Aron historian suurin projekti innostaa sen vetäjää Esa Lähteenmäkeä

Esa Lähteenmäen vastuulla on Aro Systemsin historian vaativin ja myös euroilla mitattuna suurin projekti: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on meneillään suuri uudistusohjelma, jonka osana sairaalakiinteistöt päivitetään vastaamaan tämän päivän terveydenhoidon vaatimuksia.

Merkittävä osa hanketta on Oulun yliopistollisen sairaalan ydinsairaalan sekä lasten ja naisten sairaalan uudisrakennus. Aro Systems vastaa projektissa sairaalan talotekniikasta. Kunnianhimoa hankkeesta ei puutu: tavoitteena on maailman älykkäin sairaala – ei enempää eikä vähempää!

”Henkilökohtaisesti mielenkiintoisin asia on ehkä se, että kun aiemmin minulla on ollut useita projekteja rinnakkain, nyt keskityn kerrankin yhteen isoon. Ja tokihan maailman älykkäimmän sairaalan rakentaminen antaa sopivan ammatillisen haasteen”, Esa sanoo.

Terveydenhuollon kehittyminen, uudet toimintamallit sairaaloissa ja nykyaikainen sairaalatekniikka vaativat uudenlaisia tiloja. Pohjois-Pohjanmaan hankkeella tavoitellaan potilaslähtöisempää hoitoa ja sujuvampaa yhteistyötä. Kun hajallaan olleet toimipisteet keskitetään, vältytään esimerkiksi työläältä potilaiden siirtelyltä. Uusissa tiloissa myös hoitohenkilökunnan yhteistyö sekä erilaisten laitteiden ja välineiden yhteiskäyttö sujuvat mutkattomammin.

Projektijohtaminen on maalaisjärkeä ja motivoimista

Projekti toteutetaan ns. allianssimallilla, jossa kaikilla urakoitsijoilla on yhteinen organisaatio ja johtamisjärjestelmä, he asettavat yhteiset tavoitteet ja vastaavat myös yhdessä toteutuksesta. Sekä riskit että hyödyt jaetaan siis yhdessä. Esimerkiksi Tampereen etuajassa valmistunut Rantatunneli tehtiin allianssimallilla.

Esan mielestä allianssimalli ei sinänsä suuresti muuta projektijohtamisen arkipäivää: ”Allianssimalli tuo tietysti omat piirteensä, urakoitsijan näkökulmasta esimerkiksi sen, että kustannustieto voidaan viedä jo kehitysvaiheessa toteutussuunnitelmiin. Itse projektin eteenpäin vieminen ei juuri eroa ns. tavallisista projekteista.”

Mistä hyvä projekti sitten syntyy ja miten sellaista johdetaan?

”Hyvässä projektijohtamisessa tarvitaan maalaisjärkeä sekä taitoa motivoida ja sitouttaa ihmisiä. Pitää saada oikeat ihmiset oikeille paikoille ja huolehtia siitä, että heillä on riittävät resurssit. Eli pitää luoda ihmisille onnistumisen edellytykset ja antaa heille mahdollisuus tuntea onnistumisen iloa”, Esa summaa.

Parhaillaan Oulun työmaalla tehdään purkutöitä, uudisrakennusvaiheeseen päästään ensi kesänä. Valmista on vuoden 2021 loppuun mennessä.