolloin juurtunut perheyrittäjyys arvoineen on säilynyt läpi vuosikymmenten, joina urakointiliikkeestä kasvoi yksi tämän päivän merkittävimmistä talotekniikkayhtiöistä. Nyt suvun kolmas sukupolvi on jo vahvasti mukana yhtiön toiminnassa ja katsoo luottavaisena tulevaisuuteen.

Viidellä vuosikymmenellä yhtiön toimitusjohtajana työskennellyt yrittäjäneuvos Paavo Aro toimii nykyisin yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

Pentti ja Vera Aro perustivat uutta teknologiaa edustavan Sähkö-Aron aikaan, jolloin yhteiskunnan sähköistys ja uudisrakentaminen olivat hyvässä vauhdissa. Työhön ryhdyttiin tarmolla ja heille ominaisella järjestelmällisyydellä, mikä alkoi tuottaa nopeasti tulosta. Paperityöt jäivät viikonloppuihin, jolloin kotona laskettiin viikkopalkat, tehtiin työmaiden loppuselvityksiä ja laadittiin laskut.

”Minulle oli alun alkaen selvää, että tulisin aikanaan työskentelemään yhtiössä. Isän harmiksi en kuitenkaan mennyt suoraan opistoon ja ryhtynyt hänen apulaisekseen. Halusin lukea itseni ensin ylioppilaaksi. Kun lopulta tulin yhtiöön nuorena sähköinsinöörinä, olikin pian edessä vetovastuu yhtiöstä”, Paavo Aro kertoo. Myös nuoremmat veljet Kalevi ja Lauri Aro tulivat niin ikään toimintaan mukaan tehden sittemmin pitkän uran perheyhtiössä.

Asiakasta kuunnellen kasvuun

Seuraavat vuosikymmenet olivat yhtiölle kasvun aikaa, ja taloudesta kiinnostunut toimitusjohtaja opiskeli itsenäisesti muuttuvan maailman lainalaisuuksia. Nuo tiedot ja taidot olivat tarpeen vakaan pohjan luomiseksi kehittyvälle yhtiölle.

Yrityksen arvopohja oli alusta asti yksi sen menestyksen lähteistä. Asiakkaan kuuntelu, keskinäinen kunnioitus ja tuloksellisuus kiteytyivät henkilökohtaiseen yrittäjyyteen ja vastuunottoon. Paavo Aro kertoo, ettei alkuaikoina muotoiltu arvojulistuksia, vaan nuo periaatteet toteutuivat käytännön toiminnassa.

”Vaikka yhtiömme kasvoi, arvostivat asiakkaat edelleenkin samoja asioita. Ensin kuunnellaan ja selvitetään, mitä halutaan saada aikaan. Sen jälkeen sovitaan selkeästi mitä tehdään ja sovitusta pidetään kiinni. Jos tulee mutkia matkaan, keskustellaan samoin tein, kunnes löydetään yhdessä ratkaisut. Tämä toimintatapa mahdollisti sekä kasvun että vakaan talouden.”

Kasvua haettiin myös useilla yrityskaupoilla, joihin sisältyi sekä ostoja että myyntejä. Ennen pitkää omien varasto- ja toimistotilojen rakentaminen tuli ajankohtaiseksi.

Paavo Aron yritystalouden osaaminen nousi erityiseen arvoonsa lähihistoriamme isoissa suhdannekäänteissä, jotka koskettivat niin pieniä yrityksiä kuin suuryhtiöitä. Tänä vuonna 65 vuotta täyttävä Aro Systems kuuluukin niihin harvalukuisiin oman alansa yhtiöihin, joiden toiminta on jatkunut keskeytymättä sen perustamisesta aina tähän päivään asti.

Aron suvun kolmas sukupolvi on jo vahvasti edustettuna yrityksessä. Kuvassa puolisoineen oikealta lukien Jani Aro, Niko Aro, Jukka Aro ja ylärivissä vasemmalla Noora Aro-Tuominen.

Menestystä yhdessä tekemällä

Maailman muuttuessa myös johtaminen yrityksissä on kehittynyt. Aikanaan oli yleistä tehdä suunnitelmia, mutta omistajat ja johto pitivät ne omana tietonaan. ”Aloimme muuttaa tuota maan tapaa lähes 25 vuotta sitten. Tänä päivänä on itsestään selvää, että henkilöstön on tunnettava yhtiön suunta ja siitä on uskallettava keskustella”, Paavo Aro sanoo.

Hänen mukaansa perheyhtiössä ymmärretään henkilöstön merkitys, sillä vaikeinakin aikoina on voitu yhdessä keskustelemalla varmistaa toiminnan jatkuvuus. Se on vaatinut joustavuutta ja sitkeyttä kaikilta. Kun töitä puolestaan on paljon, on tärkeää tarjota hyvä puitteet tekemiselle ja huolehdittava hyvinvoinnista myös työpaineiden keskellä. Kun onnistutaan yhdessä, on tunne käsin kosketeltava.

”Jokaiselle tulee tarjota mahdollisuus antaa parhaansa ja motivoitua tehtävistään. Myös osaamista on kehitettävä, jotta hän kokee työnsä mielekkäänä ja toisaalta kilpailukyky yrityksenä säilyy. Johdon rooli on varmistaa nämä asiat, mutta toimia myös itse esimerkkinä – on toimittava lupausten mukaisesti ja vietävä sovittuja asioita eteenpäin.”

Kokonaispalvelulla kohti tulevaa  

Tulevaisuuden näkymiä toimialalla Paavo Aro pitää valoisina, sillä kaupungistuminen edellyttää lisää rakentamista, ja luo tarpeita kehittyneemmälle talotekniikalle ja sitä ympäröivälle infrastruktuurille. Sähkön merkitys hyvinvoinnin tuojana kasvaa ja nähdään tienä kohti hiilettömyyttä.

Talotekniikkaurakoinnissa isot hankkeet toteutetaan yhä useammin allianssimuodossa ja tilaaja osallistuu hankkeeseen. Tämä vaatii urakoitsijoilta kykyä toimia yhteisprojekteissa sekä monialaista ammatillista osaamista.

Kumppaneilta halutaan yhä useammin sekä sähkö- että lvi-urakointia. Lisäksi huolto- ja ylläpitopalvelujen kysyntä tulee kasvamaan merkittävästi. Aro Systemsin kyky tarjota talotekniikan kokonaisuus palveluineen, yhdessä tai erikseen, vastaa hyvin näihin trendeihin.

Paavo Aro uskoo kasvun kumpuavan jatkossakin yhtiön nykyisistä menestystekijöistä, joihin kuuluvat kyky kuunnella asiakasta, henkilöstön osaaminen sekä perheyrityksen ketteryys. Näillä voi hänen mukaansa erottua kilpailussa selkeämmin edukseen kuin pelkällä suuruudella. Lisäksi kasvollinen, suomalainen omistajuus ja johto herättävät luottamusta asiakkaissa.