^

Uutiset

30.08.2017 - ARO SYSTEMS OY:N PUOLIVUOTISTIEDOTE 30.6.2017

Aro Systemsin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 18,8 milj. euroa. Yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7 % ja liiketulos oli voitollinen. Yhtiön liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti ja sen odotetaan jatkuvan myös toisella vuosipuoliskolla. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan budjetin mukainen noin 45 Lue lisää

Lue lisää >

Aro Systemsin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 18,8 milj. euroa. Yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7 % ja liiketulos oli voitollinen. Yhtiön liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti ja sen odotetaan jatkuvan myös toisella vuosipuoliskolla. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan budjetin mukainen noin 45 milj. euroa ja liikevoiton noin 1,5 milj. euroa. Liikevoittoa pienentää vielä linjasaneeraustoiminnan lopettamisesta aiheutuva 0,2 milj. euron järjestelyerä. Yhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä ja yhtiöllä ei ole korollisia velkoja luottolimiittejä lukuun ottamatta.

Yhtiössä on jatkettu vuonna 2016 aloitettuja tehostamistoimenpiteitä. Johtamisjärjestelmää on virtaviivaistettu ja sen prosessikuvausten sekä menettelyjen noudattamista on tiukennettu. Toiminnan laatua ja tehokkuutta on parannettu Lean-periaatteiden mukaisesti. Arolaisten työhyvinvointiin on panostettu ja siirrymme jatkossa entistä enemmän ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Henkilöstöjohtamisen tueksi käyttöönotettu HR-järjestelmä on sisäänajovaiheessa.

Panostukset myynti- ja asiakastyöhön näkyvät selvästi tilauskannan vahvistumisena. Asiakkaamme ovat osoittaneet meihin suurta luottamusta valitsemalla meidät yhteistyökumppaniksi useisiin merkittäviin rakennushankkeisiin kuten Ydinsairaala 1 vaihe (Lasten- ja Naisten sairaala sekä Noppa sairaala) Oulussa, TAYS:n etupihahankkeessa Tampereella ja Helsingissä Länsimetron metrovarikkohankkeessa. Huoltoliiketoiminnan toimeksiantojen positiivinen kasvu jatkui myös alkuvuoden aikana.

Vahvistuneen tilauskannan ja toiminnan jatkuvan parantamisen myötä arvioimme yhtiön liikevaihdon nousevan vuonna 2018 yli 60 milj. euroon ja yhtiön tuloksen kasvavan merkittävästi.
Kiitän asiakkaitamme meitä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Haluan kiittää myös kaikkia arolaisia positiivisesti sujuneesta alkuvuodesta.

Helsingissä 28. päivänä elokuuta 2017

Aro Systems Oy

 

Petri Myllyniemi
toimitusjohtaja

07.08.2017 - ARO SYSTEMS SAI JATKOA TAYS ETUPIHAHANKKEEN TEK-NIIKKAURAKOIHIN L-SIIVEN SÄHKÖURAKASTA

Etupihan uudisrakennukset Taysin historian mittavin rakennushanke on käynnissä Taysin etupihalla. Sinne rakennetaan kolme uudisrakennusta ja maanalainen pysäköintihalli. Ne valmistuvat vaiheittain vuosien 2018-2020 aikana. Etupihan projektinjohtourakoitsija: SRV Rakennus Oy Uudisrakennusten D, L, N-rakennuksen ja Pysäköintihallin sekä niihin välittömästi liittyvän yleisen infrastruktuurin Lue lisää

Lue lisää >

Etupihan uudisrakennukset

Taysin historian mittavin rakennushanke on käynnissä Taysin etupihalla. Sinne rakennetaan kolme uudisrakennusta ja maanalainen pysäköintihalli. Ne valmistuvat vaiheittain vuosien 2018-2020 aikana.

Etupihan projektinjohtourakoitsija: SRV Rakennus Oy

Uudisrakennusten D, L, N-rakennuksen ja Pysäköintihallin sekä niihin välittömästi liittyvän yleisen infrastruktuurin kustannusarvio on noin 225 miljoonaa euroa.

Rakennettavien tilojen kokonaispinta-ala on yhteensä noin 90 000 neliömetriä. Aro Systemsin osuus koko etupihahankkeen tekniikkaurakoissa on yli 10 miljoonaa euroa. Projektien työllisyysvaikutukset ovat merkittävät n. 30 henkeä vuoden 2018 lopulle asti

Etupihalle rakennetaan

D-rakennus

Lämpö- ja jäähdytysurakka Aro Systems Oy – Projektipäällikkönä Pekka Kutvonen

Sähköurakka 000-0 krs – Aro Systems Oy – Projektipäällikkönä Markku Rajasilta

 • Toiminnot: raskaana olevien, synnyttäjien ja vastasyntyneiden hoito, tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien hoito, verisuonikirurgia, toimenpideradiologia sekä pääaula ja välinehuolto
 • Sijainti: Keskussairaalan etupihalla, vanhan D-rakennuksen tilalla
 • Kokonaispinta-ala: 37 000 neliömetriä, yhteensä 9 kerrosta
 • Aikataulu: otetaan käyttöön tammikuussa 2020

L-rakennus

Sähköurakka – Aro Systems Oy – Projektipäällikkönä Jussi Koskela

 • Toiminnot: lasten ja nuorten hoito
 • Sijainti: Keskussairaalan etupihalla, vanhan, myöhemmin purettavan, C-rakennuksen tilalla
 • Kokonaispinta-ala: 19 000 neliömetriä, yhteensä 3 kerrosta
 • Aikataulu: otetaan käyttöön lokakuussa 2019

N-rakennus, Tays Sydänsairaala

Sähköurakka – Aro Systems Oy – Projektipäällikkönä Markku Rajasilta

 • Toiminnot: sydänsairaiden hoito
 • Sijainti: Keskussairaalan etupihalla, vanhan N-rakennuksen tilalla
 • Kokonaispinta-ala: 14 000 neliömetriä, yhteensä 4 kerrosta
 • Aikataulu: otetaan käyttöön toukokuussa 2018

Pysäköintihalli

Sähköurakka – Aro Systems Oy – Projektipäällikkönä Markku Rajasilta

 • Sijainti: Keskussairaalan etupihan alle
 • Autopaikkoja: yli 400
 • Kokonaispinta-ala: 20 000 neliömetriä, kaksi kerrosta, joista kulku suoraan Taysin pääaulaan
 • Aikataulu: otetaan Sydänsairaalan käyttöön toukokuussa 2018, koko sairaalan käyttöön lokakuussa 2019

05.05.2017 - Aro Systems Oy:n uudeksi LVIS -huollon liiketoimintajohtajaksi on nimitetty Jari Hagström

Talotekniikan insinööri (AMK) Jari Hagström on nimitetty Aro Systems Oy:n LVIS -huollon liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 24.4.2017 alkaen. Jari siirtyy liiketoimintajohtajaksi Lassila & Tikanoja Oyj:n sähköpalveluiden palvelupäällikön tehtävästä. Jarilla on monipuolinen kokemus huollon liiketoiminasta, asiakkuuksien johtamisesta, myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Lue lisää >

Talotekniikan insinööri (AMK) Jari Hagström on nimitetty Aro Systems Oy:n LVIS -huollon liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 24.4.2017 alkaen. Jari siirtyy liiketoimintajohtajaksi Lassila & Tikanoja Oyj:n sähköpalveluiden palvelupäällikön tehtävästä. Jarilla on monipuolinen kokemus huollon liiketoiminasta, asiakkuuksien johtamisesta, myynnistä ja liiketoiminnan kehittämisestä.

13.02.2017 - ARO SYSTEMSIN UUTISKIRJE HELMIKUU 2017

Uutiskirje_nro_1

01.06.2016 - Nimitykset Aro Systems Oy

KTM, insinööri Petri Myllyniemi on nimitetty Aro Systems Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2016 alkaen. Myllyniemi siirtyy Aro Systems Oy:n palvelukseen Lassila & Tikanoja Oyj:stä, jossa hän työskenteli kiinteistöpalvelujen toimialajohtajana. Kuva Insinööri (AMK) Antti Säilä on nimitetty Aro Systems Oy:n Helsingin sähköurakoinnin Lue lisää

Lue lisää >

KTM, insinööri Petri Myllyniemi on nimitetty Aro Systems Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2016 alkaen. Myllyniemi siirtyy Aro Systems Oy:n palvelukseen Lassila & Tikanoja Oyj:stä, jossa hän työskenteli kiinteistöpalvelujen toimialajohtajana. Kuva

Insinööri (AMK) Antti Säilä on nimitetty Aro Systems Oy:n Helsingin sähköurakoinnin projektipäälliköksi 9.5.2016 alkaen. Säilä on aiemmin työskennellyt projektipäällikkönä Are Oy:ssä. Kuva

06.05.2016 - Aro Systems on mukana Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan neljän yhtiön työyhteenliittymässä.

Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy) on voittanut Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan kilpailutuksen. Työt alkavat toukokuussa ja urakka valmistuu rakennusteknisten töiden osalta 2020. Kaupan arvo on noin 51 miljoonaa euroa. Sopimukseen sisältyy maanalaisen Sammalvuoren Lue lisää

Lue lisää >

Työyhteenliittymä Sammalvuori (Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, EM Pekkinen Oy, Konevuori Oy, Aro-Systems Oy) on voittanut Sammalvuoren metrovarikon louhinta- ja rakennusurakan kilpailutuksen. Työt alkavat toukokuussa ja urakka valmistuu rakennusteknisten töiden osalta 2020. Kaupan arvo on noin 51 miljoonaa euroa. Sopimukseen sisältyy maanalaisen Sammalvuoren metrovarikon suunnittelu, louhinta ja rakentaminen täysin valmiiksi.

Lue lisää Rakennuslehdestä tai Länsiväylästä.

02.03.2016 - Aro Systems on valittu Espoon Tapiolassa sijaitsevan Ainoa 2 kauppakeskuksen sähköurakoitsijaksi

Aro Systems on valittu Espoon Tapiolassa sijaitsevan Ainoa 2 kauppakeskuksen sähköurakoitsijaksi. Työt alkavat heti ja kohde luovutetaan Tilaajalle helmikuussa 2017. Hankkeen arvo on lähes 4 miljoonaa euroa.

Lue lisää >

Aro Systems on valittu Espoon Tapiolassa sijaitsevan Ainoa 2 kauppakeskuksen sähköurakoitsijaksi. Työt alkavat heti ja kohde luovutetaan Tilaajalle helmikuussa 2017. Hankkeen arvo on lähes 4 miljoonaa euroa.

22.02.2016 - Aro Systems Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2016 lähtien on nimitetty KTM Petri Myllyniemi

Aro Systems Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2016 lähtien on nimitetty KTM Petri Myllyniemi.  Petri on toiminut pitkään ylläpito- ja talotekniikka-alalla. Hänen työhistoriansa muodostuu Are Oy:stä, ISS Palvelut Oy:stä ja viimeksi Lassila & Tikanoja Oyj:stä, jossa hän toimi kiinteistöpalveluiden toimialajohtajana ja johtoryhmän Lue lisää

Lue lisää >

Aro Systems Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.6.2016 lähtien on nimitetty KTM Petri Myllyniemi.  Petri on toiminut pitkään ylläpito- ja talotekniikka-alalla. Hänen työhistoriansa muodostuu Are Oy:stä, ISS Palvelut Oy:stä ja viimeksi Lassila & Tikanoja Oyj:stä, jossa hän toimi kiinteistöpalveluiden toimialajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Nykyinen toimitusjohtaja Jarmo Töyräs jatkaa toimitusjohtajana 31.5.2016 saakka ja siirtyy sen jälkeen yhtiön varatoimitusjohtajaksi.

07.12.2015 - Aro Systems Oy:n työsuojeluvaltuutetut kaudelle 1.1.2016 -31.12.2017

Helsingissä työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on Kalevi Finnilä, 1. varavaltuutettu Kaj Norrman ja 2. varavaltuutettu Miika Malström. Oulussa työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on Jukka Lalli ja varavaltuutettu Tommi Haarala. Tampereella työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on Sami Ylikorpi ja varavaltuutettu Mikko Kähönen.  

Lue lisää >

Helsingissä työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on Kalevi Finnilä, 1. varavaltuutettu Kaj Norrman ja 2. varavaltuutettu Miika Malström. Oulussa työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on Jukka Lalli ja varavaltuutettu Tommi Haarala. Tampereella työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu on Sami Ylikorpi ja varavaltuutettu Mikko Kähönen.

 

02.06.2015 - Hammaslääketieteen laitokselle tehoneliöt Oulussa

Oulun hammaslääketieteen laitos saa uudet, tarpeiden mukaan joustavat ja tehokkaat tilat. Avainroolissa ovat edistykselliset LVI-ratkaisut. Aro Systems on mukana Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin yhteisessä hankkeessa Kontinkankaan kampusalueella. Oulun uuden hammaslääketieteen laitoksen perustuksia alettiin panna pystyyn huhtikuussa. Kohde on vaativa, Lue lisää

Lue lisää >

Oulun hammaslääketieteen laitos saa uudet, tarpeiden mukaan joustavat ja tehokkaat tilat. Avainroolissa ovat edistykselliset LVI-ratkaisut.

Aro Systems on mukana Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin yhteisessä hankkeessa Kontinkankaan kampusalueella. Oulun uuden hammaslääketieteen laitoksen perustuksia alettiin panna pystyyn huhtikuussa.

Kohde on vaativa, sillä hammaslääketieteen laitoksen rakennukseen tulee sekä erityistiloja että -järjestelmiä, muun muassa leikkaussaleja.

Tilat tulevat Oulun yliopiston ja kaupungin terveydenhuollon yhteiskäyttöön. Tähtäimessä onkin mahdollisimman joustava ja tehokas tilankäyttö.

”Tilat ja järjestelmät suunnitellaan niin, että ne taipuvat eri käyttäjien tarpeisiin ja erilaisiin tilanteisiin mahdollisimman helposti. Näin tilankäyttö myötäilee toimintatapojen ja organisaation muutoksia”, kampusmanageri Seppo Wiik kertoo.

Esimerkiksi Oulun kaupungin hammaslääkärit voivat työskennellä ja opiskelijat harjoitella yksissä ja samoissa tiloissa.

Vaativa kohde

Uudisrakennuksessa hyödynnetään maaperään, kallioihin tai vesistöihin sitoutunutta energiaa. Muun muassa tuloilma esijäähdytetään ja esilämmitetään maalämmön avulla.

Hammashuollon vastaanottotilojen hoitoyksiköille rakennetaan paineilma-, puhdasvesi- ja imuputkiverkostot.

Ilmanvaihto on automatisoitu.

”Tiettyjen tilojen lämpötila säädetään automaattisesti ihmismäärän mukaan. Järjestelmä myös seuraa ja säätää ilmassa olevan hiilidioksidin määrää”, Wiik sanoo.

Huoneet lämmitetään ja jäähdytetään pääasiassa yläpohjaan asennettavien säteilypaneelien avulla. Ne toimivat infrapunalämmittimien tapaan.

Urakan on määrä valmistua marraskuussa 2016. Aro on jo nyt mukana suunnittelussa, mutta varsinainen asennustyö käynnistyy vasta loppuvuonna.

TEKSTI: Marjo Kosonen

02.06.2015 - Palveluinsinöörit toimivat tulkkeina putkiremontissa

Palveluinsinöörit varmistavat, että tieto kulkee ja tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan. Putkisaneerauksen isoimpia kompastuskiviä ovat tunnetusti tiedotus ja yhteydenpito talon osakkaiden ja asukkaiden kanssa. Aro Systems on muiden alan yritysten lailla palkannut riveihinsä palveluinsinöörejä huolehtimaan yhteyksistä asiakkaisiin remontin aikana. ”Linjasaneeraushankkeet Lue lisää

Lue lisää >

Palveluinsinöörit varmistavat, että tieto kulkee ja tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan.

Putkisaneerauksen isoimpia kompastuskiviä ovat tunnetusti tiedotus ja yhteydenpito talon osakkaiden ja asukkaiden kanssa. Aro Systems on muiden alan yritysten lailla palkannut riveihinsä palveluinsinöörejä huolehtimaan yhteyksistä asiakkaisiin remontin aikana.

”Linjasaneeraushankkeet ovat suuria, ja niissä on mukana useita eri toimijoita. On tärkeää, että tieto kulkee ja tavoittaa oikeat ihmiset oikeaan aikaan”, Aro Systemsin korjausrakentamisen vetäjä Marko Tiitinen sanoo.

Palveluinsinöörit toimivat eräänlaisina tulkkeina asiantuntijoiden ja mattimeikäläisten välillä. ”Heidän tehtävänsä on selittää tekniset asiat maallikoille, ja päinvastoin.”

Tiitisen mukaan hyvä palveluinsinööri tuntee tekniikan. Se ei kuitenkaan riitä. Henkilökohtaiset ominaisuudet painavat vaakakupissa vieläkin enemmän.

”On oltava joustava, tarkka ja helposti lähestyttävä. Lisäksi on tietysti hoidettava lupaamansa asiat”, Tiitinen toteaa.

Tiedon tulva haasteena

Marko Tiitisen mukaan tehtävän suurin haaste on informaation määrän käsittely.

”Hyvät organisointikyvyt ovat tarpeen, jotta viestit eivät jää matkalle ja tärkeät tiedot dokumentoidaan oikeisiin paikkoihin.”

Aro Systemsin palveluinsinöörien toimenkuvassa korostuvat putkiremonttiprojektin kokonaisvaltainen ymmärrys ja tekninen koulutus. Yhtiön palveluksessa on viisi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen palveluinsinööri.

Tuoreita palveluinsinöörejä, rakennusinsinööri Anne Toroita ja rakennusmestari Veera Saarista kiehtoo tehtävässä sen monipuolisuus.

”Työ on yhdistelmä asiakaspalvelua, työmaalla ja konttorilla työskentelyä. Tässä pääsee myös kehittämään omaa ammattitaitoa”, Veera Saarinen sanoo.

Omiksi vahvuuksikseen Toroi ja Saarinen laskevat järjestelmällisyyden ja huolellisuuden sekä sosiaalisuuden. Asiakirjat ovat aakkos- tai numerojärjestyksessä, ja tiedot löytyvät nopeasti.

Iso kuva haltuun

Työnjohtaja Ville Turunen korostaa, että palveluinsinöörin on tärkeää saada hyvä kokonaiskuva projektista. Näin hän osaa vastata asiakkaiden kysymyksiin ja antaa asiakkaalle hyvän kuvan yhtiöstä. Asunto-osakeyhtiöissähän asiakkaat maksavat itse remonttinsa.

Yhteydenpito onkin tiivistä.

Päivässä tulee kymmenittäin puheluja, sähköposteja samoin. Niihin vastataan nopeimmillaan viidessä minuutissa. Jos kysymys vaatii selvittämistä, aikaa saattaa mennä pari päivää.

Tärkeä osa palveluinsinöörin työtä on neuvoa asiakkaita, miten kylpyhuonetilat kannattaa putkiremontin yhteydessä remontoida. Monethan päättävät tehdä samassa yhteydessä omia muutostöitään tai ostavat itse kalusteita tai materiaaleja.

Toisinaan palveluinsinöörin tehtävä on toppuutella asiakkaita ja hillitä hurjimpia toiveita.

TEKSTI: Marjo Kosonen

02.06.2015 - Stadin Ammattiopiston ilmastointiurakka käynnistyy

Aro Systems peruskorjaa Stadin Ammattiopiston Prinsessantien-toimipaikan ilmastointijärjestelmät. Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskuksen kanssa solmittu 5,9 miljoonan euron suuruinen urakka on yksi Aro Systemsin kaikkien aikojen suurimpia. Ilmastoinnilla on hankkeessa merkittävä rooli. ”Ammattiopistossa koulutetaan muun muassa tulevia kokkeja. Rakennuksessa on useita opetuskeittiöitä, Lue lisää

Lue lisää >

Aro Systems peruskorjaa Stadin Ammattiopiston Prinsessantien-toimipaikan ilmastointijärjestelmät. Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskuksen kanssa solmittu 5,9 miljoonan euron suuruinen urakka on yksi Aro Systemsin kaikkien aikojen suurimpia.

Ilmastoinnilla on hankkeessa merkittävä rooli.

”Ammattiopistossa koulutetaan muun muassa tulevia kokkeja. Rakennuksessa on useita opetuskeittiöitä, joissa syntyy rasvan käryä. Asennamme rakennukseen myös tekniikkaa, jonka avulla ehkäistään jauhopölyn leviäminen. Näin oppilaat pääsevät kokemaan uusimman ilmastointitekniikan hyödyt jo opiskeluaikana”, Aro Systemsin liiketoimintajohtaja Antti Lankinen toteaa.

Roihuvuoressa sijaitseva koulurakennus on valmistunut vuonna 1978. Rakennuksen rakennus- ja talotekniikka sekä opetustilat peruskorjataan nyt täysin. Talotekniikka kokonaisuudessaan on hankkeen suurimpia haasteita.

”1970-luvulla rakennettuun taloon on vaikea saada mahtumaan eri järjestelmiä hyvässä järjestyksessä. Tavoitteenamme on saada ammattiopiston opiskelijoille mahdollisimman nykyaikaiset ja tehokkaat tilat”, sanoo projektinjohtaja Jari Rosanti Helsingin kaupungin rakennusvirastosta.

Tiloissa opiskelee yli 600 majoitus- ja ravitsemisalan, matkailualan, elintarvikealan sekä luonto- ja ympäristöalan opiskelijaa.

Koulu on käytössä koko hankkeen ajan. Rakennustyöt tehdään kolmessa vaiheessa siten, että koulu toimii nykyisissä tiloissa koko remontin ajan. Peruskorjauksen on määrä valmistua keväällä 2018.

Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 46 miljoonaa euroa. Kunnostettavaa kerrosalaa on noin 16 870 kerrosalaneliömetriä.

Aro Systemsin osalta työt käynnistyvät purkutöillä viikolla 22. Parhaimmillaan työmaalla työskentelee yli 20 IV-asentajaa ja eristäjää.

TEKSTI: Marjo Kosonen

21.05.2015 - Aro Systems peruskorjaa ilmastoinnin Stadin Ammattiopiston Prinsessantien-toimipaikassa

Aro Systems Oy on allekirjoittanut Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskuksen kanssa sopimuksen Stadin Ammattiopiston Prinsessantien-toimipaikan urakasta. Aro Systems peruskorjaa kohteen ilmastointijärjestelmät. 5,9 miljoonan euron suuruinen urakka on yksi yhtiön kaikkien aikojen suurimpia. ”Ilmastoinnilla on hankkeessa merkittävä rooli. Ammattiopistossa koulutetaan muun muassa Lue lisää

Lue lisää >

Aro Systems Oy on allekirjoittanut Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskuksen kanssa sopimuksen Stadin Ammattiopiston Prinsessantien-toimipaikan urakasta. Aro Systems peruskorjaa kohteen ilmastointijärjestelmät. 5,9 miljoonan euron suuruinen urakka on yksi yhtiön kaikkien aikojen suurimpia.

”Ilmastoinnilla on hankkeessa merkittävä rooli. Ammattiopistossa koulutetaan muun muassa tulevia kokkeja. Rakennuksessa on useita opetuskeittiöitä, joissa syntyy rasvan käryä. Asennamme rakennukseen myös tekniikkaa, jonka avulla ehkäistään jauhopölyn leviäminen. Oppilaat pääsevät kokemaan uusimman ilmastointitekniikan hyödyt jo opiskeluaikana”, Aro Systemsin liiketoimintajohtaja Antti Lankinen toteaa.

”Talotekniikka kokonaisuudessaan on hankkeen suurimpia haasteita. 1970-luvulla rakennettuun taloon on vaikea saada mahtumaan eri järjestelmiä hyvässä järjestyksessä. Tavoitteenamme on saada ammattiopiston opiskelijoille mahdollisimman nykyaikaiset ja tehokkaat tilat”, sanoo projektinjohtaja Jari Rosanti Helsingin kaupungin rakennusvirastosta.

Koulu on koko hankkeen ajan käytössä. Rakennustyöt tehdään kolmessa vaiheessa siten, että koulu toimii nykyisissä tiloissa koko remontin ajan. Peruskorjauksen on määrä valmistua keväällä 2018.

Hankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 46 miljoonaa euroa. Kunnostettavaa kerrosalaa on noin 16 870 kerrosalaneliömetriä.

Roihuvuoressa osoitteessa Prinsessantie 2 sijaitseva koulurakennus on valmistunut vuonna 1978. Rakennuksen rakennus- ja talotekniikka sekä opetustilat peruskorjataan nyt täysin. Tiloissa opiskelee yli 600 majoitus- ja ravitsemisalan, matkailualan, elintarvikealan sekä luonto- ja ympäristöalan opiskelijaa.

Aro Systemsin osalta työt käynnistyvät purkutöillä viikolla 22. Parhaimmillaan työmaalla työskentelee yli 20 IV-asentajaa ja eristäjää.

 

Lisätietoja

Antti Lankinen, liiketoimintajohtaja, LVI
Aro Systems Oy
puh. 010 8356 235, 050 911 7586
antti.lankinen(a)arosystems.fi

Jari Rosanti, projektinjohtaja
Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja
puh. (09) 310 38857, 040 569 2108
jari.rosanti(a)hel.fi

Raimo Järvinen, projektinjohtaja
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, Tilakeskus
puh. (09) 310 40335, 050 325 6502
raimo.jarvinen(a)hel.fi

21.04.2015 - Nimityksiä Helsingin korjausrakentamisen yksikössä

Tuomo Tofferin siirtyessä uusiin haasteisiin palveluksestamme, Helsingin korjausrakentamisen yksikön vetovastuun ottaa DI Marko Tiitinen. Marko on 33-vuotias tuotantotalouden diplomi-insinööri, joka on toiminut meitä aiemmin Rakennustuote Oy:ssä. Meidän palvelukseemme Marko siirtyi jo viime joulukuussa tehtävänään hoitaa loppuun työyhteenliittymänä Rakennustuotteen kanssa toteutettu Lue lisää

Lue lisää >

Tuomo Tofferin siirtyessä uusiin haasteisiin palveluksestamme, Helsingin korjausrakentamisen yksikön vetovastuun ottaa DI Marko Tiitinen. Marko on 33-vuotias tuotantotalouden diplomi-insinööri, joka on toiminut meitä aiemmin Rakennustuote Oy:ssä. Meidän palvelukseemme Marko siirtyi jo viime joulukuussa tehtävänään hoitaa loppuun työyhteenliittymänä Rakennustuotteen kanssa toteutettu Työ- ja elinkeinoministeriön saneerausprojekti.

Kuten tähänkin saakka korjausrakentamisen yksikön myynnistä ja tarjouslaskennasta vastaa Jouko Holmberg, ja projektien operatiivisesta johtamisesta sekä toimintamme laadusta vastaavat työpäälliköt Kimmo Keskitalo ja Mika Vilander. Yhdessä Marko, Jouko, Kimmo ja Mika muodostavat tiimin, jonka tehtävänä on viedä Aro Systemsin korjausrakennustoimintaa eteenpäin strategiamme viitoittamalla tiellä.

26.02.2015 - Allianssi pelaa yhteen

Allianssissa eivät toimi erilliset yritykset, vaan yksi yhteen hitsautunut tiimi. Allianssimalli on hyvä tapa toteuttaa hanke, kun ryhdytään esimerkiksi rakentamaan sairaalaa, jonka urakkahinta ylittää 100 miljoonaa euroa. Tämän kokoluokan rakennushankkeet ovat pitkiä ja vaativia, ja lopputuloksena syntyvä rakennus on ainutlaatuinen. Lue lisää

Lue lisää >

Allianssissa eivät toimi erilliset yritykset, vaan yksi yhteen hitsautunut tiimi.

Allianssimalli on hyvä tapa toteuttaa hanke, kun ryhdytään esimerkiksi rakentamaan sairaalaa, jonka urakkahinta ylittää 100 miljoonaa euroa.

Tämän kokoluokan rakennushankkeet ovat pitkiä ja vaativia, ja lopputuloksena syntyvä rakennus on ainutlaatuinen. Siksi urakassa tarvitaan kykyä soveltaa ja tehdä asioita uudella tavalla.

Allianssihankkeissa onkin olennaista, että osaaminen on monipuolista ja tekijät alansa huippuosaajia.

Rakennuttaja odottaa tiimiltä ennen kaikkea hyvää ammattiosaamista.

”Lisäksi tarvitaan kehittämishenkisyyttä ja kykyä nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla. Tiimityössä tarvitaan myös hyviä yhteistyökykyjä ja vuorovaikutustaitoja”, A-Insinöörien rakennuttamisesta vastaava toimialajohtaja Juhani Karhu sanoo.

A-Insinöörit on Aro Systemsille tuttu kumppani monista isoista rakennushankkeista, muun muassa Helsingin Musiikkitalon ja työ- ja elinkeinoministeriön projekteista.

Yhtä köyttä 

Juhani Karhun sanoin allianssitiimillä on oltava ”halu, tahto ja tarve” auttaa myös muita onnistumaan.

”Allianssissa ei ole olemassa erillisiä yrityksiä vaan yksi yhteen hiileen puhaltava tiimi.”

Ryhmän kyky toimia yhdessä punnitaan jo kilpailutusvaiheessa. Tilaaja arvioi tiimin kyvykkyyttä toimia ja sen hankkeeseen tuomaa lisäarvoa erilaisilla kriteereillä, muun muassa workshop-työskentelyä arvioimalla.

Perinteisten urakkamallien kilpailutuksista allianssihankkeiden kilpailuttaminen eroaa siinä, että kilpailu käydään osaamisella, ei hinnalla.

”Allianssin sopimusmalliin sisältyy tavoite, että kaikki osapuolet onnistuvat ja että yhteiset tavoitteet saavutetaan. Päästessään yhteisesti asetettuihin, esimerkiksi aika-, kustannus-, laatu-, käyttö- ja ylläpito- sekä elinkaaritavoitteisiin tiimillä on mahdollisuus lisäpalkkioihin”, Juhani Karhu sanoo.

Lisäksi rakennuksen on tietysti oltava turvallinen ja terveellinen käyttää ja ylläpitää. Sen pitää myös palvella hyvin käyttäjiensä tarpeita.

Puntit tasan

Jo allianssihankkeen kehitysvaiheessa sovitaan, miten riskit ja hyödyt jaetaan.

”Kaikki voivat voittaa, kaikki voivat hävitä”, Aro Systemsin Oulun aluejohtaja Esa Lähteenmäki summaa.

Lähteenmäen mukaan allianssimallissa pyritäänkin tietoisesti pois urakoitsijan ja tilaajan välisestä vastakkainasettelusta.

Siinä missä urakoitsija on perinteisesti vastannut rakentamisesta itsenäisesti, allianssimallissa tilaajalla ja suunnittelijoilla on aktiivinen rooli myös rakentamisen aikana. Tilaajan näkökulma on siis entistä paremmin kaikkien tiedossa.

Allianssihankkeille onkin leimallista avoimuus. Eri osapuolten kustannusrakenteet ovat kumppaneille avoimia ja läpinäkyviä, ja kustannusten hallinta pelaa paremmin kuin perinteisissä hankkeissa.

26.02.2015 - Viiskulman maamerkki sai uudet putket

Kun Helsingin Punavuoressa sijaitsevan arvotalon ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon vuonna 1890, he tuskin osasivat unelmoidakaan nykyisen kaltaisista kylpylätunnelmaa huokuvista kylpyhuoneista. Vesiklosetit alkoivat yleistyä herrasväen asunnoissa 1800-luvun loppupuolella, ja parempi väki saattoi luopua yöastioistaan. Kuitenkin vielä 1900-luvun alussa rakennetuissa helsinkiläistaloissa väki Lue lisää

Lue lisää >

Kun Helsingin Punavuoressa sijaitsevan arvotalon ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon vuonna 1890, he tuskin osasivat unelmoidakaan nykyisen kaltaisista kylpylätunnelmaa huokuvista kylpyhuoneista.

Vesiklosetit alkoivat yleistyä herrasväen asunnoissa 1800-luvun loppupuolella, ja parempi väki saattoi luopua yöastioistaan. Kuitenkin vielä 1900-luvun alussa rakennetuissa helsinkiläistaloissa väki kävi tarpeillaan takapihalla sijaitsevassa huussissa.

Toisin on samoissa taloissa nykyisin.

Viiskulmassa, osoitteessa Laivurinkatu 10 sijaitsevan asunto-osakeyhtiön asukkaille valmistuivat uutuuttaan hohtavat kylpyhuoneet ja wc:t syyskuussa päättyneessä linjasaneerauksessa.

Aro Systems vastasi urakassa kaikkiaan 17 huoneiston märkätilojen uusimisesta. Putket uusittiin niin sanotulla perinteisellä menetelmällä. Osassa huoneistoja oli useampi kylpyhuone ja wc, sillä remontoitavia putkilinjoja oli kymmenen.

Yhtä suurta perhettä

Laivurinkadun ja Pursimiehen kadun kulmassa sijaitsevan kivitalon historia on sikäli erikoinen, että se oli vuosikymmeniä yhden suvun omistuksessa. Talossa asui Primula-leipomot ja -ravintolat omistaneen Väyrysen suvun jäseniä. Katutasossa toimii edelleen Primulan ravintola.

Vuonna 1976 arkkitehti Selim A. Lindqvistin suunnittelema kuusikerroksinen rakennus muutettiin asunto-osakeyhtiöksi, ja sitä ennen tehdyt muutostyöt nollattiin eli ne kuitattiin taloyhtiön vastuulle.

Huoneistoja on vuosien varrella yhdistelty ja eroteltu varsin vapaasti.

”Kieltämättä oli melkoinen selvittäminen siinä, mikä kuului urakkaan eli taloyhtiön vastuulle ja mikä taas osakkaan kontolle. Nykyiset palomääräykset eivät täyttyneet. Joissain huoneistoissa osa sähkönkulutuksesta oli saattanut mennä naapurin piikkiin”, isännöitsijä Anita Pietikäinen Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy:stä kertoo.

Yllätyksiä lattian alla

Kuten vanhoissa taloissa yleensäkin, rakenteet voivat aiheuttaa yllätyksiä – eikä Laivurinkatu tehnyt poikkeusta. Purettaessa esiin tulleet vanhat rakenteet, esimerkiksi märkätilojen alalaattapalkisto ja palkkien rakenneviat vaikuttivat huomattavasti linjasaneerauksen toteutukseen.

Aikataulu viivästyikin hieman rakennuksesta johtuvista syistä huolimatta siitä, että hankesuunnittelu oli aloitettu hyvissä ajoin ja tehty perusteellisesti. Kustannusarvio piti a hyvin kutinsa.

Työn jälkeen Pietikäisellä ei ole huomauttamista. Hän kehaisee erityisesti Mika Vilanderia, jolla oli projektin vetäjänä linjasaneerauksen onnistumisessa ratkaiseva rooli.

”Kun projektipäälliköllä on tahtoa ratkaista eteen tulevia ongelmia ja vaikeita tilanteita rakentavassa hengessä, kaikesta selvitään ja tilaaja voi olla tyytyväinen.”

 

26.02.2015 - Hotel Torni Tampere sai sähköt

”Sähköt vain, en muuta tarvitsekaan”, lauloi muinoin Eppu Normaali. Sähköt tarvittiin myös ennen kuin Tampereen uusi maamerkki Tornihotelli saattoi avata ovensa maksaville asiakkaille. Lokakuussa ovensa avannut Tornihotelli – viralliselta nimeltään Solo Sokos Hotel Torni Tampere – on 87,5 metriä korkeana Lue lisää

Lue lisää >

”Sähköt vain, en muuta tarvitsekaan”, lauloi muinoin Eppu Normaali. Sähköt tarvittiin myös ennen kuin Tampereen uusi maamerkki Tornihotelli saattoi avata ovensa maksaville asiakkaille.

Lokakuussa ovensa avannut Tornihotelli – viralliselta nimeltään Solo Sokos Hotel Torni Tampere – on 87,5 metriä korkeana Suomen korkein asuinrakennus. Tampereen rautatieaseman läheisyydessä sijaitsevan 25-kerroksisen rakennuksen sähkötyöt toteutti Aro Systems.

Korkea rakentaminen asetti vaatimuksia sekä työmaalla kulkemiselle että materiaalilogistiikalle.

”Kulkemiseen rakennuksen sisällä paloi aikaa, joka oli pois varsinaisesta työnteosta. Pyrimme siksi minimoimaan liikkumisen kerrosten välillä. Toisaalta ennakkosuunnittelu oli tehtävä tavanomaista tarkemmin. Esimerkiksi erilaiset kalusteet, kuten pistorasiat, kytkimet ja valaisimet, tilattiin työmaalle kerroksittain”, Aro Systemsin Tampereen alueen talotekniikkapalveluiden johtaja Harri Lindström sanoo.

Korkeassa rakennuksessa turvallisuusvaatimukset ovat tavanomaista tiukemmat. Aro Systems vastasi myös hätäkuulutus-, paloilmoitin- ja sprinklerijärjestelmien sekä varavoimajärjestelmän sähköasennuksista.

Urakan arvo oli yli kolme miljoonaa euroa, ja sen tilaaja oli pääurakoitsija SRV. Hankkeen rakennuttaja on työeläkeyhtiö Elo.

”Aro Systemsin työn laatu oli hyvä, ja yhteistyö työnjohdon kanssa sujui erinomaisesti. Tämän kokoinen projekti ei etene ilman hyvää yhteistyötä. Arolla oli asialla vanhat kokeneet asentajat, mikä näkyy sekä kädenjäljessä että työmoraalissa”, sanoo SRV:n työmaavalvoja Antti Salonen.

Hotellissa on yhteensä 305 huonetta. Uudisosan vieressä olevassa 140 vuotta vanhassa veturitallissa sijaitsevat ravintola- ja kongressitilat.

Mutta miten Eppu Normaali liittyy hotelliin? Hotellissa toimiva baari on kunnianosoitus Manserockille, mikä näkyy muun muassa esineistössä. Rokkarit ovat jättäneet kädenjälkensä myös ruokalistaan.

08.01.2015 - Hankintapäällikön rekrytointi käynnissä pääkaupunkiseudulla

Katso lisätiedot osoitteesta www.arosystems.fi/yhteys/rekrytointi/.

Lue lisää >

Katso lisätiedot osoitteesta www.arosystems.fi/yhteys/rekrytointi/.

10.11.2014 - Linjasaneeraukset työllistävät Aro Systemsiä Helsingissä

Aro Systems Oy toteuttaa linjasaneeraukset kuudessa Helsingin kantakaupungissa ja Lauttasaaressa sijaitsevassa taloyhtiössä. Kaikkiaan noin 300 asuntoa käsittävien urakoiden arvo on yhteensä noin 8 miljoonaa euroa. Tilaukset muodostavat puolet Aro Systemsin pääkaupunkiseudun korjausliiketoiminnan vuosiliikevaihdosta. Osa urakoista on jo käynnistynyt, ja loput Lue lisää

Lue lisää >

Aro Systems Oy toteuttaa linjasaneeraukset kuudessa Helsingin kantakaupungissa ja Lauttasaaressa sijaitsevassa taloyhtiössä. Kaikkiaan noin 300 asuntoa käsittävien urakoiden arvo on yhteensä noin 8 miljoonaa euroa. Tilaukset muodostavat puolet Aro Systemsin pääkaupunkiseudun korjausliiketoiminnan vuosiliikevaihdosta.

Osa urakoista on jo käynnistynyt, ja loput käynnistyvät loppuvuoden aikana. Hankkeet valmistuvat kesällä tai loppuvuodesta 2015.

Kaikissa taloyhtiöissä putket remontoidaan niin sanotulla perinteisellä menetelmällä, sillä etenkin vanhemmissa taloyhtiöissä on tarvetta uudistaa kylpyhuoneiden pintoja. Tämä tarkoittaa, että kiinteistössä uusitaan käyttövesi-, lämmitysvesi- ja viemäriputkien lisäksi märkätilojen vesieristykset, laatoitukset ja vesikalusteet sekä kellareissa runkojohdot.

Vanhimpien, 1900-luvun alussa rakennettujen kohteiden haasteena on talon rakenteiden ennakoimattomuus. Purkuvaiheessa saattaa tulla vastaan rakenteita, joita ei ole osattu odottaa. Tällöin suunnitelmia joudutaan muuttamaan, mikä johtaa kustannus- ja aikatauluhaasteisiin.

”Linjasaneerauksissa on erittäin tärkeää varmistaa tiedonkulku osakkaille ja osakkaiden teettämien asuntokohtaisten muutosten hallinta”, Aro Systemsin korjausrakentamisen liiketoimintajohtaja Tuomo Tofferi sanoo.

Aro Systems on vastannut haasteisiin kehittämällä asukasviestinnän Asuntoportaali-palveluaan. Uusissa linjasaneeraushankkeissa on otettu käyttöön Taloinfon asukasviestinnän järjestelmä. Osakkaat ja asukkaat saavat taloyhtiönsä ekstranetistä tietoja kalusteista ja materiaaleista, aikatauluja sekä muita remonttiin liittyviä tietoja. Näin tiedot kulkevat nopeasti, ilman turhia virheitä ja muutostyöt voidaan toteuttaa sujuvasti.

Aro Systemsin mukaan linjasaneerausten kysyntä kasvaa tasaisesti vielä seuraavat kymmenen vuotta.

”Taloyhtiöiden kannattaa panostaa linjasaneeraushankkeiden suunnitteluun. Kun rakenteet tutkitaan ja suunnitellaan huolellisesti ennen tarjouspyynnön lähettämistä, budjetti ja aikataulu pitävät paremmin kutinsa. Ylipäätään hankkeen aikataulu on syytä laatia mahdollisimman realistisesti. Putkiremontti on aina hankesuunnittelusta valmiiksi hankkeeksi usean vuoden prosessi”, Tuomo Tofferi toteaa.

Aro Systemsin linjasaneerauskohteet ovat As Oy Rekolinna Kampissa, As Oy Kuikka Hernesaaressa, As Oy Eerikinkatu 23 ja As Oy Fredrikinkatu 79 Kampissa sekä As Oy Lauttasaarentalo ja Kiinteistö Oy Melkonpuisto Lauttasaaressa.

Lisätietoja
Tuomo Tofferi, liiketoimintajohtaja, korjausrakentaminen
Aro Systems Oy
puh. 010 8356 353, 040 934 6575
tuomo.tofferi@arosystems.fi

13.10.2014 - Aro Systems toteutti Hotel Torni Tampereen talotekniikkajärjestelmien sähköistyksen

Suomen korkein asuinrakennus, 87,5 metriä korkea Solo Sokos Hotel Torni Tampere avataan asiakkaille 15. lokakuuta 2014. Tampereen rautatieaseman läheisyydessä sijaitsevan 25-kerroksisen hotellin sähkötyöt toteutti Aro Systems. Sähkötyöt sisälsivät perussähköistyksen, muuntamot, varavoimajärjestelmät, yleiskaapeloinnit ja paloilmoittimet. Työt aloitettiin kesäkuussa 2013, ja ne Lue lisää

Lue lisää >

Suomen korkein asuinrakennus, 87,5 metriä korkea Solo Sokos Hotel Torni Tampere avataan asiakkaille 15. lokakuuta 2014. Tampereen rautatieaseman läheisyydessä sijaitsevan 25-kerroksisen hotellin sähkötyöt toteutti Aro Systems.

Sähkötyöt sisälsivät perussähköistyksen, muuntamot, varavoimajärjestelmät, yleiskaapeloinnit ja paloilmoittimet. Työt aloitettiin kesäkuussa 2013, ja ne valmistuivat alkusyksystä 2014.

Korkea rakentaminen asetti vaatimuksia sekä työmaalla kulkemiselle että materiaalilogistiikalle.

”Kulkemiseen rakennuksen sisällä palaa aikaa, joka on pois varsinaisesta työnteosta. Pyrimme siksi minimoimaan liikkumisen kerrosten välillä. Toisaalta ennakkosuunnittelu oli tehtävä tavanomaista tarkemmin. Esimerkiksi erilaiset kalusteet, kuten pistorasiat, kytkimet ja valaisimet, tilattiin työmaalle kerroksittain”, Aro Systemsin Tampereen alueen talotekniikkapalveluiden johtaja Harri Lindström sanoo.

Korkeassa rakennuksessa turvallisuusvaatimukset ovat tavanomaista tiukemmat. Aro Systems vastasi myös hätäkuulutus-, paloilmoitin- ja sprinklerijärjestelmien sekä varavoimajärjestelmän sähköasennuksista.

Aro Systemsin urakan arvo oli yli kolme miljoonaa euroa, ja sen tilaaja oli pääurakoitsija SRV. Hankkeen rakennuttaja on työeläkeyhtiö Elo.

”Aro Systemsin työn laatu oli hyvä, ja yhteistyö työnjohdon kanssa sujui erinomaisesti. Tämän kokoinen projekti ei etene ilman hyvää yhteistyötä. Arolla oli asialla vanhat kokeneet asentajat, mikä näkyy sekä kädenjäljessä että työmoraalissa”, sanoo SRV:n työmaavalvoja Antti Salonen.

Hotellin tilat tulevat SOK:n matkailu- ja ravintolaliiketoimintayhtiö Sokotelin käyttöön. Hotellissa on yhteensä 305 huonetta. Uudisosan vieressä olevassa 140 vuotta vanhassa veturitallissa sijaitsevat ravintola- ja kongressitilat.

Lisätietoja

Harri Lindström, talotekniikkapalveluiden johtaja, Aro Systems Oy
puh. 050 5981 460
harri.lindstrom@arosystems.fi

Antti Salonen, työmaavalvoja, SRV Yhtiöt Oyj
puhelin 040 8281 998
antti.salonen@srv.fi

26.09.2014 - LVIS-työnjohtajan rekrytointi käynnissä Oulussa

Katso lisätiedot osoitteesta http://www.arosystems.fi/yhteys/rekrytointi/.

Lue lisää >

Katso lisätiedot osoitteesta http://www.arosystems.fi/yhteys/rekrytointi/.

02.09.2014 - Työ- ja elinkeinoministeriön peruskorjaushanke loppusuoralle

Kun satavuotias, historiallisesti arvokas ja suojeltu rakennus peruskorjataan, ei ole ihme, jos matkaan tulee mutka jos toinenkin. Näin kävi Aro Systemsin ja Rakennustuotteen yhteisurakassa, jossa saneerataan työ- ja elinkeinoministeriön toimistorakennusta Helsingin Eteläesplanadilla. Armas Lindgrenin suunnitteleman rakennuksen peruskorjaus etenee Museoviraston valvonnassa. Lue lisää

Lue lisää >

Kun satavuotias, historiallisesti arvokas ja suojeltu rakennus peruskorjataan, ei ole ihme, jos matkaan tulee mutka jos toinenkin.

Näin kävi Aro Systemsin ja Rakennustuotteen yhteisurakassa, jossa saneerataan työ- ja elinkeinoministeriön toimistorakennusta Helsingin Eteläesplanadilla. Armas Lindgrenin suunnitteleman rakennuksen peruskorjaus etenee Museoviraston valvonnassa.

Urakka on nyt edennyt harjannostajaisvaiheeseen. Hankkeen jo käynnistyttyä eteen on tullut yllätyksiä, jotka ovat teettäneet lisätöitä ja venyttäneet aikataulua.

Rakennuksen välipohjista löytyi tämän ikäisille kohteille ominaisesti jätemateriaaleja.

”Työmäärä kasvoi merkittävästi, sillä koksijätettä oli paljon ja se oli poistettava käsityönä. Myös vesikaton rakenteista löytyi kosteusvahinkoja, joten kattorakenteita on jouduttu uusimaan arvioitua enemmän”, toimitusjohtaja Jarmo Töyräs kertoo.

Näillä näkymin TEM:n väki pääsee muuttamaan uutuudenkarheisiin tiloihin helmikuussa 2015. Helmikuussa 2013 käynnistyneen urakan piti alun perin valmistua vuoden loppuun mennessä.

Rakennuksessa uusitaan käytännössä kaikki paitsi kantavat rakenteet.

Tilankäyttöä tiivistetään, ja jatkossa taloon mahtuu ministeriön väkeä kaksi kertaa aiempaa enemmän, kaikkiaan 270. Uusissa monitoimitiloissa valtaosa henkilöstöstä istuu avotilassa. Uudet tilat mahdollistavat uudenlaisen tavan tehdä töitä, tavoitteena parempi suorituskyky.

Talotekniikka tämän päivän tasolle

Aro Systemsin vastuulla on mittava talotekninen peruskorjaus. Rakennuksen talotekniikka päivitetään nykyvaatimusten mukaiseksi. Muun muassa käyttömukavuus, turvallisuus ja energiatehokkuus nousevat uudelle tasolle.

Käyttömukavuutta parantaa muun muassa ilmastoinnin uusiminen ja erityisesti tuloilmajäähdytys. Energiatehokkuus harppaa eteenpäin 40 prosenttia, laskentatavasta riippuen jopa 70 prosenttia.

Myös asiakas, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Pekka Turunen on tyytyväinen:

”Urakka on vielä kesken ja myöhässä, koska matkalla on tullut yllätyksiä vastaan. Tärkeintä on kuitenkin, että työn jäljessä ei ole moitittavaa. Aro on meille vanha tuttu kumppani, joka hoitaa hommansa kunnolla.”

Valtion kiinteistöomaisuuden haltija Senaatti-Kiinteistöt on Aro Systemsin pitkäaikainen ja suurin asiakas. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Aro Systems on vastannut työyhteenliittymässä koko projektista yhdessä toisen yrityksen eli Rakennustuotteen kanssa.

”Olemme astuneet aiempaa isompiin saappaisiin ja opetelleet uutta. Tällaisia kokonaisprojekteja haluamme tehdä jatkossakin. Kun olemme kokonaisvastuussa hankkeesta, pääsemme vaikuttamaan urakan suunnitteluun”, Jarmo Töyräs sanoo.

TEKSTI: Marjo Kosonen

02.09.2014 - Aro Systems hallitsee rakentamisen uudet velvoitteet

Uusi tiedonantovelvollisuus astui rakennusalalla voimaan heinäkuun alussa Aro Systemsin talousjohtaja Jukka Yli-Hankalan mukaan urakkatietojen ilmoitusvelvollisuus koskee suurinta osaa Aro Systemsin meneillään olevista projekteista. Tällä hetkellä Aro Systems toimii päätoteuttajana noin 15 saneerauskohteessa, joista Aro Systemsillä on niin omien työntekijöiden, aliurakoitsijoiden Lue lisää

Lue lisää >

Uusi tiedonantovelvollisuus astui rakennusalalla voimaan heinäkuun alussa

Aro Systemsin talousjohtaja Jukka Yli-Hankalan mukaan urakkatietojen ilmoitusvelvollisuus koskee suurinta osaa Aro Systemsin meneillään olevista projekteista. Tällä hetkellä Aro Systems toimii päätoteuttajana noin 15 saneerauskohteessa, joista Aro Systemsillä on niin omien työntekijöiden, aliurakoitsijoiden kuin vuokratyöntekijöidenkin henkilötietojen ilmoitusvelvollisuus.

Työntekijätietojen raportointia ja reaaliaikaisen työntekijäluettelon ylläpitoa varten kaikille Aro Systemsin pääurakoimille työmaille on asennettu kulunvalvontajärjestelmä.

”Uudet vaatimukset lisäävät hallinnollista työtä, mutta osana harmaan talouden torjuntaa ne kohentavat rakennusalan mainetta ja parantavat velvoitteensa hoitavien yritysten asemaa markkinoilla, mikä on luonnollisesti meidän etumme”, Yli-Hankala toteaa.

Taustalla harmaan talouden torjunta

1990-luvun puolivälistä alkaen valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksiä talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi. Vuonna 2010 eduskunnan tarkastusvaliokunnalle laaditun selvityksen mukaan Suomessa liikkuu harmaassa taloudessa vuodessa arviolta 10–14 miljardia euroa, josta aiheutuu yhteiskunnalle jopa 4–6 miljardin euron suorat menetykset.

Osana harmaan talouden torjuntaa otettiin rakennusalalla heinäkuun alussa käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva uusi tiedonantovelvollisuusmenettely. Jatkossa rakennustyön tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tiedot ostamistaan rakennusurakoista ja käyttämistään urakoitsijoista.

Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla on lisäksi velvollisuus raportoida kaikkien työmaalla työskentelevien henkilöiden tiedot Verohallintoon. Ilmoitukset annetaan kuukausittain niin kauan kuin työtä tehdään. Lisäksi päätoteuttajan tulee jatkuvasti pitää yllä ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä.

02.09.2014 - OP-Vallilan toimistokortteliin nousee tulevaisuuden työpaikkoja

Kolmesta erillisestä urakasta koostuva kokonaisuus on yhteenlaskettuna yksi Aro Systemsin 60-vuotisen historian suurimmista urakoista. OP-Pohjolan Vallilan-korttelissa on jyllännyt suuri muutos vuodesta 2011. ”Rakennustyöt kattavat koko korttelin. Paikalla oli alun perin kymmenen rakennusta, joista viisi purettiin ja rakennetaan uudelleen. Vallila 2015 Lue lisää

Lue lisää >

Kolmesta erillisestä urakasta koostuva kokonaisuus on yhteenlaskettuna yksi Aro Systemsin 60-vuotisen historian suurimmista urakoista.

OP-Pohjolan Vallilan-korttelissa on jyllännyt suuri muutos vuodesta 2011.

”Rakennustyöt kattavat koko korttelin. Paikalla oli alun perin kymmenen rakennusta, joista viisi purettiin ja rakennetaan uudelleen. Vallila 2015 -hanke on jaettu kokonaisuudessaan noin kymmeneen osaprojektiin”, kertoo projektipäällikkö Jari Pitkänen Haahtela-yhtiöistä.

Haahtela vastaa rakentamisen johtotehtävistä. Projektin tilaaja on OP-Pohjola ja tilat tulevat heidän omaan käyttöönsä.

Kokonaisuus teetetään osaurakoina. Urakoitsijoita tulee olemaan yhteensä yli sata.

Kolmen kohteen sähköt

Aro Systems toteuttaa sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät kolmeen tällä hetkellä työn alla olevista kohteista. Järjestelmiä on yhteensä toistakymmentä erilaista.

Suurin kolmesta projektista on Teollisuuskatu 1:n uudisrakennus. Kaksi muuta kohdetta ovat peruskorjattava toimistokiinteistö Teollisuuskatu 1 B:ssä ja uudisrakennus osoitteessa Päijänteentie 12.

”Isoa ja haasteellista kokonaisuutta on mielenkiintoista päästä tekemään. Koska aikataulu on tiukka, panostamme sen koordinointiin, seurantaan ja valmisteluun. Sähköasennuksia on harjoiteltu 60 vuotta, joten siinä mielessä ongelmia ei ole”, toteaa Aro Systemsin projektipäällikkö Pekka Jäntti.

”Aro Systems valittiin kumppaniksi tarjousten ja neuvottelujen perusteella. Hinta oli merkittävä tekijä, mutta myös laadulliset seikat ja kokonaisuus vaikuttivat. Valinnassa korostui urakoitsijan toimitusvarmuus ja aiemmat kokemuksemme yhteistyöstä”, toteaa Pitkänen.

Ennen nyt työn alla olevia projekteja Aro on toteuttanut kortteliin sähkötyöt Teollisuuskatu 1:n B-talon dealingsaliin, Päijänteentie 14:n AH-taloon ja Vääksyntie 4:ään.

”Meillä on kokeneet ja pätevät kärkimiehet vetämässä projektia. Osa työntekijöistä on samoja kuin korttelin aiemmissa kohteissa”, Jäntti sanoo.

Tulevaisuuden finanssikeskus

Rakennusprojektin tavoitteena ovat finanssialalle sopivat muunneltavat, joustavat ja yhtenäiset tilat. Uutta toimistotilaa tulee runsaat 60 000 neliötä ja kokonaisuudessaan kortteli on 132 000 neliötä.

OP-Pohjolan työntekijöitä työskentelee korttelissa koko remontin ajan.

”OP-Pohjolan henkilökunnan työskentelyolosuhteiden turvaaminen ja korttelin toimintojen yhteensovittaminen massiivisen rakentamisen kanssa on suuri haaste. Ratkaisuna osa työntekijöistä on siirretty väistötiloihin ennen töiden aloitusta, ja toisaalta työmaa on pyritty eristämään käytössä olevista tiloista mahdollisimman hyvin”, kuvaa Pitkänen.

Kokonaisuudessaan kortteli on valmis huhtikuun 2015 lopussa. Valmiissa korttelissa työskentelee noin 3 000 henkilöä.

22.08.2014 - Aro Systems rekrytoi pääkaupunkiseudulla

Haemme palvelukseemme pääkaupunkiseudulle työpäällikköä, vastaavaa työnjohtajaa ja hankintainsinööriä korjausrakentamiseen. Lue lisää: http://www.arosystems.fi/yhteys/rekrytointi/  

Lue lisää >

Haemme palvelukseemme pääkaupunkiseudulle työpäällikköä, vastaavaa työnjohtajaa ja hankintainsinööriä korjausrakentamiseen. Lue lisää:

http://www.arosystems.fi/yhteys/rekrytointi/

 

05.05.2014 - Oulussa korjausrakentaminen kasvaa

Aro Systemsillä on työn alla Oulun alueella aiempaa enemmän korjausrakennuskohteita. Mistä korjausrakentamisen kasvu johtuu, Aro Systemsin Oulun aluejohtaja Esa Lähteenmäki? ”Yleisen taloustilanteen takia uudisrakennuskohteita on aloitettu vähän jo pidemmän aikaa. Toisaalta iso osa rakennuskannasta Oulun alueella on tullut siihen ikään, Lue lisää

Lue lisää >

Aro Systemsillä on työn alla Oulun alueella aiempaa enemmän korjausrakennuskohteita.

Mistä korjausrakentamisen kasvu johtuu, Aro Systemsin Oulun aluejohtaja Esa Lähteenmäki?

”Yleisen taloustilanteen takia uudisrakennuskohteita on aloitettu vähän jo pidemmän aikaa. Toisaalta iso osa rakennuskannasta Oulun alueella on tullut siihen ikään, että rakennukset vaativat peruskorjauksia. Alkuvuodesta korjauksia on vauhdittanut valtion asuntoyhtiöille myöntämä perusparannusten käynnistysavustus.

Aro Systemsin vahvuus on, että pystymme hoitamaan kustannustehokkaasti kaikenkokoisten kohteiden koko talotekniikan.

Viime kuukausina olemme aloittaneet useita linjasaneeraushankkeita, joissa olemme päässeet käyttämään koko talotekniikan asiantuntemustamme. Meiltä onnistuu laajojenkin kohteiden hallinta.

Olemme vastanneet muun muassa Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjauksen sähköurakasta ja Limingan terveyskeskuksen LVI-urakasta. Tänä keväänä olemme aloittaneet asuntoyhtiö Hiirostornin LVIS-saneerausurakan.

Aro Systemsin uusi nimi ja ilme alkavat jo olla tunnettuja Oulun alueella. Meidät mielletään koko ajan paremmin entisten yhtiöiden perinteiden jatkajiksi ‒ olemme vain uusissa haalareissa.

Kaikkia talotekniikkapalveluitamme uudiskohteiden talotekniikasta korjausrakentamiseen ja LVIS- huoltopalveluihin yhdistävät samat korkeat laatutavoitteet.”

05.05.2014 - Tampereelta sähköhuoltoa

Aro Systems on hankkinut Sähkö-Iskelän toiminnot ja aloittaa näin sähkötöiden pienurakat ja huoltotyöt Tampereella. ”Laajennamme palveluvalikoimaamme Tampereella uudelle alueelle. Voimme tarjota ammattilaisiamme nyt suurien urakoiden lisäksi myös pieniin hankkeisiin”, sanoo aluejohtaja Jyrki Anttila. Tähän asti Aro Systemsin mahdollisuudet tarjota sähköhuoltoa Lue lisää

Lue lisää >

Aro Systems on hankkinut Sähkö-Iskelän toiminnot ja aloittaa näin sähkötöiden pienurakat ja huoltotyöt Tampereella.

”Laajennamme palveluvalikoimaamme Tampereella uudelle alueelle. Voimme tarjota ammattilaisiamme nyt suurien urakoiden lisäksi myös pieniin hankkeisiin”, sanoo aluejohtaja Jyrki Anttila.

Tähän asti Aro Systemsin mahdollisuudet tarjota sähköhuoltoa alueella ovat olleet rajalliset. Sähkö-Iskelän osto avaa uusia mahdollisuuksia, ja tavoitteena on kasvattaa toimintaa edelleen.

”Haluamme kasvattaa sähköhuoltotoiminnan yhtä suureksi liiketoiminnaksi kuin se on jo Helsingissä ja Oulussa. Näin voimme palvella kaikilla kolmella paikkakunnalla toimivia asiakkaita tismalleen samalla tavalla.”

Sopimus toimintojen siirrosta allekirjoitettiin 2. toukokuuta. Sähkö-Iskelän työntekijät siirtyvät Aro Systemsiin kesäkuun alussa vanhoina työntekijöinä.

26.03.2014 - Taloyhtiö 2014 -tapahtuma 1.4. Helsingin Messukeskuksessa – vapaa pääsy!

Taloyhtiö 2014 on seminaari-, neuvonta- ja näyttelytapahtuma, jossa on ohjelmaa isännöitsijöille, hallitusväelle, vuokranantajille sekä taloushallinnon parissa toimiville. Ohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät osoitteesta www.taloyhtiotapahtuma.net. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tutustu monipuoliseen näyttelyyn ja ota talteen parhaat vinkit Tapahtumassa on mukana Aro Systemsin Lue lisää

Lue lisää >

Taloyhtiö 2014 on seminaari-, neuvonta- ja näyttelytapahtuma, jossa on ohjelmaa isännöitsijöille, hallitusväelle, vuokranantajille sekä taloushallinnon parissa toimiville.

Ohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät osoitteesta www.taloyhtiotapahtuma.net. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tutustu monipuoliseen näyttelyyn ja ota talteen parhaat vinkit

Tapahtumassa on mukana Aro Systemsin lisäksi noin 70 näytteilleasettajaa esittelemässä tuotteita ja palveluitaan. Näyttely on avoinna klo 9 – 16. Tule tervehtimään meitä osastolle  24!

Nähdään Taloyhtiö 2014 -tapahtumassa!

 

Taloyhtio 2014_kutsu

26.03.2014 - Näin putkiremppa menee putkeen

Klikkaa ja lue miten putkiremontti menee putkeen

Lue lisää >

20.03.2014 - Aro Systems vastaa Tampereen Tornihotellin sähkötöistä

Lehdistötiedote 20.3.2014. Aro Systems toteuttaa 25-kerroksisen Tampereen Tornihotellin sähkötyöt. Sähkötyöt sisältävät perussähköistyksen, muuntamot, varavoimajärjestelmät, yleiskaapeloinnit ja paloilmoittimet. Urakan arvo on yli kolme miljoonaa euroa, ja sen tilaaja on Tornihotellin pääurakoitsija SRV. Sähkötyöt aloitettiin kesäkuussa 2013, ja ne valmistuvat alkusyksystä 2014. Lue lisää

Lue lisää >

Lehdistötiedote 20.3.2014.

Aro Systems toteuttaa 25-kerroksisen Tampereen Tornihotellin sähkötyöt. Sähkötyöt sisältävät perussähköistyksen, muuntamot, varavoimajärjestelmät, yleiskaapeloinnit ja paloilmoittimet. Urakan arvo on yli kolme miljoonaa euroa, ja sen tilaaja on Tornihotellin pääurakoitsija SRV.

Sähkötyöt aloitettiin kesäkuussa 2013, ja ne valmistuvat alkusyksystä 2014. Sähkötöiden työllistävin aika on parhaillaan käynnissä.

”Sähkötyöt ovat edenneet aikataulussa. Ennen joulua sähkötöissä oli tiukka vaihe, jossa sähköputkitus toteutettiin holvivalun sisään rakennuksessa ylös asti. Aikataulu edellytti kerroksen rakentamista viikossa. Erikoismaininta Aro Systemsille, että se onnistui”, toteaa SRV:n Tornihotellin työmaanvalvoja Antti Salonen.

”Tornihotelli on mielenkiintoinen kohde, sillä korkea rakentaminen asettaa vaatimuksia sekä työmaalla kulkemiselle että materiaalilogistiikalle. Olemme tehneet tarkan aikataulutuksen, jotta pääsemme tekemään asennuksia heti tavaroiden saavuttua”, kuvaa Aro Systemsin Tampereen alueen talotekniikkapalveluiden johtaja Harri Lindström.

”Aro Systemsin tekijät ovat kokeneita ammattilaisia. Työtä on helpottanut myös se, että kielitaidon kanssa ei tarvitse vääntää, koska tekijät ovat tamperelaisia”, sanoo Salonen.

Tornihotelli on nyt harjakorkeudessaan, eli rakennuksen korkeus on 87,5 metriä. Hotellissa on 25-kerrosta maan pinnan yläpuolella sekä kellaritilat.

Hotelliin valmistuu yhteensä 305 majoituspaikkaa sekä ravintola- ja kongressitilat. Ravintola- ja kongressitilat valmistuvat uudisosan vieressä olevaan vanhaan veturitalliin. Valmiin hotellin sisätiloissa siirtymisen 140 vuotta ajassa taaksepäin voi tehdä yhdellä askeleella.

Sähkötöiden kannalta uudisosan yhdistäminen veturitalliin tarkoittaa, että urakassa on kaksi erillistä urakkaa, joissa on erilaiset haasteet. Uudisosassa haasteena on korkeus, veturihallissa taas Museoviraston määrittelemät ehdot toteutukselle.

Tornihotelli avataan asiakkaille 15. lokakuuta 2014. Hotellin tilat tulevat SOK:n matkailu- ja ravintolaliiketoimintayhtiö Sokotelin käyttöön. Hankkeen rakennuttaja on Elo ja sen kokonaisarvo on yli 50 miljoonaa.

 

Lisätietoja:

Aro Systems, talotekniikkapalveluiden johtaja Harri Lindström, sähköposti harri.lindstrom@arosystems.fi, puhelin 050 5981 460

SRV, työmaanvalvoja Antti Salonen, sähköposti antti.salonen@srv.fi, puhelin 040 8281 998

 

http://news.cision.com/fi/cocomms-oy/r/aro-systems-vastaa-tampereen-tornihotellin-sahkotoista,c9554816

06.03.2014 - Aro Systems mukana RT:n KoLa-hankkeessa

Kohti kokonaisvaltaista laaturakentamista ‐hanke eli KoLa-hanke on Talonrakennusteollisuus ry:n johdolla toteutettava kuuden rakennusalan yrityksen tutkimus- ja kehityshanke. Hankkeeseen osallistuvat Aro Systemsin lisäksi Consti Yhtiöt Oy, Rakennusosakeyhtiö Hartela, Peab Oy, SRV Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oyj. Kehitystyöstä vastaa Mittaviiva Oy Lue lisää

Lue lisää >

Kohti kokonaisvaltaista laaturakentamista ‐hanke eli KoLa-hanke on Talonrakennusteollisuus ry:n johdolla toteutettava kuuden rakennusalan yrityksen tutkimus- ja kehityshanke. Hankkeeseen osallistuvat Aro Systemsin lisäksi Consti Yhtiöt Oy, Rakennusosakeyhtiö Hartela, Peab Oy, SRV Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oyj. Kehitystyöstä vastaa Mittaviiva Oy ja tutkimustyöstä Tampereen teknillinen yliopisto.

Kaksivuotinen (2014–2015) KoLa‐hanke pyrkii rakentamisen laadun ja tuottavuuden parantamiseen pureutuen työmaan käytännön johtamiseen ja laaduntuottoedellytysten varmistamiseen. Osallistujayritysten tapaustutkimushankkeissa keskitytään tuottavan työmaatoiminnan edellytysten saavuttamiseen ja ennakoivan osallistavan laadunvarmistustoiminnan jalkauttamiseen. Aro Systemsissä uusia menettelytapoja testataan valituilla linjasaneeraustyömailla kesästä 2014 lähtien.

20.01.2014 - Korjausrakentamisessa KVR-urakat yleistyvät

Korjausrakentamisessa ennustetaan kasvua alkaneelle vuodelle. Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR-urakat yleistyvät Tampereen alueella.

Lue lisää >

KVR-urakassa tekninen toteutus ja kustannustehokkuus on mahdollista huomioida jo suunnitteluvaiheessa, mikä on sekä tilaajan että urakoitsijan etu”, toteaa Aro Systemsin Tampereen aluejohtaja Jyrki Anttila.

”Urakkamuoto myös lyhentää merkittävästi hankkeen kokonaiskestoa.”

Aro Systems tarjoaa LVIAS- ja korjausrakentamisurakoinnin saman katon alta. Arolla on pitkä kokemus LVIAS-urakoinnista korjausrakentamiskohteissa.

”Vastaamme kokonaisurakoinnin projektinjohdosta ja pääurakoitsijan velvoitteista laadukkaasti ja ajallaan. Kohteen valmistumisen jälkeen meiltä saa myös LVIS-huollon tarvittaessa”, Anttila vinkkaa.

Uusi KVR-urakka käynnistyi

Aro Systems on aloittanut tammikuussa Tampereella mielenkiintoisen korjausrakentamisen KRV-urakan, jossa Aro vastaa suunnittelusta ja toteuttamisesta mukaan lukien sähkö-, LVI- ja rakennustyöt.

Kohteena on Asunto Oy Makasiininkatu 14:n talotekninen perusparannus. Vuonna 1939 rakennettuun kiinteistöön kuuluu 31 asuntoa ja kaksi liikehuoneistoa. Perusparannukseen kuuluu myös kylpyhuoneiden uudistaminen.

Urakka työllistää noin kymmenen rakennustyöntekijää, putkimiestä ja sähköasentajaa. Projekti kestää noin 7 kuukautta ja valmistuu syksyllä 2014.

Projektin tilaajana on Asunto Oy Makasiininkatu 14 ja rakennuttajana on A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy.

20.01.2014 - Huollosta asumisen laatua

VVO:n asukkaille toimiva sähkö- ja LVI-huolto merkitsee asumisen laatua. Aro pystyy toimimaan suuren toimijan tavoin lisäämättä byrokratiaa.

Lue lisää >

Yli 330 taloa, tuhansia ja tuhansia asukkaita. Tässä työsarkaa Aro Systemsille, joka hoitaa VVO:n talojen sähköhuollon pääkaupunkiseudulla ja Oulussa, jossa Aro vastaa myös LVI-huollosta.

VVO kilpailutti palveluntarjoajansa viimeksi vuonna 2012. Kilpaan kutsuttiin yrityksiä, joiden uskottiin kykenevän tarjoamaan nopeaa ja laadukasta palvelua. Aro voitti kilpailukykyisellä tarjouksellaan.

Sähköistä yhteistyötä

VVO:n isännöitsijät ja huoltomiehet tilaavat työt syöttämällä tiedot omaan kiinteistöjen hallintaa tarkoitettuun järjestelmäänsä. Aron työnjohto poimii tehtävät sieltä ja välittää ne asentajille.

VVO:laiset voivat tarkistaa töiden tilan suoraan omasta järjestelmästä. Palveluntarjoajalta tämä vaatii resursseja ja toimivia prosesseja.

”Meillä on matala organisaatio, jonka ansiosta pystymme reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Toisaalta meillä on riittävästi resursseja tehdä työt ja pitää VVO:n järjestelmä ajan tasalla”, Aron huoltopalvelujen liiketoimintapäällikkö Petri Sivén toteaa.

VVO:n ylläpitoyksikön johtaja Kimmo Rintala ilmaisee asian ytimekkäästi näin: ”ison toimijan toimitusvarmuus ilman liiallista byrokratiaa”.

Rintala arvostaa myös sitä, että yhteistyötä Aron kanssa on pystytty kehittämään avoimessa keskusteluyhteydessä.

Kerralla kuntoon

Valaisinkytkimien vaihdot, sähkörasioiden lisäykset, putkistotukosten avaukset ‒ arolaisille riittää useita keikkoja päivittäin.

”Kun tilaus tulee, meidän pitää ensin varata resurssit ja materiaalit. Ensimmäinen käynti hoidetaan yleensä muutamassa päivässä tilauksesta”, Sivén kertoo.

”Tavoitteena on, että homma tulee hoidettua kerralla kuntoon.”

Palvelun tasalaatuisuuden takaa se, että VVO:lle on määritetty omat asentajansa. Näin tulevat tutuiksi paitsi naamat myös molempien toimintatavat, mikä sujuvoittaa yhteistyötä.

20.01.2014 - Aro sai suuren sähkö- ja teleurakan

Aro Systems toteuttaa kolme sähkö- ja teleurakkaa OP-Pohjolan Vallilan toimistokortteliin.

Lue lisää >

Kolmesta erillisestä projektista koostuva kokonaisuus on yhteenlaskettuna yksi Aro Systemsin 60-vuotisen historian suurimmista urakoista.

Suurin projekteista on Teollisuuskatu 1:n uudisrakennus. Kaksi muuta kohdetta ovat peruskorjattava toimistokiinteistö Teollisuuskatu 1 B-talo ja uudisrakennus osoitteessa Päijänteentie 12. Aro Systems vastaa kaikkien kohteiden sähkö-, tele- ja turvajärjestelmistä.

”Kyse on niin taloudellisesta kuin työllisyydenkin näkökulmasta katsottuna erittäin merkittävästä sopimuskokonaisuudesta. Projektit vahvistavat hyvää tilauskantaamme ja luovat hyvät lähtökohdat vuodelle 2014”, toteaa Aro Systemsin toimitusjohtaja Jarmo Töyräs.

Projektit jatkuvat kevääseen 2015 asti.

Projektin tilaaja on Kiinteistö Oy OPK-Vallila, ja tilat tulevat OP-Pohjolan omaan käyttöön. Rakentamisen johtotehtävistä vastaa Haahtela-rakennuttaminen Oy.

 

 

23.12.2013 - Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Aro Systems toivottaa oikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Lue lisää >

Aro Systems toivottaa oikein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

12.12.2013 - Aro Systemsin uudet verkkosivut julkaistu

Sivusto toimii nyt Aro Systemsin Helsingin, Oulun ja Tampereen yksiköiden yhteisenä viestintäkanavana. Osana 1.1.2014 voimaan tulevaa kolmen yrityksen yhdistymistä Aro Systems Oy:ksi siirrymme myös verkkoviestinnässä yhden yhtenäisen sivuston käyttöön. Sivustolta löydät paitsi yleistietoa yrityksestä ja palveluistamme, myös tarkat yhteystiedot. Jatkamme Lue lisää

Lue lisää >

Sivusto toimii nyt Aro Systemsin Helsingin, Oulun ja Tampereen yksiköiden yhteisenä viestintäkanavana.

Osana 1.1.2014 voimaan tulevaa kolmen yrityksen yhdistymistä Aro Systems Oy:ksi siirrymme myös verkkoviestinnässä yhden yhtenäisen sivuston käyttöön. Sivustolta löydät paitsi yleistietoa yrityksestä ja palveluistamme, myös tarkat yhteystiedot.

Jatkamme sivuston kehittämistä aktiivisesti ja otamme mielellämme mahdollisen palautteen ja kommentit vastaan.

31.10.2013 - Sähkö-Aro, OVL Tekniikka ja Oulun Vesi ja Lämpö yhdistyvät 1.1.2014 alkaen

OVL Tekniikka Oy ja Oulun Vesi ja Lämpö Oy fuusioituvat 31.12.2013 Sähkö-Aro Oy:öön ja muodostavat yhden yhtiön 1.1.2014 alkaen. Fuusion myötä Sähkö-Aron palveluvalikoima laajenee kattamaan asiakkaidemme tarpeet entistä paremmin. Tässä yhteydessä myös Sähkö-Aron nimi muuttuu Aro Systems Oy:ksi, joka kuvaa paremmin laajentunutta palveluvalikoimaa. Lue lisää

Lue lisää >

OVL Tekniikka Oy ja Oulun Vesi ja Lämpö Oy fuusioituvat 31.12.2013 Sähkö-Aro Oy:öön ja muodostavat yhden yhtiön 1.1.2014 alkaen.

Fuusion myötä Sähkö-Aron palveluvalikoima laajenee kattamaan asiakkaidemme tarpeet entistä paremmin. Tässä yhteydessä myös Sähkö-Aron nimi muuttuu Aro Systems Oy:ksi, joka kuvaa paremmin laajentunutta palveluvalikoimaa.

Aro Systems Oy tarjoaa kaikki talotekniikan urakointipalvelut uudis- ja saneerauskohteissa, talotekniset huoltopalvelut sekä talotekniikkaan painottuvat korjausrakentamishankkeet. Vastaamme asiakkaan toiveiden mukaisesti hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta.

Yhteistyö kumppaneidemme kanssa jatkuu entiseen malliin. Laskutustietomme muuttuvat kuitenkin 1.1.2014 alueellisiksi. Vuoden 2013 loppuun laskutus toimii kuten ennenkin. Mahdolliset sopimuksemme siirtyvät sellaisenaan Aro Systemsille, eikä niiden siirto edellytä kumppaneilta mitään toimenpiteitä.
Alueelliset yhteystiedot löytyvät näiltä sivuilta.

Copyright 2017. Aro Systems Oy. All Rights Reserved.