Uuden ajan toimistoympäristö luodaan valaistuksella

Parempi valaistus nostaa työtehoa ja edistää viihtyvyyttä, tästä tuskin kukaan on eri mieltä. Samaa toistavat viime vuosikymmenten tutkimustulokset. Rakennetussa ympäristössäkin ihminen elää edelleen valon ja vuorokausirytmin mukaan. Kirkas päivänvalo tarjoaa korkeimman vireystilan ja illan hämy saa rauhoittumaan levolle.

Kehitys on edennyt pitkin harppauksin niin valon vaikutusten ymmärryksessä kuin valonlähteiden kehityksessä. Samaan aikaan myös valon tarpeet ovat muuttuneet erityisesti toimistoympäristössä.

Huoneista joustaviin yhteisiin tiloihin

Aro Systemsin sähköurakoiman Työpajan toimistotiloissa käytetään työpisteiden valaistukseen Fagerhultin klassisia Notor 78 led-valaisimia. Valaistus on suunniteltu kalustuksen mukaan muunneltavaksi ja DALI-ohjattavaksi.

Perinteiset toimistot käytävineen ja huoneineen ovat vähitellen tyhjenemässä yritysten siirtyessä uuden tyyppisiin monitilaympäristöihin. Yleisvalaistuksen täydentäminen työpistevalaistuksella ei enää riitä peruskaavana, vaan työtä saatetaan tehdä missä tahansa osassa tilaa.

Omaa työpöytää ei enää ole, vaan työpiste vaihtuu päivän mittaan käsillä olevan tehtävän mukaan. Sohvaryhmät, kokoustilat, puhelumoduulit ja taukohuoneet vaativat säädettävää valaistusta, jotta näkemisen tarpeet täyttyvät ja tilan haluttu tunnelma toteutuu.

Tämäkään ei vielä riitä, vaan tilojen ja siellä olevien laitteiden ja kalusteiden järjestystä tulee voida vaihtaa joustavasti ilman puuttumista valaistuksen asennuksiin tai muuhun sähköistykseen. Toivelistalta löytyy yhä useammin myös työtilanteen tai päivärytmin mukaan muuttuva valaistus.

Toimistovalaistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ollaan siis jo kaukana yksinkertaisesta vyöhykejaosta työtiloihin ja toissijaisiin tiloihin.

Havaintoja muutoksen näköalapaikalta

Viihtyisä toimistoympäristö syntyy valaistuksella.

Aro Systemsin myyntijohtaja Jarmo Töyräs näkee muutoksen etenevän käytännössä, sillä yhtiö toteuttaa jatkuvasti mittavia sähköistysurakoita, joissa valaistus muodostaa ison osan kokonaisuutta.

Ledivalaistuksen läpilyönti on esimerkki uusien teknologioiden saapumisesta. Tekninen kehitys jatkui markkinoille tulon jälkeen pitkään ja yleistyminen oli aluksi hidasta. Energiansäästö ei yksin riittänyt nopeaan läpilyöntiin, vaan muidenkin ominaisuuksien tuli olla kohdallaan.

– Valonlähteenä ledi täyttää värintoistoon ja värilämpötiloihin liittyvät vaatimukset hyvin. Ledivalaisinten tekninen laatu ja hinta ovat lähentyneet perinteisiä loistevalaisimia, joita ei enää valmistajien valikoimissakaan juuri näy. Esteet ledin yleistymiselle toimistoissa ja julkitiloissa on käytännössä jo raivattu, Töyräs toteaa.

Huomio on hänen mukaansa siirtynyt valaistuksen ohjaukseen. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa läsnäolo- ja liiketunnistimia, mutta tavanomaisin ratkaisu on ohjelmoitava ohjausjärjestelmä. Tälläkin alueella tekniikkaa on ollut tarjolla jo pitkään, mutta vasta nyt sitä voidaan pitää vakiovarustuksena valaistussuunnitelmissa.

– Energiansäästön lisäksi ohjauksella haetaan usein laadullisia tekijöitä. Niitä voivat olla tehokkuus työssä ja muussa toiminnassa, turvallisuus tilassa ja sen ympäristössä tai vaikkapa julkisivun ja sisääntuloaulan näyttävyys.

– Toteutamme paljon esimerkiksi DALI-ohjattuja valaistusjärjestelmiä. Ohjausjärjestelmiksi on useita muitakin vaihtoehtoja, ja valaisimissa on valmiudet eri ohjaustapoihin, olipa kyse sitten yleisvalaisimista tai arkkitehtuurivalaisimista.

Tornista Työpajaan ja kohti uusia projekteja

Valaistuslan ammattilaiset valitsivat Aro Systemsin sähköurakoiman Hotelli Tornin vuoden ulkovalaistuskohteeksi vuonna 2015.

Aro Systemsin urakointikohteista hotelli Torni Tampereella nousi esiin näyttävällä valaistuksellaan. Alan ammattilaiset valitsivat sen vuoden ulkovalaistuskohteeksi vuonna 2015 erityisesti julkisivun valaistussuunnittelun ja mediavalaisintekniikalla tehdyn toteutuksen ansiosta. Korkeatasoinen valaistus sai toki huomiota myös sisätiloissa.

– Vastasimme sähkötöiden kokonaisuudesta kattaen perussähköistyksen, muuntamot, varavoimajärjestelmät, yleiskaapeloinnit ja paloilmoittimet. Valaistuksen osalta se oli ensimmäisiä kohteita, jotka tehtiin käytännössä kokonaan ledeillä, Jarmo Töyräs kertoo.

Yhtiön uusimpiin kohteisiin kuuluu puolestaan Helsingin Kalasatamassa sijaitseva Työpaja. Tukon pääkonttoriksi aikanaan rakennettu talo on peruskorjattu monikäyttöiseksi muunneltaviksi toimistotiloiksi ja inspiroiviksi yhteiskäyttötiloiksi. Kohteen ledivalaistus on suunniteltu kalustuksen mukaan muunneltavaksi ja DALI-ohjattavaksi.

– Näiden esimerkkikohteiden välille on mahtunut isoja projektikohteita kuten sairaaloita ja oppilaitoksia, joissa valolla on erityinen merkitys hyvinvoinnille ja vireystilalle. Jokainen kohde on ainutlaatuinen, myös valaistuksen suhteen, Jarmo Töyräs sanoo.

Laadukkaan toteutuksen ytimessä on osaaminen

– Olemme päässeet toteuttamaan korkealaatuisia tilojen ja ennen kaikkea niiden käyttäjien ehdoilla suunniteltuja valaistusratkaisuja. Ne ovat tarjonneet mahdollisuuden pysytellä niin valaistussuunnittelun kuin teknologiaratkaisujenkin osalta eturintamassa.

Valaistuksen osaaminen ja sen kehittäminen ovat hänen mukaansa ensisijaisen tärkeitä sähköurakoinnissa. Uudet urakkamuodot kuten avoimet urakat ja allianssit nostavat urakoisijan toteuttajasta suunnittelijan rooliin, jossa tehdään valaistukseen liittyviä valintoja ja annetaan suosituksia.

– Pidämme yllä osaamista koulutuksella ja lisää oppia hankitaan kaikkein haastavimpien projektien yhteydessä. Tämän lisäksi useilla työntekijöillämme on suunnittelutausta.

Töyräs kuvailee kehityksen kulkevan oikeaan suuntaan, kun puhutaan valosta ja sen vaikutuksesta eikä enää yksin valaistuksesta tai valaisimista. Valon tuottaminen tilaan voidaan toteuttaa jo mitä mielikuvituksellisimmin keinoin ja ohjauksen mahdollisuudet ovat rajattomat. Pian kuvaan astuu tekoäly, joka jälleen avaa uusia ovia.

– Jokainen meistä viettää ison osan päivästä työpaikalla, kauppakeskuksissa sekä erilaisissa muissa julkitiloissa, sisällä ja ulkona. Valon merkitys on niin suuri, että haluamme olla osaltamme edistämässä entistä parempien valaistusratkaisujen käyttöönottoa.

Onko jo aika siirtää sinunkin toimistosi valaistusratkaisut nykyaikaan?
Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.