Huovinen: ”Asiakkaiden tyytyväisyys syntyy tyytyväisestä ja motivoituneesta henkilöstöstä”

 

Aro Systems Oy:n hallitus nimitti helmikuun 2018 alussa yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi EMBA Mika Huovisen (41). Aiemmin Mika Huovinen on toiminut Aro Systemsillä talous- ja varatoimitusjohtajana. Aro Systemsiin hän tuli Empowerista vuonna 2015.

Aro Systems hakee tänä vuonna selkeää kasvua liiketoiminnassaan. Mika Huovinen näkee tulevaisuuden kasvun mahdollistajina erityisesti entistä paremman asiakastyytyväisyyden, digitalisaation hyödyntämisen ja arolaisten osaamisen.

Huovisen mukaan kaiken tekemisen perustana on osaava ja ammattitaitoinen arolainen henkilöstö. Tämä tarkoittaa työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen jatkuvaa kehittämistä.

”Kun henkilöstö on tyytyväinen, on asiakaskin tyytyväinen. Kun arolainen tuntee, että häntä arvostetaan ja häneen luotetaan, se synnyttää sitoutumista omaan työhön. Tämä taas näkyy asiakkaalle”, Mika Huovinen avaa Aro Systemsin ajattelutapaa.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen.) 

uusi-toimitusjohtaja-mika-huovinen

Aro Systems on nyt hyvässä iskussa. Tilauskanta kehittyy tasaisesti, ja henkilöstöä on nyt 250, joista 180 on asentajia. Aro Systems onkin yksi suurimmista kokonaisvaltaista talotekniikkaurakointia tarjoavista perheyhtiöistä Suomessa.

64-vuotiaan yrityksen historia näkyy siinä, että sähköurakointi tuo valtaosan liikevaihdosta. LVI-urakointi ja huoltoliiketoiminta ovat nyt myös kovassa kasvussa, ja Huovisen mukaan tavoitteena onkin kasvattaa huolto- ja LVI-liiketoiminnan osuutta merkittävästi.

Digitalisaation hyödyntäminen, asiakastyytyväisyys ja tiedolla johtaminen avainasemassa.

Aro Systemsissä on käytössä jatkuva asiakastyytyväisyyden mittausmalli. Asiakastyytyväisyyttä ei tyydytä mittaamaan ainoastaan peräpeiliin katsomalla, vaan myös ennakoivasti esimerkiksi projektien aloitusvaiheessa. ”Haluamme tietää mahdollisimman hyvin asiakkaidemme odotukset, jotta pystymme varmistamaan parhaan mahdollisen yhteistyön rakentumisen”, sanoo Huovinen.

Aro Systems tekee kerran vuodessa myös laajan kyselyn asiakastyytyväisyydestä ulkopuolisen tutkimustoimiston tekemänä. Siinä kysytään Aron nykyisiltä asiakkailta tyytyväisyyttä yhteistyöhön ja potentiaalisilta asiakkailta mielikuvaa Arosta mahdollisena yhteistyökumppanina.

Huovisen mukaan hyvällä esimiestyöllä ja johtamisella on selkeä yhteys arolaisten tyytyväisyyteen työssään. ”Itse projekteissa korostuvat luottamus ja hyvä vuorovaikutus. Erityistä kiitosta ja korkeita tuloksia keräävätkin projekteissa toimivat yhteyshenkilöt”, Mika avaa tuloksia.

”Vuorovaikutuksessa on silti aina mahdollisuus kehittyä entistä paremmaksi. Tässä haluamme olla entistä parempia.”

Digitalisaation hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen ovat muita kehittämiskohteita. ”Digitalisaation tuomat mahdollisuudet erityisesti tuottavuuden parantamiseen ja tiedolla johtaminen täytyy käyttää täydellisesti hyödyksi”, Huovinen kertoo.